SLC - Bordeaux Vignoble  David Remazeilles
Frankrikes vinodlare lider av överproduktion

Konsumtionen av vin har rasat i Frankrike, till vinodlarnas förtvivlan. Regeringen planerar nu att dra bort nio miljoner hektoliter vin från marknaden. Vinodlingar ska läggas i träda och överflödiga viner destilleras till desinfektionsmedel och parfym.

SLC - Biofachub1Iuvxvmj
Tyskarna sparar också vid inköp av ekoprodukter

Den tyska handeln med ekolivsmedel brukar normala år bara känna en riktning – uppåt. Under fjolåret minskade däremot efterfrågan på ekologiska livsmedel i någon mån. Handeln rapporterar ett minus med 3,5 procent.

Franska protester mot växtskyddsregler

Arga bönder blockera senaste vecka delar av Paris med sina traktorer. Traktormarschen riktade sig särskilt mot skärpta EU-restriktioner för användningen av neonikotinoider inom sockerbetsodlingen.

SLC - Eu Domstolen
EU-domstolen förtydligade begrepp om grön genteknik

EU-domstolen fällde på tisdagen ett utslag som är ägnat att förbättra rättssäkerheten inom växtförädlingen. Enligt domarna är så kallad slumpmässig mutagenes med hjälp av strålning eller kemikalier ingen genteknik.

Tysk oro över EU:s växtskyddsplaner

Tyska forskare och experter varnar för konsekvenserna av den planerade EU-förordningen om hållbar användning av växtskyddsmedel. Enligt experterna bygger EU-planerna på en felaktig analys av risk och nytta inom växtskyddet.

SLC - Danish Crown Dc Horsens 059
Danish Crown sparar och säger upp personal

Den danska slakterikoncernen Danish Crown har hamnat i ett svårt marknadsläge och säger upp omkring 150 anställda i Danmark och utlandet. Covid, kriget i Ukraina och en kännbar inflation har försämrat förutsättningarna för verksamheten.

SLC - Img 9654
Sverige ska stärka bioekonomin i EU

Det svenska ordförandeskapet prioriterar bioekonomin högt på EU:s agenda. Bioekonomin har hittills fått begränsad uppmärksamhet. Sveriges avsikt att stärka bioekonomin är en positiv signal, framhåller EU:s bondeorganisation Copa-Cogeca i ett uttalande.

EU-exporten av mjölk rasade under fjolåret

Exporten av mejeriprodukter från EU minskade kraftigt förra året. Mest minskade exporten av smör och mjölkpulver, uppger den tyska marknadscentralen för mejeriprodukter ZMB.

SLC - Ukraine M Fao
Östeuropa översvämmas av spannmål från Ukraina

Tullfriheten för EU:s jordbruksimport från Ukraina har framkallat kännbara marknadsstörningar som drabbar medlemsländerna i Östeuropa. EU-kommissionen överväger nu att aktivera jordbrukets krisreserv för att lätta på problemet.

SLC - Bundeskanzler1
Tyskland forcerar avtalet med Mercosur

Tyskland efterlyser en snar ratificering av handelsavtalet mellan den europeiska unionen och de sydamerikanska Mercosurländerna. Det inskärpte Tysklands förbundskansler Olaf Scholz under ett besök i Sydamerika denna vecka.

EU-bönder säger nej till avtal med Mercosur

De tyska planerna att återuppliva handelsavtalet mellan EU och sydamerikanska Mercosur väcker protester hos de europeiska bondeorganisationerna. Copa-chefen Christiane Lambert befarar att avtalet skadar EU:s köttproducenter.

SLC - 661650Ec 4901 4051 8F8E 48E5773Ca47D
EU:s agrarministrar kräver mer inflytande

EU-ländernas jordbruksministrar anser att deras åsikter inte beaktas tillräckligt i beslutsprocessen. Ministrarna borde i högre grad anlitas som experter då andra EU-organ fattar beslut i Bryssel som gäller jord- och skogsbruket.