JSM efterlyser uppdaterad kompetens inom naturbruket

I april kommer jord- och skogsbruksministeriet att utlysa finansiering för projekt som jobbar med kompetensutveckling, rådgivning, utbildning och kommunikation riktad till aktörer inom markanvändningssektorn. Det belopp som utlyses är sammanlagt 3 miljoner euro. Ansökningstiden kommer att pågå i april.

Mängderna fällda vitsvanshjortar och rådjur minskade

Jakten på vitsvanshjort och rådjur avslutades i mitten av februari. I hela landet fälldes 67.152 vitsvanshjortar och 18.583 rådjur. Bytesmängden av såväl vitsvanshjort som rådjur minskade med cirka 9 procent jämfört med tidigare, uppger Finlands viltcentral.

Forskare utvinner el via blött trä – räcker till lampa och miniräknare

Forskare vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) har låtit vatten passera genom förädlat trä och därigenom fått elektricitet. Den räcker än så länge bara till LED-ljus och en miniräknare.

SLC - Vindkraft Djur
Naturresursinstitutet utreder vindkraftens inverkan på djurlivet i skogen

Det ökande vindkraftsbyggandet i Finland påverkar nya områden och följaktligen även vilda djur och deras livsmiljöer. I ett gemensamt projekt av Naturresursinstitutet och fjorton vindkraftsbolag utreds vindkraftens påverkan på de så kallade direktivarterna, det vill säga varg, skogsren och kungsörn, samt på renskötseln och renskötselkostnaderna. Dessutom kartläggs jägarnas åsikter om och erfarenheter av vindkraftens inverkan på jakten.

SLC - Dsc00954
Åländskt skogsbolag ökade vinsten och satsar nu också på solpaneler

Ålands Skogsindustrier Ab ökade i fjol sin omsättning med 8 procent till 18,5 miljoner euro och vinsten före bokslutsdispositioner och skatt ökade med 26 procent till 1,8 miljoner. Resultatet per aktie steg från 4,64 till 5,83 euro och styrelsens förslag är att dividenden höjs från 1,20 till 1,60 euro per aktie.

SLC - Blyforbud2023
Stålhagel påverkar sågvirket mindre än befarat

Enligt en färsk undersökning orsakar inte stålhagel i virket mera skador och slitage på sågklingor än normalt slitage som orsakas av sand eller andra orenheter. Undersökningen har gjorts i samarbete mellan Finlands Jägarförbund, MTK, Tornator Abp och Hämeen Ammattikorkeakoulu HAMK.

SLC - Skogs2 Feb23 Ct
Professor på skogsdag: Det är skogsägarna som måste leda utvecklingen

Hur ska skogen brukas? Den diskussionen har i klimatets och biodiversitetens namn gått het under senare år. I stället för att protestera bör skogsägarna själv ta i taktpinnen och säga hur de vill ha det. Det säger Tomas Lundmark, professor vid SLU i Umeå.

SLC - Skogs7 Feb23 Ct
Ingo: ”Finland har aldrig gått med på en gemensam skogspolitik inom EU”

Det är skogsägarna som ska fatta besluten om hur skogen ska brukas även i framtiden. Det var alla riksdagskandidater överens om på skogsdagen i Vasa. Finland har aldrig gått med på en gemensam skogspolitik inom EU, säger Christoffer Ingo.

SLC - Avverkning2022
Skogsavverkningarna minskade till 75 miljoner kubikmeter 2022

Enligt preliminära uppgifter från Naturresursinstitutet avverkades totalt 75 miljoner kubikmeter stamvirke i våra skogar i fjol. Virkesuttaget bestod av 30 miljoner kubikmeter timmer, 34 miljoner kubikmeter massaved och 11 miljoner kubikmeter energived. Både virkesuttaget och virkesavgången minskade två procent jämfört med året innan.

SLC - Dsc 0308
Ålands skogsindustrier blir virkesuppköpare i Åboland

Ålands Skogsindustrier Ab har förvärvat det Pargasbaserade företaget Ab Ö-Skog Oy:s verksamhet. Övertagandet sker 1 mars 2023.

SLC - Akerpris2022
Färre köp men högre priser i handeln med åker och skog

I fjol uppgick totalantalet köp som endast omfattade åker på över 2 hektar till cirka 680. Representativa köp av motvarande skogslägenheter med enbart skog uppgick till cirka 4.520, uppger Lantmäteriverket.

SLC - A0051C39 7C3D 4Fc2 Bb02 0E8245409Be6
Nya våtmarksobjekt söks i södra Finland

I vår väntar 43 restaurerade våtmarker runtom i Finland på sjöfåglarna. I takt med att våtmarksprojektet SOTKA fortsätter utvidgas livsmiljöarbetet. Nu söks nya objekt för planering av restaurering.