EU skärper prioriteringen inom jordbruk och livsmedel

Livsmedel är ett område som prioriteras alltför lågt inom EU. Kretsar inom kommissionen vill därför stärka branschens inflytande med en specialkommissionär för livsmedel, som också skulle höra till kommissionens presidium.

SLC - Patikointi Suolla Kuviasuomesta Fi Roine Piirainen
EU-institutionerna enades om lag för restaurering av natur

EU-kommissionen och parlamentet har enats om den kontroversiella EU-lagen som föreskriver åtgärder för återställande av natur och ekosystem. Beslutet har föregåtts av en het debatt om konsekvenserna för bland annat jord- och skogsbruket.

Torvalds: Ett dåligt koncept vändes till Finlands fördel

Förra veckan nådde trepartsförhandlingarna mellan Europeiska rådet, EU-parlamentet och EU-kommissionen en överenskommelse om EU:s nya lag för återställande av naturen. Mot alla odds blev slutresultatet riktigt bra, noterar EU-parlamentarikern Nils Torvalds.

SLC - 140431316 1150619568686517 1932864019757645092 N
Danmark lanserar plan för växtbaserade livsmedel

Danmarks regering har lanserat en handlingsplan för växtbaserade livsmedel. Planen omfattar hela den växtbaserade värdekedjan från jord till bord. Enligt livsmedelsminister Jacob Jensen ska planen sprida inspiration för grön mat i resten av världen.

EU-bank främjar teknik som räddar tuppkycklingar

Europeiska investeringsbanken EIB har beviljat en kredit till ett värde av 40 miljoner euro till ett holländskt företag som utvecklar en teknik för könsbestämning av kycklingar. Tekniken ska förhindra den rutinmässiga avlivningen av nykläckta tuppkycklingar.

SLC - Edeka Ecenter St Pauli
Frankrike och Tyskland reagerar mot ”snikflation”

Regeringarna i Frankrike och Tyskland vill stävja ”snikflationen”, som innebär att varor eller livsmedel av sämre kvalitet blir dyrare i butikerna. Frankrike planerar en lag som ska stoppa otyget. Den tyska regeringen planerar likaså motåtgärder.

Ändringsförslagen till CAP-planen har godkänts av EU-kommissionen

De föreslagna ändringarna av Finlands CAP-plan har godkänts av EU-kommissionen, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet. De viktigaste ändringarna gäller införande av ett undantag från villkorligheten när det gäller växelbruk vid odling av ren havre och en ny åtgärd som kan väljas vid ansökan om ersättning för djurens välbefinnande och som gäller smärtlindring vid kastrering. Ändringarna träder i kraft vid ingången av 2024.

SLC - Djurskydd Eu
EU-befolkningen värnar om ett effektivt djurskydd

Djurskyddet är ett viktigt tema för européerna, framgår det av en färsk undersökning som har publicerats av EU-kommissionen. Mer än 80 procent av de tillfrågade personerna efterlyser ett bättre djurskydd för produktionsboskap.

SLC - Leyenbalkan
EU-kommissionen utreder utvidgning i västra Balkan

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen besöker denna vecka sex länder på västra Balkan, som räknas till potentiella kandidatländer för ett framtida EU-medlemskap. Men fortfarande är det långt till målet.

SLC - Wiener Sarah 2020 05 20 8500168 Scaled
Miljöpolitiker vill begränsa ”farliga” växtskyddsmedel

Användningen av så kallade ”farliga” växtskyddsmedel ska minska med 65 procent efter 2030, om EU-parlamentets miljöutskott får bestämma. EU-kommissionen har föreslagit en reducering med 50 procent.

SLC - P062136 913488
Samtalen om ett handelsavtal bröts mellan EU och Australien

Australien har lämnat förhandlingarna om ett frihandelsavtal med EU. Australiens handelsminister Don Farrell bröt samtalen senaste vecka i japanska Osaka. Australien vill exportera mer kött och kräver större eftergifter av EU-sidan.

SLC - 50481263493 4069474Eba O
Ska fler häckar hindra jorden från att blöda?

– Stoppa våra åkrar från att blöda och plantera, plantera, plantera! uppmanade nyligen Philippe Hirou på en fransk skogsjordbruksförening. Nu satsar landets jordbruksministerium 110 extra miljoner euro i nästa års budget för plantering av 50.000 km nya häckar – för jordbrukets bästa.