Pengar och planering för mera bevattning på Åland

I landskapsregeringens budgetförslag för 2023 anslås pengar för ett nytt projekt för bevattning och hållbar vattenhushållning inom lantbruket.

EU försöker greppa skogen

EU-kommissionens planerade lag om återställning av skadade ekosystem i hela Europa omfattar allt från jordbruksmark och hav till skogar och stadsmiljöer. Parallellt ska användningen av kemiska bekämpningsmedel minska med 50 procent fram till 2030.

SLC - P059190 907244
Gröna EU-förslag hotar basnäringarna

EU:s gröna giv siktar på att ställa om samhället till en grön ekonomi. Detta kan utvecklas till ett hot mot nordiska basnäringar som jord- och skogsbruket, varnar en kritisk artikel i den svenska webbtidningen TN (Tidningen Näringslivet).

SLC - Framtidsodlarna Nystrom
”Som skogsbrukare ser jag mig som en förvaltare av skogen för kommande generationer”

Skogsbruket ska vara en del av lösningen på klimatkrisen – inte en del av problemet. Mickel Nyström bedriver skogsbruk ute i den åboländska skärgården. Den karga och klippiga naturen medför både för- och nackdelar för honom. I det här avsnittet av podcasten Framtidsodlarna är det fokus på hållbart skogsbruk.

SLC - Img 9125
Sveriges riksdag dömer ut stridbart EU-förslag för skogar

Sveriges riksdag har fastslagit att den kontroversiella EU-förordningen om restaurering av natur strider mot EU:s subsidiaritetsprincip. Därmed har EU inte rätt att reglera svenskt skogsbruk. Skogsbruket ska förbli en svensk angelägenhet.

SLC - Akerpris Img 9138
Åkerhandeln har minskat, men genomsnittspriset steg något

I år har medianpriset för åker varit cirka 9.000 euro per hektar och genomsnittspriset har stigit med 5 procent jämfört med förra året. Det framgår av Lantmäteriverkets sammanställning över köp av fastigheter för tidsperioden 1.1-30.9.2022.

Välkommen på SLC:s Ungdomsutbildning 2022-2023

Nu kör SLC:s sjunde Ungdomsutbildning igång! Jord- och skogsbruket samt trädgårdsnäringen behöver aktiva intressebevakare även i framtiden – påverkare som jobbar för primärnäringarnas gemensamma intressen.

SLC - Algj2
Jägaren Kanckos: För få älgar gör älgjakten för ointressant

I Pedersörenejden har älgstammen reducerats kraftigt de senaste åren. I Esse underskrids antalet älgar per tusen hektar nu målet. Men samtidigt är stammen för stor på andra områden och det gör att det råder delade meningar om beskattningen av stammen.

SLC - Obs 20221017 Obs0069
Fyra skogrika EU-länder sluter gemensam allians

De skogrika EU-länderna Finland, Sverige, Österrike och Slovenien har bildat en arbetsgemenskap som ska värna om ländernas skogsintressen. Målet är en suverän, aktiv skogspolitik och förvaltning.

SLC - Sft1
Kulet höstlandskap och god stämning omgav skogsfärdighetstävlingen

Det var i gråkallt duggregn som tävlingsdeltagarna gav sig ut i ett inte desto mindre vackert höstlandskap för att på större eller mindre allvar mäta sina skogsfärdigheter.

SLC - Saab Airtractor 31889
EU rustar upp mot skogsbränder

Sommaren 2022 blev en dyster period för de europeiska skogarna. Skogsbränder förstörde rekordstora arealer i nio medlemsländer. EU reserverar 170 miljoner euro för en fortsatt effektivering av brandbekämpningen med bland annat flygplan.

SLC - Ptt Virke
PTT: Ökande avverkning, minskande export men ändå konkurrenslyft för skogsindustrin

Pellervo ekonomisk forskning PTT har publicerat en prognos för den finska skogsindustrins utsikter. Minskad konsumtion och efterfrågan skapar exportproblem, och det ryska träet måste ersättas. Men energikrisen ger den finska industrin konkurrensfördelar.