SLC - 4 Dmk Qualitaetskontrolle Kaesereifelager Gb2015
Konkreta planer på europeisk mjölkauktion

Den europeiska energibörsen EEX och nyazeeländska Global Dairy Trade GDT har konkretiserat planerna på en europeisk auktionsplattform för mejeriprodukter. Den nya verksamheten kan eventuellt starta redan 2020.

SLC - P039056 125953
EU-inspektörer granskar läget i polska slakterier

Det polska slakteriet som förra veckan åkte fast för sin slakt av sjuka kor, har levererat nötkött till åtminstone fjorton EU-länder. EU:s hälsokommissionär Vytenis Andiukaitis har beordrat en utredning.

Köttet från Polen har inte nått fram till konsumenterna

Enligt de senaste uppgifterna som Livsmedelsverket fått har inget nötkött från de olagligt slaktade polska nötkreaturen nått vare sig handeln eller konsumenterna.

Debatt: Polsk köttskandal avslöjar sårbarhet

Den nu uppdagade köttskandalen i Polen visar sårbarheten i kontrollsystemet för importerade livsmedel, skriver Niclas Sjöskog. Om den interna kontrollen i ett medlemsland brister kommer ingen varning ut och livsmedel rör sig fritt över gränserna. I det polska fallet hade ingen varning gått ut och Livsmedelsverket hade därför inga uppgifter om saken när nyheten om missförhållandena i det polska slakteriet fick offentlighet och det står nu också klart att ett parti av det polska köttet kommit till Finland.

SLC - Frankrike 2
Ekomarknaden växer kraftigt i Frankrike

Den franska ekosektorn växer kraftigt. Olika matskandaler och rädsla för GMO har påverkat de franska konsumenterna och fått många att ändra sina vanor och äta allt mer ekologiskt.

SLC - Rukwied
Tyska bondebasen Joachim Rukwied beklagar nationalism och handelshinder

Ordföranden för det tyska bondeförbundet DBV Joachim Rukwied uttryckte sin oro för nationalism i sitt tal på öppningsfesten inför Grüne Woche nyligen. – I internationell politik har vissa regeringar åter gått in för att främja nationalism istället för multilateralt samarbete, sade den tyske bondeordföranden.

Polska köttet har också sålts till Sverige

Kött från det polska slakteri som misstänks sälja kött från sjuka djur har även sålts till företag i Sverige, meddelar svenska Livsmedelsverket.

Polskt skandalkött till Finland

Enligt de polska myndigheterna har en liten mängd, cirka 250 kilogram, lagstridigt slaktat kött exporterats till Finland.

SLC - 51255407 774044192954991 517813214394712064 O
Välbesökt byggstart för danska svinstängslet

Byggnaden av det danska vildsvinsstängslet har startat. De första stolparna sattes i jorden i Padborg senaste fredag inför ett stort internationellt pressuppbåd.

SLC - B8 A501 D1 9 Edc Cc45 Bf47 Fc1 A1 B688527
EU-länderna går emot nedskurna landsbygdsstöd

Finansieringen av landsbygdsstöden och krisreserven förorsakade en livlig debatt under jordbruksministrarnas första möte under under ledning av Rumäniens jordbruksminister Petre Daea. Rovdjurspolitiken var också uppe till diskussion.

Polsk slakt av sjuka kor upprör EU-kommissionen

Smygfilmade videobilder av sjuka slaktkor i ett polskt slakteri har förorsakat uppståndelse bland allmänheten, men också hos EU-kommissionen. Nu måste det klarläggas i vilken mån kött från slakteriet kan ha exporterats till andra EU-länder.

SLC - Grune Woche
Finland väckte intresse på Grüne Woche

Enligt en besökarundersökning ansågs Finlands mässavdelning och partnerlandssamarbete på världens största matmässa Grüne Woche i Berlin ha varit lyckat. Storsatsningen väckte de tyska mässbesökarnas intresse för finländsk mat och dryck samt för att resa till Finland.