LPA slutar använda Suomi.fi-tjänsten

I början av juni i år tog LPA i bruk tjänsten Suomi.fi för brev, beslut och fakturor, men på grund av kundresponsen har LPA beslutat att inte längre använda tjänsten från och med 15.11.2022.

SLC - Torbjorn
Åland sågar EU:s ”orimliga” skogsförslag

I ett utlåtande till riksdagens grundlagsutskott riktar Ålands landskapsregering starkt kritik mot EU-parlamentets restaureringsförordning. Utlåtandet får fullt stöd från både Ålands Producentförbund och Ålands Skogsvårdsförening.

SLC - Kullgren Kurvinen
Finlands och Sveriges lantbruksministrar visar enad front kring skog och jordbruk

Sveriges landsbygdsminister Peter Kullgren och Finlands jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen diskuterade aktuella skogsfrågor och Sveriges EU-ordförandeperiod som börjar vid årsskiftet.

SLC - Vindkraft
Markägare ”blåsta” på vindpengar och missnöjda med vägrättigheter

Flera markägare och bybor känner sig lurade på rättvis ersättning i samband med bygget och driften av Långnabba vindkraftspark i Eckerö Torp vid Ålands hav.

SLC - 52045854562 51E812A020 O
Preliminär enighet om LULUCF-förslag vid trepartsförhandlingarna

Alla lagstiftningsförslag i det omfattande 55 %-paketet (Fit for 55), som Europeiska kommissionen lade fram sommaren 2021, har nu framskridit till trepartsförhandlingar. I torsdags förhandlades det in på småtimmarna om LULUCF-förordningen, som gäller markanvändning, förändrad markanvändning och skog. Ett förhandlingsresultat nåddes, men det är än så länge endast preliminärt, tills det godkänts officiellt, uppger Jord- och skogsbruksministeriet i ett pressmeddelande.

EU startar partnerskap med fjärran skogsländer

EU har ingått ett avtal om partnerskap om skogsbruk med länderna Guyana, Mongoliet, Republiken Kongo, Uganda och Zambia. Samarbetet ska enligt kommissionen förhindra avskogningen i de berörda länderna.

Pengar och planering för mera bevattning på Åland

I landskapsregeringens budgetförslag för 2023 anslås pengar för ett nytt projekt för bevattning och hållbar vattenhushållning inom lantbruket.

EU försöker greppa skogen

EU-kommissionens planerade lag om återställning av skadade ekosystem i hela Europa omfattar allt från jordbruksmark och hav till skogar och stadsmiljöer. Parallellt ska användningen av kemiska bekämpningsmedel minska med 50 procent fram till 2030.

SLC - P059190 907244
Gröna EU-förslag hotar basnäringarna

EU:s gröna giv siktar på att ställa om samhället till en grön ekonomi. Detta kan utvecklas till ett hot mot nordiska basnäringar som jord- och skogsbruket, varnar en kritisk artikel i den svenska webbtidningen TN (Tidningen Näringslivet).

SLC - Framtidsodlarna Nystrom
”Som skogsbrukare ser jag mig som en förvaltare av skogen för kommande generationer”

Skogsbruket ska vara en del av lösningen på klimatkrisen – inte en del av problemet. Mickel Nyström bedriver skogsbruk ute i den åboländska skärgården. Den karga och klippiga naturen medför både för- och nackdelar för honom. I det här avsnittet av podcasten Framtidsodlarna är det fokus på hållbart skogsbruk.

SLC - Img 9125
Sveriges riksdag dömer ut stridbart EU-förslag för skogar

Sveriges riksdag har fastslagit att den kontroversiella EU-förordningen om restaurering av natur strider mot EU:s subsidiaritetsprincip. Därmed har EU inte rätt att reglera svenskt skogsbruk. Skogsbruket ska förbli en svensk angelägenhet.

SLC - Akerpris Img 9138
Åkerhandeln har minskat, men genomsnittspriset steg något

I år har medianpriset för åker varit cirka 9.000 euro per hektar och genomsnittspriset har stigit med 5 procent jämfört med förra året. Det framgår av Lantmäteriverkets sammanställning över köp av fastigheter för tidsperioden 1.1-30.9.2022.