Biogas Arkiv
SLC Nyland efterlyser större satsningar på forskning, utveckling, innovationer och investeringar inom biogas och bioenergi. ARKIVFOTO
Jordbruk Skogsbruk SLC

SLC Nyland: Regeringen borde
satsa mer på bioekonomi

Regeringens budgetförslag för 2021 innehåller alltför små satsningar på bioekonomi och fossilfria energilösningar, framhåller SLC Nyland. Det skulle behövas betydligt större satsningar på forskning, utveckling, innovationer och investeringar inom biogas och bioenergi.

Förbundets arbetsutskott diskuterade budgetförslaget på sitt möte i fredags.

– Det behövs även morötter för att övergå till fossilfri energi, så att höjningen av bränslebeskattningen inte endast har en kostnadshöjande effekt, kommenterar förbundsordförande Thomas Antas.

Han betonar att det inom jordbruket behöver finnas verkliga alternativ i praktiken, för att höjningen av bränsleskatten och en sänkning eller borttagning av accisåterbäringen skall ha en styrande effekt. Det tar tid och kräver utveckling och nya lösningar.

Positivt med stabila stöd

Som positivt såg man att stöden i stort sett verkar kunna bibehållas på årets nivå och att det finns möjlighet till viss tilläggsfinansiering för bland annat klimatåtgärder via EU:s återhämtningspaket.

De nationella besluten om omfattningen av och innehållet i EU:s återhämtningsåtgärder preciseras först senare efter att lagstiftningen på EU-nivå är klar.

Inom jordbrukssektorn har speciellt växthus- och frilandsodlarna, samt övriga som normalt säljer en stor del av produktionen till HoReCa-sektorn (hotell, restaurang och catering) och storkök drabbats hårdast av corona-situationen. Åtgärder behöver därför riktas speciellt till dessa företagare och HoReCa-sektorn.

Nyland är extra hårt drabbat av coronaepidemin och återhämtningspaketets anslag borde därför i motsvarande grad riktas hit.

Möjligt att lämna in besvär mot landskapsplanen

Arbetsutskottet diskuterade även landskapsplanen Nylandsplanen 2050, som godkändes av Nylands förbunds landskapsfullmäktige 25.8.

Ur markägar- och rättskyddssynvinkel är planen problematisk då utredningsmaterialet inte till alla delar uppfyller kriterierna för intagande av nya skyddsområden i planen.

Trots att markägare påtalat fel i materialet, som inte är uppdaterat, så har Nylands förbund inte beaktat detta. Berörda markägare har inte heller delgetts information och kontaktats under beredningsprocessen.

Arbetsutskottet konstaterade att producentorganisationen bör ha beredskap att bistå markägare som överväger att lämna in besvär till förvaltningsdomstolen gällande landskapsplanen. Man kan även anlita Jordägarnas Värderingscentral.

Eventuella besvär bör lämnas in senast i början av oktober.