SLC - Lpx 00103387
Inflationen frestar hårt på EU:s jordbruksbudget

Utbetalningarna till bönder inom ramen för EU:s jordbruksbudget riskerar snart att smälta som smör i solsken i takt med inflationen. Det befarar tankesmedjan Farm Europe, som efterlyser CAP-åtgärder som främjar jordbrukets produktivitet.

EU söker krispengar för mer gödselmedel

Sedan sommaren lider EU-jordbruket av en akut brist på mineralgödsel. EU:s agrarkommissionär Janusz Wojciechowski är missnöjd med situationen och försöker finna pengar för att öka produktionen av gödsel.

SLC - Obs 20221017 Obs0069
Fyra skogrika EU-länder sluter gemensam allians

De skogrika EU-länderna Finland, Sverige, Österrike och Slovenien har bildat en arbetsgemenskap som ska värna om ländernas skogsintressen. Målet är en suverän, aktiv skogspolitik och förvaltning.

SLC - Lpx 00140946
EU-beslutet om glyfosat hänger fortfarande i luften

En grupp EU-länder har blockerat en begäran av livsmedelsmyndigheten Efsa att förlänga tillståndet för glyfosat med ett år fram till 2023. Förslaget förhindrades av några tunga medlemsländer. Av allt att döma returneras ärendet till EU-kommissionen.

SLC - Medium Screen 72 Dpi Vattenfall Horns Rev 3 Wind Farm 7572
Danskt projekt omvandlar grön ammoniak till gödsel

De fyra stora danska kooperativen DLG, Danish Agro, Arla och Danish Crown går samman i ett projekt som ska producera handelsgödsel av grön ammoniak. Slutprodukten blir mer hållbar än konventionell gödsel från fossila bränslen.

SLC - Saab Airtractor 31889
EU rustar upp mot skogsbränder

Sommaren 2022 blev en dyster period för de europeiska skogarna. Skogsbränder förstörde rekordstora arealer i nio medlemsländer. EU reserverar 170 miljoner euro för en fortsatt effektivering av brandbekämpningen med bland annat flygplan.

SLC - Lpx 00159353
EU vill stabilisera tillgången på gödsel

EU-kommissionen utarbetar en strategi som syftar till att stabilisera tillgången på gödsel i den europeiska unionen. Enligt agrarkommissionär Janusz Wojciechowski ska den förnyade gödselstrategin stärka gödselindustrin i EU:s medlemsländer. Parallellt siktar kommissionen på att sänka behovet av mineralgödsel inom jordbruket.

SLC - Trockenheit
EU:s jordbruksmarknader pressas av kriget i Ukraina

EU-kommissionens kortsiktiga prognos för jordbruksmarknaderna hösten 2022 behandlar i huvudsak sommarens heta och torra väder och den ryska invasionen av Ukraina. Kommissionen förutspår stigande kostnader för energi och insatsmedel.

EU tar ställning till fristen för glyfosat

Enligt ett EU-beslut för fem år sedan borde tillståndet för ogräsmedlet glyfosat med rätta löpa ut den 15 december detta år. I stället föreslår EU-kommissionen en ettårig förlängning. EU-experterna behöver mer tid för en evaluering.

SLC - Christoffer Ingo 20221007 Webb
SLC ser stora utmaningar med jordbrukets stödutbetalningstidtabell 2023

Livsmedelverket meddelade idag (7.10) att stödutbetalningstidtabellen för perioden 2023–2028 förändras markant jämfört med nuläget. I framtiden kommer stöden i huvudsak att betalas ut i december samt följande år mellan februari och juni. SLC har gjort preliminära kalkyler för 2023 som blir ett övergångsår. På gårdsnivå betyder det att allt mellan 15–30 procent mindre stöd betalas ut under ansökningsåret i och med att en stor del av stödutbetalningarna skjuts fram till år 2024.

SLC - Barnacle Goose In Barents Sea Coast
En envis fågelinfluensa håller greppet om Europa

Den europeiska mat- och hälsomyndigheten Efsa varnar för en förstärkt epidemi av HPAI-fågelvirus i Europa. Under perioden juni till september rapporterades fler fall av fågelinfluensa i Europa än någonsin tidigare under sommarmånaderna.

EU sänker prognosen för spannmålsskörden

EU-kommissionen har igen en gång sänkt förväntningarna på den nya spannmålsskörden 2022/23. Skörden torde rejält understiga fjolårsresultatet.