EU lägger fram studie om gensaxen

I dagarna presenterar EU-kommissionen en studie om nya växtförädlingsmetoder med hjälp av den så kallade gensaxen. Samtidigt formerar sig motståndet mot tekniken, särskilt i Tyskland.

Hållbarhetskapitel ska skydda EU:s handelsavtal

EU-kommissionen strävar till att ge hållbar livsmedelsproduktion en stark ställning i handelsavtalen med tredjeländer. Särskilda hållbarhetskapitel i handelsavtalen ska trygga förutsättningarna för en hållbar handel mellan parterna.

SLC - 951Ddc7A 1287 4Cd3 81Fb 0726A8D8Ef41
Slutspurten för CAP närmar sig i trilogen

Medlemsländerna och EU-parlamentet närmar sig försiktigt varandra i förhandlingarna om CAP-reformen. Det portugisiska ordförandeskapet yttrade sig hoppfullt om den gröna arkitekturen efter jordbruksministrarnas informella videokonferens på måndagen.

Italienska och franska producenter vill ha EU-hjälp mot frostskador

Jordbruket i hela södra Europa, men främst i Italien och Frankrike, har drabbats hårt av frostskador. Nu vänder sig den italienska jordbruksorganisationen Confagricoltura och den franska FNSEA till jordbruksministrarna inför rådsmötet 26 april, för att de ska försöka få fram hjälpåtgärder från kommissionen.

SLC - 26669154203 9A9Fdc3421 O
Holländska mjölkbönder vill emigrera utomlands

Intresset för utvandring ökar bland holländska mjölkbönder. Enligt en rundfråga i branschtidskriften Melkvee har en av sju tillfrågade läsare allvarliga planer på att flytta utomlands.

SLC - Lpx 83625
Tyska forskare: Gensaxen borde tillåtas i ekojordbruket

Växtförädling med gensaxen borde godkännas inom den ekologiska odlingen i EU. Uthållighetsmålen i kommissionens jord- till bord-strategi och den gröna given är inte möjliga att nå utan modern bioteknik, understryker tyska forskare.

EU skärper klimatmålet

EU-länderna och parlamentet har enats om att skärpa klimatmålet. CO2-utsläppen ska sänkas från 1990-nivån med minst 55 procent fram till 2030. Det tidigare målet var 40 procent.

SLC - Fullmaktige1
SLC:s fullmäktige begrundade nationella CAP-planen

SLC:s fullmäktige kallade till ett extra digitalt fullmäktigemöte den 19 april med en lägesutsikt över Finlands kommande jordbrukspolitik. Meningen var att presentera det rådande läget och föra diskussion bland medlemmarna och samtidigt ge vägledning för SLC:s styrelse i beredningsarbetet. Även SLC:s styrelse, SLC:s utskott, landskapsförbundens styrelser och tjänstemän var inbjudna till webbinariet.

SLC - Lpx 176735
EU-odlingen av baljväxter ökar ännu alltför långsamt

Odlingen av sojabönor, foderärter och åkerbönor har ökat i EU, men implementeringen är ännu alltför långsam, anser tyska experter. Med tanke på den stora potentialen, förtjänar odlingen av dessa grödor en betydligt större uppmärksamhet i EU:s jordbrukspolitik. Det rapporterar organisationen Ufop, som främjar odlingen av olje- och proteingrödor.

SLC - Milcobel Melkophaalwagen Op De Hoeve 2
Belgisk mejerikoncern blockerar sina producenter

Flera hundra flamländska mjölkproducenter försöker lämna den belgiska mejerikoncernen Milcobel, men ingen får sluta. Koncernen har tillsvidare blockerat rätten till uppsägningar. I praktiken kan producenterna tvingas producera mjölk för Milcobel fram till nästa vår.

SLC - Klockner 210331
Tyskland enades om strategiplan för CAP

Den tyska förbundsregeringen har nått enighet om en nationell strategisk CAP-plan för perioden till 2027. Planen är resultatet av långa förhandlingar mellan delstaterna och partierna inom regeringskoalitionen.

Biologisk mångfald blir central fråga i CAP

EU-kommissionen och parlamentet prioriterar naturskyddsområden för biologisk mångfald i trepartsförhandlingarna om nästa CAP. Enligt planerna borde skyddsarealen fördubblas i EU fram till 2030. Den biologiska mångfalden kan bli en nyckelfaktor.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning