SLC - Pellervodagen 1
Slagkraftig andelsverksamhet temat för Pellervodagen

Pellervodagen samlade andelsfolket för tjugonde gången den tionde april i Helsingfors. I sitt tal tog Ilkka Uusitalo, ordförande för Pellervos förvaltningsråd, fasta på osäkerheten inför Brexit, riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet.

SLC - Niclas Sjoskog
Nu siktar Niclas Sjöskog på EU-valet

Mjölkproducenten Niclas Sjöskog från Purmo i Pedersöre som kom på femteplats bland SFP:s riksdagskandidater i Vasa valkrets, siktar nu mot Bryssel och ställer upp i EU-valet.

SLC - 190415
Åtgärder krävs för att få viltstammen i Nyland i balans

SLC Nylands miljö-, skogs- och markpolitiska utskott hade viltfrågor som specialtema för sitt möte före påsk.

SLC - Dsc08863
Stormskador ”omskakande upplevelse” för SLC-basen

SLC:s förbundsordförande Mats Nylund tog bland annat upp utredaren Reijo Karhinens rapport och Finlands nyinrättade tjänst som Livsmedelsombudsman när han vid Ålands Producentförbunds vårmöte informerade om den aktuella jordbrukspolitiken både på riksnivå och i EU. Men han började med att berätta om sitt besök i stormhärjade åländska skogar direkt efter flygets ankomst på förmiddagen.

Inhemska naturprodukter ska utnyttjas bättre

Finländska företag i naturproduktsbranschen behöver allt mer råvaror av olika slag för att kunna svara på den internationella efterfrågan på produkter. Finlands skogscentral deltar nu i ett projekt där ett av målen är att hitta lösningar på de problem som finns i naturproduktsbranschens distributionskedja.

SLC - Skogsagarna Osterbotten Jan Slotte 1 A
Skogsvårdsföreningen Österbotten höll vårmöte: Torvmarksskogsbruket behandlades

​Förra veckan höll skogsvårdsföreningen Österbotten vårmöte vid Yrkesakademin i Vasa. Förutom stadgeenliga ärenden behandlade fullmäktige en skrivelse om skogsbruk på torvmarker berättar verksamhetsledare Jan Slotte.

Ersättningar för älgskador ökar

I vår får skogsägarna ersättningar på cirka 2 miljoner euro för skador som orsakats av älgar och andra hjortdjur. Ersättningsbeloppet ökar med 600.000 euro jämfört med föregående år. Finlands skogscentral betalar ersättning till skogsägarna enligt de skador som värderades i fjol. År 2018 ansökte skogsägarna flitigt om ersättningar för älgskador. I hela landet ersätts skador som orsakats av älgar och andra hjortdjur för sammanlagt 2 miljoner euro.

SLC - Img 5336
Nya METSO-projekt ska skydda skogsarter, svämskogar och lövsumpskogar

Projektet Lajiturva som leds av Tapio Oy förbättrar möjligheterna att använda information om förekomster av hotade arter inom skogs- och naturvården. Ett annat projekt som igen leds av Finlands miljöcentral skapar nya metoder för att kartlägga lövsumpskogar och svämskogar.

SLC - Mats I Skogen
”Horribelt” i åländska skogar

I samband med Ålands Producentförbunds vårmöte den 12 april passade SLC:s ordförande Mats Nylund och skogsombudsmannen Anders Portin på att närmare bekanta sig med de väldiga skador som nyårsstormen Alfrida åsamkade skogarna på Åland. Mats Nylund tycker att stormskadorna är så omfattande att de utan tvivel kan klassas som en katastrof. Därmed menar han att också staten borde kunna bistå självstyrda Åland med hjälp till de drabbade skogsägarna.

Skogsindustrin gör korrigering efter rekordår

Skogsindustrins utsikter i år är svagare än ifjol, visar prognosen från Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT.

SLC - Skogsvalsdebatt O 1
Spännande skogsvalsdebatt i Österbotten

Avverkningsmängder, fastighetsskatt på skogsmark, kolbindning och klimatkompensation för skogsägare diskuterades när SLC:s skogsvalsdebatt med riksdagsvalskandidater för sex olika partier från Vasa valkrets gick av stapeln vid Yrkesakademin i Vasa på måndagen.

SLC - Nyland1
Skogsvalskandidater grillades på nyländsk valdebatt

Hur ställer ni er till att avverka mer i våra skogar? Det frågar SLC:s skogsombudsman Anders Portin av riksdagskandidaterna, som deltar i skogsvaldebatten på Söderkulla gård efter SLC Nylands vårmöte förra veckan. Anders Portin är debattens moderator.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning