Statsrådet godkände Finlands förslag till EU-finansierade jordbruksstöd under 2021-2022

Statsrådet har godkänt Finlands förslag till nivåer för EU-helfinansierade jordbruksstöd under övergångsperioden 2021-2022. Förslaget ska sändas till Europeiska kommissionen för godkännande.

SLC - Lpx 169454
Tyska forskare: EU:s gröna giv kan bli en björntjänst för planeten

EU-kommissionens gröna giv lanseras i Bryssel som en räddning för klimatet. Det är en sanning med modifikation. Jordbrukets miljö- och klimatåtgärder sänker de skadliga utsläppen i Europa, men i gengäld utlokaliseras skadorna till andra regioner i världen.

SLC - Lpx 137459
Överfyllda tyska grisgårdar hoppas på export till Thailand

Tyskland har för första gången fått tillstånd att exportera griskött till ett tredjeland, sedan den afrikanska svinpesten förra hösten påträffades i de östra delarna av landet. Det ger nya förhoppningar för tyska producenter som kämpar med marknadsproblem.

Britterna skruvar upp utrikeshandeln efter brexit

Storbritannien har sedan snart femtio år i EU återfått sin frihet att kontrollera sin handelspolitik. Det säger handelsministern Liz Truss, som lovar att ”turboladda” handeln. Nya handelsavtal utlovas i rasande takt.

SLC - 48375080531 C7C8955F27 O
England är på väg att öppna gensaxen

Englands mat- och miljöminister George Eustice har startat ett offentligt samråd om åtgärder som siktar på att tillåta genredigering inom jordbruket. Utanför EU är vi fria att fatta egna beslut, sade ministern på virtuella Oxford Farming Conference nyligen.

Portugal pressar på EU-avtal med Mercosur

Handelsavtalet mellan EU och den sydamerikanska tullunionen Mercosur står sedan länge på sparlåga. Förhandlingarna ligger nere. EU:s nya ordförandeland Portugal försöker nu pressa fram ett avtal, men åtminstone fyra medlemsländer ställer sig på tvären.

SLC - Lpx 151016
Gensaxen kan underlätta bekämpning av ASF-virus

Den afrikanska svinpesten ASF är ett farligt hot mot den europeiska grisproduktionen. Än så länge saknas ett effektivt vaccin som kunde stoppa spridningen. Tyska och skotska forskare betraktar gensaxen som en chans, men vägen är ännu lång.

EU-exporten av nötkött går på plus

EU:s handelsbalans för januari-september var positiv med ett överskott på 335.900 ton. Mätt i värde visar handelsbalansen ett överskott på 624 miljoner euro inkluderat handel av både kött och levande djur, noterade EU:s kommittémöte för nötkött i december.

Coronakrisen rubbar inte de globala agrarmarknaderna

Coronapandemin ska inte jämföras med finanskrisen 2008, som framkallade enorma fluktuationer på marknaderna för jordbruksvaror. Enligt kommissionen finns inga nämnvärda tecken på hotande marknadsstörningar under de närmaste åren.

Arla förstärker sin nätförsäljning

Den skandinaviska mejerijätten Arla Foods ska bli Europas ledande mejeriaktör på nätet. Beslutet har fattats i samband med nedstängningen under coronakrisen. Förändringen har tvingat Arla att öka försäljningen utanför de fysiska butikerna.

Webbsidan kraschade och pengarna tog slut

Det tyska stödprogrammet till jordbruket förorsakade en veritabel rusch av ansökningar. Först kraschade webbsidan. Därefter strömmade så många registreringar in för stöd till maskiner och redskap att sidan måste stängas på nytt efter ett par timmar.

SLC - Smart Farming Or Digital Agriculture 29071
Statlig ”bondemiljard” ska främja miljöinvesteringar på tyska gårdar

Från och med denna vecka kan tyska producenter ansöka om statliga stöd för investeringar i ny teknik som stöder klimat- och miljöåtgärder. Bidraget täcker upp till 40 procent av investeringen. Resten kan finansieras med statliga krediter.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning