SLC - 52045854562 51E812A020 O
Preliminär enighet om LULUCF-förslag vid trepartsförhandlingarna

Alla lagstiftningsförslag i det omfattande 55 %-paketet (Fit for 55), som Europeiska kommissionen lade fram sommaren 2021, har nu framskridit till trepartsförhandlingar. I torsdags förhandlades det in på småtimmarna om LULUCF-förordningen, som gäller markanvändning, förändrad markanvändning och skog. Ett förhandlingsresultat nåddes, men det är än så länge endast preliminärt, tills det godkänts officiellt, uppger Jord- och skogsbruksministeriet i ett pressmeddelande.

EU startar partnerskap med fjärran skogsländer

EU har ingått ett avtal om partnerskap om skogsbruk med länderna Guyana, Mongoliet, Republiken Kongo, Uganda och Zambia. Samarbetet ska enligt kommissionen förhindra avskogningen i de berörda länderna.

SLC - 5696669325 B291480Eb6 O
Italienska maffian kapade 5,5 miljoner euro i CAP-stöd

En omfattande rättsprocess om bedrägerier och missbruk av CAP-stöd har avslutats i Italien. Av ursprungligen 101 misstänkta personer har 91 personer dömts till sammanlagt 660 års frihetsstraff. Värdet av skadorna beräknas till 5,5 miljoner euro.

SLC - Lpx 00158475
EU-länderna får stöda jordbruket via krisreserven

Medlemsländerna får utnyttja medel ur EU:s krisreserv för att hjälpa bönder som drabbas av höga insatskostnader för gödsel. Det lovade agrarkommissionär Janusz Wojciechowski på onsdagen.

EU enades om att Finland ska halvera utsläppen

EU-länderna, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen nådde sent på tisdag kväll en preliminär överenskommelse om en ny ansvarsfördelning i fråga om EU:s klimatmål till 2030 inom de sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln, uppger Miljöministeriet. EU:s gemensamma utsläppsminskningsmål för ansvarsfördelningssektorn 2030 skärps från 30 procent till 40 procent.

SLC - Lpx 00053808
Österrike siktar på 30 procent ekojordbruk

Den ekologiska jordbruksproduktionen har traditionellt starka rötter i Österrike. Redan i dag är 26 procent av landets odlingsareal ekologisk. Hela 22 procent av alla gårdar fyller kriterierna fullständigt. Målet är 30 procent fram till 2030.

SLC - 211213 Agrarrat Bruessel 1
Tyskland försöker stoppa långa djurtransporter

Tysklands jordbruksminister Cem Özdemir har inlett en kampanj med målet att förbjuda långa och plågsamma djurtransporter i den europeiska unionen. Arbetet går emellertid långsamt. Det är fortfarande svårt att föra allvarliga diskussioner kring temat.

SLC - 20220927 144455
Växande andel ekologiska viner på marknaden

Hållbarhet inom vinbranschen blir allt större både hos producenterna och kunderna.

EU visar förnyat intresse för samtal med Mercosur

EU-kommissionen har upprepat sitt intresse att återuppta de havererade samtalen med den sydamerikanska tullunionen Mercosur. Det avslöjade EU:s utrikesrepresentant Josep Borrell nyligen under ett besök i Uruguays huvudstad Montevideo.

EU försöker greppa skogen

EU-kommissionens planerade lag om återställning av skadade ekosystem i hela Europa omfattar allt från jordbruksmark och hav till skogar och stadsmiljöer. Parallellt ska användningen av kemiska bekämpningsmedel minska med 50 procent fram till 2030.

SLC - P059190 907244
Gröna EU-förslag hotar basnäringarna

EU:s gröna giv siktar på att ställa om samhället till en grön ekonomi. Detta kan utvecklas till ett hot mot nordiska basnäringar som jord- och skogsbruket, varnar en kritisk artikel i den svenska webbtidningen TN (Tidningen Näringslivet).

Italiens nya agrarminister ska främja matproduktionen

Italien har fått en ny regering som vill återuppliva landets forna rykte som livsmedelsnation nummer ett. Den konservativa regeringen kring premiärminister Giorgia Meloni vill främja landets suveränitet på området för livsmedel.