Corona krånglar till Tysklands EU-värdskap

I början av juli tar Tyskland hand om ordförandeskapet för EU efter Kroatien. Det blir ett halvår av utmaningar som förutsätter improvisation, fastslår den tyska regeringen. Trots detta förblir klimatfrågan en tung prioritet.

SLC - Ep 090677 D Fma 190
Parlamentet vill förlänga nuvarande CAP med två år

De nuvarande CAP-reglerna måste förlängas med ytterligare två år. Det kräver EU-parlamentets jordbruksutskott, som nyligen antog förslaget till en övergångsförordning som ska ge producenterna arbetsro åtminstone fram till slutet av 2022.

SLC - Lpx 122260
Antalet ASF-fall ökar hos vildsvin i Östeuropa

Den afrikanska svinpesten breder ut sig med stark intensitet i de östra delarna av Europa. Situationen i Polen har ytterligare försämrats detta år, i likhet med Rumänien, Ungern, Bulgarien och Slovakien. I Baltikum har läget däremot lättat något.

SLC - 5Ed1Dac1F634947D
Personal i tyska slakterier smittades av coronavirus

Åtminstone två slakterikoncerner har tvingats stänga eller inskränka produktionen i Tyskland efter flera hundratal fall av coronavirus hos personalen. Båda företagen anlitar utländska så kallade gästarbetare, företrädesvis från Rumänien.

USA förhandlar om avtal med britterna

Tre månader efter Storbritanniens utträde ur EU har de första samtalen startat om britternas framtida handelsförbindelser med USA. Videokonferensen ska enligt regeringen ta två veckor i anspråk.

EU och Mexiko enades om förnyat handelsavtal

EU och Mexiko har förhandlat fram ett förnyat och moderniserat handelsavtal. Enligt handelskommissionär Phil Hogan gynnar avtalet bland annat den europeiska exporten av jordbruksprodukter.

SLC - P041733 525962
EU lade fram coronapaket med åtgärder för jordbruket

EU-kommissionen lade på måndagen fram ett stort paket med nya stödåtgärder för de sektorer inom jordbruket som drabbas hårdast av coronakrisen. Åtgärderna omfattar bland annat privat lagring och flexiblare program för marknadsstöd.

Wojciechowski går med på lagring av mejeriprodukter

EU:s agrarkommissionär Janusz Wojciechowski reagerar nu på det spända läget på mjölkmarknaderna. Kommissionen ställde på onsdagen 30 miljoner euro till förfogande för privat lagring av skummjölkspulver, smör och ost för att balansera upp marknaderna.

EU kan fördröja jord-till bord-strategin

EU-kommissionen överväger att igen fördröja lanseringen av den tilltänkta ”Farm to fork”-strategin (F2F). På grund av coronakrisen planerar kommissionen ett nytt datum i sommar, uppger nyhetsbrevet Euractiv.

SLC - P034732005001 587524
EU:s ekoförordning kan försenas till 2022

EU:s nya ekoförordning försenas sannolikt med ett år av coronakrisen. Medlemsländerna efterlyser mer tid för att finslipa detaljerna.

Wojciechowski utreder privat lagring som krishjälp

EU:s agrarkommissionär Janusz Wojciechowski utreder nya lättnader för jordbrukarna under coronakrisen. Efter en lång tvekan uppges han förbereda intervention i form av privat lagring för bland annat skummjölkspulver. Krisreserven vill han däremot inte öppna.

EU:s agrarministrar pressar kommissionen

EU-ländernas jordbruksministrar kräver unisont mer pengar för stöd till Europas jordbrukare under coronakrisen. Ministrarna är uppenbart missnöjda med agrarkommissionär Janusz Wojciechowskis krishantering.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning