Välkommen på SLC:s Ungdomsutbildning 2022-2023

Nu kör SLC:s sjunde Ungdomsutbildning igång! Jord- och skogsbruket samt trädgårdsnäringen behöver aktiva intressebevakare även i framtiden – påverkare som jobbar för primärnäringarnas gemensamma intressen.

SLC - Algj2
Jägaren Kanckos: För få älgar gör älgjakten för ointressant

I Pedersörenejden har älgstammen reducerats kraftigt de senaste åren. I Esse underskrids antalet älgar per tusen hektar nu målet. Men samtidigt är stammen för stor på andra områden och det gör att det råder delade meningar om beskattningen av stammen.

SLC - Obs 20221017 Obs0069
Fyra skogrika EU-länder sluter gemensam allians

De skogrika EU-länderna Finland, Sverige, Österrike och Slovenien har bildat en arbetsgemenskap som ska värna om ländernas skogsintressen. Målet är en suverän, aktiv skogspolitik och förvaltning.

SLC - Sft1
Kulet höstlandskap och god stämning omgav skogsfärdighetstävlingen

Det var i gråkallt duggregn som tävlingsdeltagarna gav sig ut i ett inte desto mindre vackert höstlandskap för att på större eller mindre allvar mäta sina skogsfärdigheter.

SLC - Saab Airtractor 31889
EU rustar upp mot skogsbränder

Sommaren 2022 blev en dyster period för de europeiska skogarna. Skogsbränder förstörde rekordstora arealer i nio medlemsländer. EU reserverar 170 miljoner euro för en fortsatt effektivering av brandbekämpningen med bland annat flygplan.

SLC - Ptt Virke
PTT: Ökande avverkning, minskande export men ändå konkurrenslyft för skogsindustrin

Pellervo ekonomisk forskning PTT har publicerat en prognos för den finska skogsindustrins utsikter. Minskad konsumtion och efterfrågan skapar exportproblem, och det ryska träet måste ersättas. Men energikrisen ger den finska industrin konkurrensfördelar.

Arbetsgrupp bereder lag om avgift för ändrad markanvändning

Genom en avgift för ändrad markanvändning vid byggande och åkerröjning vill regeringen minimera avskogning och växthusgasutsläpp. Avsikten är att en arbetsgrupp av tjänstemän ska utarbeta ett utkast till proposition med lagförslag, uppger jord- och skogsbruksministeriet.

Älg- och hjortjakten har kommit igång

Älgjakten fortsatte i Lappland, Kuusamo och Taivalkoski lördagen den 1 oktober 2022, och samtidigt startade den egentliga jaktperioden för älg också i Norra Österbotten och Kajanaland. I övriga delar av landet startar den egentliga älgjaktperioden lördagen den 8 oktober. Jakten på vitsvanshjort är redan i gång, meddelar Finlands viltcentral.

Beskogningen med stöd har kommit i gång

Nästan tusen hektar mark i olika delar av landet har redan beskogats med hjälp av beskogningsstöd. Beskogningarna kom igång på allvar i år. Mest stöd har sökts för beskogning av tidigare torvproduktionsområden, meddelar Finlands skogscentral.

SLC - Dikrens3
Dikningssammanslutningar hittas nu i karttjänst

De hårda regnen som fallit under sensommaren har åter en gång blottat utmaningarna med vattenhushållningen inom jordbruket på olika håll i Finland. För att hitta uppgifter om dikningssammanslutningar som kanske borde aktiveras på nytt kan man använda Ojitusyhteisöt-karttjänsten, som produceras av NTM-centralerna.

SLC - Framtidsodlarna Hallbarhetsveckan Lf3
Podden Framtidsodlarna är tillbaka 28.9

Hur jobbar unga jord- och skogsbrukare med hållbarhet – ekologiskt, ekonomisk, socialt och kulturellt? Vad innebär hållbarhet i bondens arbete med att odla mat? Vad är hållbarhet för skogsägaren? Det får lyssnarna höra mera om i den nya säsongen av poddserien Framtidsodlarna som lanseras under Hållbarhetsveckan som firas vecka 39.

SLC - Mantyrivi Kuviasuomesta Fi Roine Piirainen
Nytt stödsystem för skogsbruket

I måndags lämnade statsrådet en proposition till riksdagen med förslag till en lag som gäller ett nytt temporärt incitamentsystem för skogsbruket, Metka. Det nya incitamentsystemet ska ersätta det nuvarande så kallade Kemera-stödsystemet, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.