Priset på gödsel stiger snabbt i EU

Stigande gas- och gödselpriser medför problem inom jordbruket i stora delar av Europa. Tillverkarna av ammoniak drar ned produktionen och lagren töms. Eftersom ammoniak är en viktig beståndsdel inom gödselproduktionen hotas jordbruken av gödselbrist.

Dyr gödsel kan sprida social oro

Livsmedlen kan snart bli dyrare i EU, medger agrarkommissionär Janusz Wojciechowski. Risken finns att kraftigt stigande priser på energi, gas och gödsel kan överföras till livsmedel. Detta kan medföra svåra samhälleliga konsekvenser.

SLC - 9A1D5427 65Ea 460F 8216 0603C674Ae03
Finland kräver EU-respekt för en nationell skogspolitik

Skogsbruket och de nationella strategiplanerna inför nästa CAP-reform stod högst uppe på agendan då EU-ländernas jordbruksministrar denna vecka möttes i Luxemburg. Finlands jordbruksminister Jari Leppä betonade betydelsen av en nationell skogspolitik.

SLC - Varkens
Grisar skrämmer fåglar från Amsterdams flygplats

En svärm fåglar kan förorsaka allvarliga flygolyckor i närheten av flygplatser. Amsterdams flygplats Schiphol har skaffat tjugo grisar som ska hålla vildgäss och andra fåglar på avstånd från startbanan.

Mercosuravtalet förlorar sin glans

Det omstridda handelsavtalet mellan EU och sydamerikanska Mercosur kommer knappast att förverkligas inom en överskådlig framtid. Tysklands intresse för avtalet förefaller nu också att blekna.

SLC - De59A4B6 F783 4C76 B6C6 8A65B98E52Be 1200
Brittiska NFU efterlyser en bättre matförsörjning

I de brittiska stormarknaderna gapar hyllorna tomma. Försörjningen med livsmedel visar stora brister. Regeringen vill anställa fler långtradarchaufförer, men det hjälper inte. Landets livsmedelsförsörjning riskerar att bryta samman.

SLC - Pgp 5553B
Skogsministrar kritiserar EU:s skogsstrategi

EU:s planer på en skärpt skogsstrategi fram till 2030 stöter inte oväntat på motstånd i de skogrika medlemsländerna. Skogspolitiken hör till den nationella beslutanderätten, underströk fem skogsbruksministrar vid ett informellt möte i Österrike.

SLC - Lpx 178531
EU-skogarna blir större men mångfalden oroar

Skogsarealen i EU har ökat de senaste trettio åren, men skogarnas tillstånd försämras. Skogarna behöver en uthålligare skötsel för att bevara mångfalden och hantera klimatförändringen. Det skriver EU-revisorerna i en färsk rapport.

SLC - 243525409 6659592604058741 4172238431103906869 N
Bayerns bönder kräver bättre skydd mot vargar

Det är hög tid att lätta på vargens stränga skyddsstatus. Så går det inte vidare. Det underströk drygt 1.500 bönder från lantliga Bayern, som senaste vecka demonstrerade i München för tryggare betesmarker för sin boskap. Bönderna fruktar för sin utkomst.

SLC - Nils Torvalds 20210914 Ep 118665 A Mch 091
Kommentaren: Klimatpaketet och de finska skogarnas roll

Vanligtvis har folk svårt att hålla reda på alla de förkortningar som används inom Brysselbubblan. Men ingen regel utan undantag. När diskussionen berör skogen och kolsänkan, verkar nästan alla veta vad LULUCF står för, konstaterar Nils Torvalds, ledamot av Europaparlamentet (SFP/Renew Europe).

Ledaren: Nationella beslutanderätten i skogsfrågor ska inte ges bort till EU eller någon annan

Eftersom skogarna och skogsbranschen är förhållandevis olika i olika EU-länder är det viktigt att skogspolitiska beslut och åtgärder fattas på nationell nivå, understryker Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Danke schön Merkel, vad händer nu?

Efter sexton år av Angela Merkels styre i Tyskland står landet inför någonting nytt. Blir det en tysk så kallad klimatregering så är det inte helt otänkbart att det får återverkningar i många andra EU-länder, påpekar Staffan Pehrman.