USA och EU häver strafftullar

USA och EU har enats om att lugna ner tullbråket om stål och aluminium, som har ansträngt handelsförbindelserna i flera år. USA erbjuder EU tullfria importkvoter. Den dåvarande presidenten Donalt Trump införde tullavgifterna för tre år sedan.

SLC - Img 20211017 122713 3
Brysselkontoret 30 år: Hur känns det att vara lobbyist?

Under 2021 firar MTK:s, SLC:s och Pellervos gemensamma Brysselkontor 30 år av intressebevakning för det finländska lantbruket. Här berättar SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback om arbetet i Bryssel. Han var Husdjursombudsman på Brysselkontoret åren 2009-2010 och 2013-2017.

SLC - Lpx 175090
EU kompenserar inte stigande gödselpriser

Bryssel planerar för närvarande ingen kompensation för EU:s jordbrukare med anledning av de kraftigt stigande priserna på mineralgödsel. Enskilda medlemsländer får däremot införa egna stödåtgärder, som ska godkännas av kommissionen.

Norden toppar EU med förnybar energi

Användningen av förnybar energi har de senaste året ökat kännbart i EU-länderna, men de nordiska länderna är med avstånd bäst i klassen. Det framgår med önskvärd tydlighet av EU-statistiken.

SLC - P052031 373188
EU:s miljökommissionär försvarar skogsstrategin

EU:s skogsländer uttrycker gemensamt ett massivt motstånd mot EU-kommissionens planer på den nya skogsstrategin. Den ansvariga kommissionären Virginijus Sinkevičius visar ingen större förståelse för uppståndelsen.

SLC - 13235591 1043915852369707 1855459238650677883 O
Arla testar nya standarder för ekologiska mjölkgårdar

Mejerikoncernen Arla har börjat testa nya, uthålliga produktionsmetoder på 24 pilotgårdar i fem europeiska länder. Avsikten är att skaffa erfarenheter av påverkan på miljö och klimat. Parallellt samlas data från kolhalten i marken på 916 ekologiska gårdar.

EU-parlamentet stöder jord-till-bord-strategin

En bred majoritet i EU-parlamentet antog på tisdagen en rapport om kommissionens förslag till en jord-till-bord-strategi för en uthållig jordbrukspolitik. Förslaget betraktas med misstro inom jordbruket.

SLC - 8Fc1F289 84Cf 4785 837B 9Ddbe80C9222
Det svenska jordbruket klarar Parisavtalets mål

Den svenska produktionen av mjölk och nötkött har resurser att minska klimatutsläppen enligt Parisavtalet utan nämnvärda inskränkningar i produktiviteten. Det visar en rapport som har släppts av en rad tunga aktörer genom hela den svenska värdekedjan.

Storbritannien söker 800 utländska slaktare

Regeringen i London är beredd att bevilja tillfälliga arbetsvisum på sex månader för 800 utländska slaktare. Åtgärder ska förhindra onödigt lidande för grisar på lantgårdarna.

SLC - Jais Valeur 2019
Dansk slakterichef: ”Nötsteken blir snart lyxigare än champagne”

Klimatkraven kommer att skärpas markant inom köttproduktionen. Branschen står inför stora förändringar säger Jais Valeur, som är chef för den danska slakterikoncernen Danish Crown. Nötköttet utpekas som den största klimatboven.

SLC - P051694 303488
EU förnekar anklagelser om mörkad strategirapport

Copa-Cogeca har anklagat EU-kommissionen för att försöka mörka en kritisk rapport om den gröna givens konsekvenser för jordbruket genom publicering mitt i sommaren (LF 33/2021). Nu belägger en intern korrespondens att fördröjningen var avsiktlig.

SLC - Lpx 157900
EU efterlyser kraftigare åtgärder mot nitratutsläpp

Nitratutsläppen från flera EU-länder oroar EU-kommissionen. Höga halter av nitrater orsakar fortfarande syrebrist och övergödning. Enligt en färsk EU-rapport hör Finland till de tolv EU-länder med det största näringsläckaget från jordbruket.