EU vill ha bättre koll på Europas vildsvin

EU utvecklar strategier för hantering av vildsvin i olika stadier av en eventuell svinpestepidemi.

Årets äppelskörd i EU blir den största på tio år

EU:s äppelodlare kommer sannolikt att köra in den största skörden sedan tio år, rapporterar The World Apple and Pear Association (WAPA).

Optimistiska vinodlare skördar rekordtidiga druvor

Årets europeiska vinskörd ser ut att bli rekordtidig och kvaliteten är hög.

SLC - Reijo Karhinen3
Han ska hitta nya lösningar för att förbättra jordbrukets lönsamhet

Reijo Karhinen har i fått i uppdrag av statsministern och jord- och skogsbruksministern att utreda lösningar för att förbättra jordbrukets lönsamhet. Utredningsarbetet pågår till årsskiftet och slutrapporten offentliggörs i januari 2019.

SLC - Vargangrepp
Fårfarmare står för fiolerna i Finlands vargpolitik

– Ingen verkar ha kontroll över den situation vi nu har där vargen tillåts föröka sig fritt, utbrister fårfarmare Leena Ingberg på Hinders gård i Täkter, Ingå. Åtta av hennes tackor och lamm revs av varg för en dryg vecka sedan.

SLC - Vallning 1 A
Nordiska fårvallningseliten möttes i Tenala

Hundgöra på hög nivå kunde beskådas under de nordiska mästerskapen i fårvallning som avgjordes senaste veckoslut på Skarsböle gårds marker i Tenala.

SLC - Vall186
Ekologiska vallskörden kan bli liten i Sydösterbotten

Christer Björknäs är i den lyckliga situationen att han har fjolårsvall i lager. Vallskörden kommer att variera kraftigt i Österbotten. I de norra delarna blev den andra skörden rätt bra, medan det har vuxit betydligt sämre i de södra.

Åländsk hemsida för försäljning av foder och strö

Ålands hushållningssällskapet har på sin hemsida startat en lista för jordbrukare som har foder och strö att sälja. Initiativet har snabbt fått beröm också på fastlandet.

SLC - Agricenter 0162
SMN Agricenter för 70-årig handelstradition i Solf vidare

MSN Center har tagit över efter Solf Lantbrukscenter i början av augusti. Från vänster ses Thomas Båsk, Niklas Sund, Staffan Majors och Magnus Nyberg.

Ny arbetsgrupp ska höja Ålands vattenberedskap

Landskapsregeringen siktar på att inom augusti tillsätta en arbetsgrupp som ska föreslå åtgärder som förbättrar beredskapen på Åland för kommande års torka eller översvämningar.

Naturresursinstitutet lanserar en utläppskalkylator

Naturresursinstitutet har tagit fram en kalkyltjänst för växthusgasutsläpp. Den visar att utsläppen av växthusgaser per gård ökade under perioden 2000-2015, till följd av att storleken på gårdarna ökade både i hektar och antalet djur. I förhållande till produktionen i eurovärde har utsläppen däremot minskat.

SLC - Surjord 0157
Österbottniska sura sulfatjordar i fokus i Rio de Janeiro

Novia-forskarna Sten Engblom och Eva Högfors-Rönnholm håller föredrag om sura sulfatjordar och presenterar nya forskningsrön på en världsomfattande markvetenskaplig konferens i Brasilien i mitten av augusti.