SLC - Surjord 0157
Österbottniska sura sulfatjordar i fokus i Rio de Janeiro

Novia-forskarna Sten Engblom och Eva Högfors-Rönnholm håller föredrag om sura sulfatjordar och presenterar nya forskningsrön på en världsomfattande markvetenskaplig konferens i Brasilien i mitten av augusti.

SLC - Bo Stefan Radman 0127
Samarbete viktigt för skärgårdsjordbrukare

De kvarvarande jordbruken i Maxmo skärgård kan i princip räknas på ena handens fingrar numera. Nötköttproducenten Bo-Stefan Rådman är en av fyra verksamma producenter i Kvimo by.

SLC - Styrelseni Borga 1
SLC:s styrelse höll sommarseminarium i östra Nyland

Under måndagen och tisdagen samlades SLC:s förbundsstyrelse till ett seminarium i östra Nyland för att diskutera de temaområden man kommer att jobba med under det kommande året. Samtidigt vill man också lägga sista handen vid valprogrammet för riksdagsvalet.

SLC: Spannmålspriserna måste upp

Sommarens exceptionella torka ser ut att på många håll ge en mindre spannmålsskörd än normalt. Att utbudet av spannmål därmed balanseras upp måste ha en positiv inverkan på de inhemska spannmålspriserna, fastslår SLC:s styrelse.

ÖSP:s styrelse: Producentpriserna måste höjas nu!

ÖSP:s styrelse välkomnar höjda spannmålspriser. Men samtidigt konstateras att det föranleder högre foderkostnader för husdjurssektorn. Det måste kompenseras via höjda producentpriser för kött- och mjölkproducenter.

SLC - Kolumn Bjorkell
Kommentaren: Nu är det is i magen som gäller

Nu är det alltså is i magen som gäller för jordbrukarna när det kommer till att fatta beslut om försäljning. Samtidigt ställer det förstås ytterligare krav på såväl gårdens likviditet som lagringskapacitet, konstaterar Staffan Björkell.

Torkan sänker skördar och pressar upp priset globalt

Den regnfattiga och heta sommaren förorsakar osäkerhet på spannmålsmarknaderna, både globalt och regionalt. Skördeprognoser bollas hit och dit medan noteringarna på spannmål stiger.

SLC - Nyland 1 A
All vårsäd skördemogen samtidigt i Nyland

Nylnd har drabbats hårt av torkan, generellt sett aningen hårdare i västra Nyland än i östra, men också lokalt finns det stora variationer. Bengt Nyman är ordförande för SLC:s spannmålsutskott och medlem i MTK:s åkerväxtutskott. Han är växtodlare i Svartå i Raseborg. Också här har torkan gått hårt åt spannmålen i år.

SLC - Spann10
Lägre skördar än normalt – men ingen katastrof i Österbotten

Tröskandet av spannmål är i full gång i Österbotten. Torkan har satt sina spår och i likhet med övriga landet blir medelskörden betydligt mindre än normalt. Men en regelrätt katastrof verkar ändå ha undvikits.

SLC - Aboland 2 A
Bördiga fläckar också i torraste Åboland

När man svänger in på den lilla Kaskärrsvägen i Kimito förflyttas man till en annan tid. Hösten. Alla björkar är granngula av torkan. Den har drabbat också de åboländska åkrarna, men det finns grödor som klarat sig. Omkring tre ton ekohavre per hektar är Winnie Söderholm riktigt nöjd med.

SLC - Aland 1 A
Halv spannmålsskörd men stora variationer inom Åland

Fredrik Söderlund i Jomalaby tröskade korn och bedömde att årets spannmålsskörd blir hälften mindre än normalt. Men skördarna tycks också vara väldigt varierande.

Spannmålstorget har kommit bra i gång

Den nya digitala handelsplatsen Spannmålstorget (viljatori.fi) för spannmål, oljeväxter och proteingrödor har nu varit i funktion i drygt två månader.