EU:s agrarministrar pratade teknik i Spanien

EU:s agrarministrar möttes denna vecka i spanska Córdoba för att diskutera den tekniska utvecklingens roll för övergången till en hållbar jordbruksproduktion. Finland representerades vid det informella ministermötet av statssekreterare Päivi Nerg.

EU:s vargbestånd måste uppdateras – nu kan också du rapportera dina iakttagelser!

De senaste vargangreppen tvingar EU att reagera. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen medgav på tisdagen att vargbeståndet i flera europeiska regioner har vuxit sig för stort. Hon bekräftar att vargens skyddsstatus ska granskas.

SLC - Ministern 1280X720
EU utreder förändringar i vargens skyddsstatus

EU-kommissionen överväger lättnader i vargens skyddsstatus. Inom kommissionen medger man att vargen har blivit en fara för boskapen och potentiellt också för människor i vidsträckta regioner.

SLC - Dsc 4710
Tullfri Ukrainsk kyckling hotar europeiska fjäderfäproducenter

Fastän Frankrike stöder Ukraina i kriget mot Ryssland, ryter nu franska kycklingproducenter till mot EU:s plötsliga beslut att låta ukrainsk kyckling importeras utan tullavgifter.

SLC - Abry1
Ung fransk jordbrukare: Vi lyder inte alltid våra myndigheter

Att den franska revisionsrätten uppmanat landets jordbrukare att reducera antalet nötkreatur för att uppnå klimatmålen, tar unga Océane Abry överraskande med en klackspark. – Vi har ju vårt ‘’franska undantag’’, förklarar den 29-åriga uppfödaren och lantbrukaren, som är favorit inför tävlingen ”Jordbrukarnas frön” nu i september.

SLC - Wopke Hoekstra 2022
Nederländsk minister kan bli klimatchef i EU

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vill utnämna Nederländernas utrikesminister Wopke Hoekstra till ny EU-kommissionär för klimatskyddet. Han ska efterträda Frans Timmermans, som kandiderar i det nederländska valet.

SLC - E8944A8C 7700 4047 8Fa4 Ec833F384143
Förändrat köpbeteende pressar Arlas producentpris

Första halvåret 2023 präglades av hög inflation, fallande priser på världsmarknaden för mejeriprodukter och ett förändrat konsumentbeteende. Detta drog ner Arlas resultat, meddelar koncernen.

SLC - Lpx 00153516
EU producerar mer mjölk trots låga producentpriser

Under det första halvåret 2023 utvidgade de europeiska mjölkgårdarna sin produktion med i medeltal 0,7 procent. Ännu i december 2022 betalade EU-mejerierna upp till 58,3 cent per kilogram mjölk. Sedan dess har priserna fallit brant i praktiskt taget hela EU.

SLC - Fonterra 225093
Avtal med Nya Zeeland kan påverka mjölkpriset i EU

Efter långa förhandlingar har EU och Nya Zeeland undertecknat ett frihandelsavtal. Avtalet öppnar möjligheter för tullfri export av mjölk från Nya Zeeland till EU. Det nya handelsavtalet oroar mejerier och bönder i EU.

SLC - Sls 388 Sls 388 130 0
Sätter EU nu stopp för strömmingsmarknaderna?

EU-kommissionen vill förbjuda kvoter för kommersiellt fiske av sill och strömming i Östersjön från och med 2024. Åtgärderna motiveras med ett allvarligt krympande fiskebestånd.

Förnyad kritik mot restaureringslagen

Den planerade lagen för restaurering av natur (NRL) kan kanske ännu stoppas. Enligt den konservativa EU-parlamentarikern Norbert Lins är det långtifrån säkert att det omstridda förslaget passerar parlamentet i de kommande trilogförhandlingarna.

Franska revisionsrätten vill minska landets boskapsmängd

Frankrike borde skynda på åtgärder för att nå klimatmålen, anser den franska revisionsrätten. Ett effektivt sätt vore att reducera antalet nötkreatur, påpekar revisionsrätten.