SLC - Dc Horsens 059
Danmark slår EU-rekord för export av gris till Kina

Den danska grissektorn exporterade under fjolåret mer griskött till Kina än till alla andra medlemsländer tillsammans. Samtidigt har värdet av exporten stigit kraftigt mot bakgrunden av den svåra grisbristen i landet.

SLC - Lpx 150616
Mjölknoteringarna fortsätter uppåt i EU

Producentpriset på mjölk fortsätter att stiga i EU-länderna. I februari betalade de ledande EU-mejerierna i medeltal 33,98 cent per kg råmjölk till producenterna. Det är en höjning med i medeltal 0,21 cent per kg sedan januari.

Ledarsticket: Taxonomin kan bli ett bekymmer

EU-kommissionen vill se taxonomi som en del av dess verktygslåda för att uppnå klimatmålen. Det finns ändå uppenbara risker med taxonomin, konstaterar Staffan Pehrman.

SLC - 121998301 3434182859996349 6435457125928570382 N
EU publicerar analys om följderna av Mercosur

EU-kommissionen har offentliggjort en konsekvensanalys av det kontroversiella handelsavtalet med sydamerikanska Mercosur. Enligt rapportörerna väntas avtalet stimulera EU:s export av mejeriprodukter. Förlorare är producenterna av nötkött.

Bryssel överväger nya förpliktelser för Mercosur

EU-kommissionen försöker ännu rädda de omstridda planerna på en jättelik frihandelszon med sydamerikanska Mercosur. Kommissionen vill övertyga de sydamerikanska partnerländerna att göra nya eftergifter på miljöområdet.

SLC - 20210330 Pht01128 Original
Agrarpolitiker öppnar EU-kanalerna till USA

De politiska kanalerna mellan EU och USA börjar småningom öppnas efter alla motgångar under Trump-eran. Dessutom har coronaläget dämpat relationerna. Det är kanske ännu för tidigt att tala om töväder, men telefondiplomatin ser ut att fungera igen.

SLC - P050760 890151
Starkare klimatskydd torde höja matpriserna

Jordbruk och klimatskydd står inte i motsatsförhållande till varandra, men klimatskyddet kostar pengar. En klimatanpassning inom jordbruket kan därför medföra stigande matpriser, varnar EU:s kommissionär för klimatskydd Frans Timmermans.

Inget CAP-genombrott trots extra ”supertrilog”

Det portugisiska EU-ordförandeskapet har arrangerat en så kallad ”supertrilog” för att bryta dödläget i de segslitna trepartsförhandingarna om CAP-reformen. Resultatet var emellertid rätt magert.

SLC - P046342 214101
EU-plan ska främja ekologi inom matsektorn

EU-kommissionen vill sätta mer fart på produktionen och konsumtionen av ekologiska matprodukter. Enligt en ny handlingsplan för ekologisk produktion ska andelen ekologiskt odlad areal i EU öka till 25 procent år 2030. Samtidigt ska konsumenterna uppmuntras att konsumera mer ekomat.

SLC - Nfu Vice President Tom Bradshaw
Britterna vill upphäva förbudet mot gensaxen

Den brittiska regeringen kommer inom kort att ta ställning till den gröna gentekniken och framför allt gensaxen. Mycket tyder på att regeringen kommer att upphäva det nuvarande förbudet mot gensaxen, till skillnad från EU.

Sundare rostbröd på genredigerat vete

Brittiska forskare vid universitetet i Bristol står redan i startgroparna med gensaxen i högsta hugg. De utvecklar ett genredigerat vete med sänkta halter av akrylamid som bildas vid bakning. Detta ska resultera i ett rostbröd med reducerad cancerrisk.

SLC - Flis Taxonomi
EK: Regeringen bör se till att finländsk förnybar energi behandlas rättvist av EU

Finlands Näringsliv EK uppmanar den finländska regeringen att arbeta för att EU:s hållbara finansiering ska bedöma energiformer på ett teknikneutralt sätt i den kommande taxonomin. Annars finns det en risk för att energiformer som vattenkraft och biomassa inte behandlas rättvist av EU.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning