SLC - P043961 715914
EU-kommissionen lade fram målen för ett grönare jordbruk

EU-kommissionen vill halvera insatsen av kemiska och skadliga bekämpningsmedel fram till 2030. Då ska också minst 25 procent av jordbruksmarken i EU odlas med ekologiska metoder. Användningen av gödselmedel ska sänkas med en femtedel.

EU:s matstrategi måste beakta Finlands situation

EU:s nya livsmedels- och biodiversitetsstrategier är ambitiösa och viktiga delar av den gröna given – men båda strategierna måste beakta finländska förhållanden. Det understryker EU-parlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew).

SLC - 6887856229 609C97472E O
Begränsningarna skärps för patent på växter och djur

Europeiska patent på konventionellt förädlade eller förändrade växter och djur är inte längre tillåtna. Det har Europeiska Patentverkets stora besvärskammare nyligen fastställt. Kammaren är den högsta besvärsinstansen för europeiska patent.

SLC - 49837787337 D74362Bea6 O
EU förlorar tålamodet med brittisk brexittaktik

Den tredje förhandlingsrundan om brexit slutade utan minsta framsteg. EU:s chefsförhandlare Michael Barnier uttrycker sin besvikelse över britternas gåtfulla taktik. Parallellt flirtar den brittiska regeringen med USA.

Parlamentet enades om förlängda CAP-regler

De nuvarande CAP-reglerna ska förlängas med ytterligare två år. Det kräver EU-parlamentet, som senaste vecka antog förslaget till en övergångsförordning som ska ge producenterna arbetsro åtminstone fram till slutet av 2022.

SLC - Ep 102588 B Pbu 001
Parlamentet genererar supertungt coronapaket

De europeiska jordbrukarna hoppas på kompensationer och krisstöd i coronakrisens fotspår. Chanserna kanske ökar med EU-parlamentets biljontunga krispaket som antogs senaste vecka. Tvåtusen miljarder euro är mycket pengar.

SLC - 49890576457 A6C52Bf50F O
EU:s agrarministrar dryftade stödmodeller för coronakrisen

EU:s senaste stödåtgärder räcker inte till för att stävja coronakrisens negativa effekter på jordbruket. Det anser EU:s jordbruksministrar och efterlyser fler åtgärder. Men först måste man finna de rätta medlen.

Ledaren: Rädda matkedjan!

Coronakrisen har slagit hårt mot hela världsekonomin. Jordbruket och livsmedelskedjan står inför nya och svåra utmaningar. Nu skulle det gälla att dra lärdomar av situationen för att trygga en fungerande matkedja under alla förhållanden, påpekar Peter Karlberg.

EU-ministrar efterlyser mer krisstöd för jordbruket

EU:s jordbruksministrar diskuterade på onsdagen effekterna av covid-19 på jordbruket och behovet av nya stödåtgärder. De första åtgärderna har i viss mån lindrat problemen på marknaderna men robustare stöd behövs för att stabilisera läget.

SLC - Lpx 115763
Finland drabbas hårt om aktiva substanser i växtskydd förbjuds

Det finländska jordbruket skulle förlora mycket på att de 75 aktiva substanser i växtskyddsmedel som ses som riskfyllda förbjöds, visar en färsk studie. Skördarna skulle minska och kostnaderna öka både för spannmål och specialgrödor.

SLC - Ep 101468 D Gen 263
EU-parlamentet vill bromsa ekoförordningen

EU-parlamentets jordbruksutskott vill skjuta upp ekoförordningen med ett år till den första januari 2022. Det framgår av ett brev som jordbruksutskottets ordförande Norbert Lins har sänt till agrarkommissionär Janusz Wojciechowski.

SLC - 96004996 1834633863334911 8878639703771840512 N
Corona drabbar slakteripersonal både i EU och USA

Coronaviruset har skärpt greppet om slakteribranschen. I början av denna vecka hade fyra stora slakterianläggningar i Tyskland rapporterat fall av corona bland personalen. I USA har 115 stora slakterier redan smittats av corona.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning