Totalreform av livsmedelslagen till riksdagen för behandling

Regeringen har gett en proposition med förslag till en ny livsmedelslag som ingår i totalreformen av livsmedelslagstiftningen. Syftet med reformen är att göra livsmedelslagstiftningen och livsmedelstillsynen smidigare och effektivisera den på riskbedömning baserade livsmedelstillsynen och förbättra dess effekter, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Lpx 141722
Frihandel är bra för EU:s matexport

Frihandeln är det bästa sättet att skydda den jordbruksbaserade livsmedelssektorn. Tullsänkningar i lämpliga portioner gynnar under strecket både export och import, fastställer EU:s gemensamma forskningscentrum JRC i en färsk rapport.

Svinpest påträffades i köttransport i Tyskland

Den tyska tullen har påträffat betydande mängder ASF-smittat griskött i en rumänsk transportbil. Sammanlagt beslagtog tullen 500 kg köttprodukter som transporterades i fordonet.

SLC - 61512949 10155978545216104 2805108793887686656 O
EU försöker trappa ned handelstvisten med USA

EU-kommissionen vill förbättra de inflammerade handelsrelationerna mellan USA och EU. De svåra handelskonflikterna måste lösas med det snaraste, men den nya USA-administrationen förefaller inte att ha någon brådska.

SLC - Gruene Vo6 2392
EU-misstron mot gensaxen hindrar den globala handeln

Den europeiska genteknikrätten och förbudet mot gensaxen utgör ett hinder för utvecklingsländer som vill bedriva handel med jordbruksprodukter. Det hävdade en tysk agrarekonom under en digital diskussionsrunda i Berlin.

Danska minkfarmare får miljardkompensation

Den danska regeringen kompenserar landets minkfarmare med sammanlagt 2,5 miljarder euro efter den katastrofala coronakrisen då sjutton miljoner minkar måste dödas. På detta sätt ville regeringen stoppa en mutation av coronaviruset.

SLC - Supermarket Pramen
Tjeckien dryftar minimikvot för inhemska matprodukter

Den tjeckiska regeringen planerar en minimikvot för inhemska matprodukter i mataffärerna. Kvoten ska skydda landets inhemska produktion mot importvaror. EU-kommissionen är mindre imponerad.

Kommissionen utreder lagringsstöd för griskött

EU-producenterna av griskött har sedan länge krävt EU-medel för privat lagring av griskött. Anledningen är svaga priser i flera viktiga grisproducerande länder. Men kommissionen har ännu inte fattat några beslut.

SLC - 20201214 Ep 108186 B Pbu Tr 015
Parlamentets jordbruksutskott vill ha tullstopp med USA

– Det enda sättet att komma bort från tullarna är att vi inför ett stopp medan förhandlingarna pågår. Jag har fått signaler om att Bidens regering är intresserad av att få bort tullarna, så hoppet finns, berättar Paolo De Castro för Landsbygdens Folk.

SLC - D3 Dac3 Dc 82 Af 3 E46 9175 1 D117 Fb52155
EU-länderna håller fast vid nationell CAP-flexibilitet

Trilogförhandlingarna om nästa CAP mellan medlemsländerna och EU-parlamentet kan skärpa till sig. EU:s jordbruksministrar upprepade på måndagen medlemsländernas krav på lokal flexibilitet via nationella strategiplaner.

SLC - Seleggt Circulus2
Tyska tuppkycklingar får inte avlivas efter 2022

Tyskland ska som första land i världen förbjuda avlivning av nyckläckta tuppkycklingar inom värphönsproduktionen. Jordbruksminister Julia Klöckner har lagt fram ett lagförslag till ett förbud som träder i kraft 2022. Men branschen kräver ett heltäckande EU-förbud.

Könsbestämningen skadar inte embryot

Enligt det tyska jordbruksministeriet finns redan goda metoder som klarar en könsbestämning av ägget mellan den nionde och fjortonde dagen. Flera alternativa metoder är under utveckling.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning