SLC - 25753491027 F01Cc2Efe4 O
Brittiska grönsaker kostar skjortan i butiken

Priserna på frukt och grönsaker har stigit markant i Storbritannien. Livsmedelsaffärernas hyllor gapar ställvis tomma. Men också i Mellaneuropa har turbulensen i viss mån nått grönsaksmarknaden.

SLC - Lbvecka Evelina Selander
Landbygdsveckan blir ett stort arrangemang i Sverige i maj

Sveriges ordförandeskap i EU var på agendan under Landbygdsnätverkets svenskspråkiga nätverksmorgon den 22 februari. Landsbygdsveckan som arrangeras den 2-7 maj är ett stort arrangemang i Sverige i år.

Skärpta EU-regler för djurtransporter till sjöss

EU-kommissionen kommer att skärpa kraven på sjötransporter med levande boskap. Nya regler ska medföra effektivare övervakning. Fartyg som transporterar boskap måste uppfylla högre krav.

SLC - Lpx 00069197
Efsa rekommenderar förbud mot hönsburar

Den europeiska myndigheten för matsäkerhet Efsa efterlyser betydande förbättringar av djurvälfärden i hönsfarmer. Det borde definitivt bli slut med burhållningen i EU, rekommenderar en ny rapport.

SLC - P060384 27046
Storbritannien och EU enas i tvisten om brexit

Den sega tvisten kring handeln mellan Storbritannien och EU är på god väg att biläggas. Det så kallade Windsoravtalet ska reparera de inflammerade handelsförbindelserna som uppstod för tre år sedan efter brexit. Den krångligaste tullbyråkratin ska avskaffas.

SLC - 1664385976302 20220928 Ep 136930 A Pb7 035
EU-parlamentet grälar om begränsning av pesticider

Den gröna gruppen i EU-parlamentet vill skärpa reglerna för så kallade farliga växtskyddsmedel inom jordbruket. Miljöutskottets föredragande, österrikaren Sarah Wiener (grön), vill rensa ut 80 procent av sådana medel fram till 2030.

SLC - Biofachotirol
Marknaden för ekomat växte i EU och globalt 2021

Den europeiska marknaden för ekologiska livsmedel slog ett nytt rekord 2021. Försäljningen ökade under det året med nästan fyra procent till ett värde av 54,5 miljarder euro. Ekoarealen utvidgades samma år med 0,8 miljoner hektar.

SLC - 52464776291 74D0C8488A O
Torka hotar delar av Väst- och Sydeuropa

Flera mellan- och sydeuropeiska länder befarar en upprepning av den heta och torra sommaren 2022. Hetta, vattenbrist och skördeförluster plågade kontinenten i många veckor. 2023 riskerar att bli ett likadant år.

EU och Nya Zeeland ratificerar handelsavtal

Det färdiga handelsavtalet mellan EU och Nya Zeeland har lagts fram inför EU-rådet för ratificering. Avtalet väntas öka den bilaterala handeln mellan EU och Nya Zeeland med upp till 30 procent.

SLC - 1676537890688 20230216 Ep 144948 A Fma Pst 004
EU-parlamentet kräver effektiv gödselstrategi

De europeiska jordbrukarna har det kämpigt med gödseln och läget är kritiskt. Nu måste kommissionen skärpa sig och utarbeta en långsiktig och effektiv gödselstrategi. De föreslagna åtgärderna är otillräckliga, inskärper EU-parlamentet i en resolution.

SLC - Veganlebensmittel
Danmark förlorar fabrik för veganmjölk

Det israeliska företaget Remilk har oväntat slopat sina planer att bygga en dansk fabrik för framställning av icke-animalisk veganmjölk i en process helt utan mjölkkor. Fabriken skulle placeras i Kalundborg med byggstart i början av detta år.

SLC - Speyside Whisky Trail
Reklamförbud förskräckte Skottlands whiskyindustri

Skottland och whisky hör ihop som ler och långhalm. Den skotska whiskyindustrin genererar varje år stora vinster. Men plötsligt drog mörka moln upp över de skotska hedarna. Ett reklamförbud för whisky togs upp till förslag.