SLC - Betesrotation 1 Webben
Nästan hundra jerseykor i lönsam betesrotation

För snart fyra år sedan startade Barteles och Rianne Holtrop, båda lite över trettio, sin egen mjölkproduktion i Rotstergaast, Friesland i Nederländerna. Boer Bart heter deras gård, det betyder Bonden Bart.

Ledaren: En ny chans att avblåsa hela brexit

I skrivande stund har det brittiska parlamentet inte ännu kommit överens om ett förslag till avtal om Storbritanniens utträde ur unionen, brexit. Tidigare var villkoret att landet i så fall skulle lämna unionen utan avtal senast natten mellan fredag och lördag. På Europeiska rådets möte onsdag kväll fick Storbritannien dock tilläggstid till den sista oktober för ett utträde. Utträdet kan dock förverkligas tidigare, om det finns ett avtal. Avtalet innebär också att Storbritannien kan avblåsa brexit.

SLC - 46491213695 5570Ae3732 O
USA hotar EU med nya sanktioner

USA-regeringen hotar EU med nya handelstullar på bland annat flygplan, ostar, viner, olivolja och fiskprodukter. Tullarna uppges vara ett svar på subventioner som EU betalar för att stöda Airbus.

Svenska bönder får högre stöd för torka

Den svenska regeringen höjer stödet till landets jordbrukare för skadorna under den torra sommaren 2018.

Stödpaket förbereds för att skydda bönder mot Brexit

EU-kommissionen förbereder ett stödpaket till jordbruket för det fall att Storbritannien lämnar EU utan avtal.

EU-skyddstullar kan höja priset på gödsel

Copa-Cogeca kritiserar EU-kommissionens planer att införa antidumpingtullar på flytande mineralgödsel. Kommissionen vill hjälpa EU:s gödselindustri, men i slutändan kan det bli EU-producenterna som betalar räkningen.

EU bekämpar ojust världshandel

EU-kommissionen har förbättrat unionens skydd mot ojust handel genom två stora reformer. Åtgärderna ska säkerställa möjligheten för EU:s exportörer att konkurrera på lika villkor. Två tredjedelar av åtgärderna gäller import från Kina.

SLC - Ciano D Enza2
Svår torka har drabbat norra Italien

En sådan svår torka som i vinter har de italienska bönderna sällan upplevt. Många har redan varit tvungna att börja bevattna fälten, trots vattenbristen.

SLC - D3 Ixtwb Waaawioh
EU-parlamentet vill höja stödtaket till 100.000 euro

EU-parlamentets jordbruksutskott antog på tisdagen förslaget till nästa CAP-reform. En majoritet i utskottet röstade för ett stödtak på 100.000 euro per gård med möjlighet till avdrag för hälften av lönekostnaderna.

SLC - 46242865025 3D92B91144 O 1
Kaotiska Brexit-utsikter för det brittiska jordbruket

De senaste veckornas politiska debatt om Brexit har varit minst sagt kaotisk. En avtalslös Brexit vore katastrofal för det brittiska jordbruket, varnar den brittiska producentorganisationen NFU:s ordförande Minette Batters.

EU förbereder en hård Brexit

Än så länge finns det chanser att avvärja en hård Brexit, men tiden börjar bli knapp. EU-kommissionen har redan färdigställt planerna på ett brittiskt utträde utan avtal.

SLC - D2 R0 W7 Ws Aazu Gk
Spaniens landsbygd utarmas och töms på folk

Flera tiotalstusen människor demonstrerade på söndagen i Madrid mot den dramatiskt tilltagande flykten från landsbygden. I Spanien ökar antalet ödelagda byar och hela orter läggs till och med ut till salu på nätet.