SLC - Novia
Novias flexibla agrolog- och skogsbruksingenjörsutbildning startar i Österbotten i höst

Nu är det klart att Yrkeshögskolan Novia kör igång med utbildningen ”Flexibelt till agrolog och skogsbruksingenjör” i höst. Vid slutet av maj månad hade man redan fått in 20 intresseanmälningar.

SLC - Rol 1937263 Skog Mossor
MTK och SLC: Skicka restaureringsförordningen för en ny beredning

MTK och SLC uppmanar EU:s beslutsfattare till realism i beslutsfattandet. Parlamentet och rådet måste sätta ner foten mot kommissionen, som styrs av ideologi och inte lyssnar på medlemsstaterna. I synnerhet EU:s restaureringsförordning måste nu skickas tillbaka för ny beredning.

Den nya naturvårdslagen träder i kraft den 1 juni

Nytt i naturvårdslagen är till exempel starkare skydd av naturtyper genom strikt skydd, frivillig ekologisk kompensation och försiktighetsprincipen. Naturvårdslagen är ett av de viktigaste verktygen för att värna om den biologiska mångfalden i Finland, säger Miljöministeriet i ett pressmeddelande.

SLC - C9Bf8Eee 0233 45F8 93Bf 7B9Ba4803Deb
NTM-centralen kartlägger källor i Nyland

NTM-centralen i Nyland utreder källornas tillstånd och eventuella iståndsättningsbehov.

Granbarkborren svärmar på Åland

De varma dagarna under vecka 19 den 8-14 maj ledde till att granbarkborrens svärmning kom igång på Åland. Och när skogsbruksingenjör Mats-Johan Flinck från landskapets skogsbruksbyrå kontrollerade fällorna i måndags den 22 maj var antalet barkborrar dubbelt större än föregående måndag den 15 maj.

SLC - 1681748266714 20230417 Ep 148521 B Aha Aha Eg 060
EPP vill fälla EU:s restaureringsförordning

Europaparlamentets största parti EPP (Europeiska folkpartiet) har meddelat att de vill fälla EU:s restaureringsförordning. Dessutom vill man också bli av med förslaget till förordning om bekämpningsmedel inom jordbruket.

SLC - Skog Plantering Sb
Nästan 100.000 hektar skog planteras eller sås i vår

Skogsodlingssäsongen har inletts i södra Finland. Under de kommande veckorna planteras cirka 170 miljoner trädplantor, uppger Finlands skogscentral.

Samlingspartiet, Sannfinländarna, SFP och Kristdemokraterna börjar förhandla om ett regeringsprogram

Förhandlingarna om ett regeringsprogram inleds på Ständerhuset i Helsingfors den 2 maj under Samlingspartiets Petteri Orpos ledning.

JSM efterlyser uppdaterad kompetens inom naturbruket

I april kommer jord- och skogsbruksministeriet att utlysa finansiering för projekt som jobbar med kompetensutveckling, rådgivning, utbildning och kommunikation riktad till aktörer inom markanvändningssektorn. Det belopp som utlyses är sammanlagt 3 miljoner euro. Ansökningstiden kommer att pågå i april.

Mängderna fällda vitsvanshjortar och rådjur minskade

Jakten på vitsvanshjort och rådjur avslutades i mitten av februari. I hela landet fälldes 67.152 vitsvanshjortar och 18.583 rådjur. Bytesmängden av såväl vitsvanshjort som rådjur minskade med cirka 9 procent jämfört med tidigare, uppger Finlands viltcentral.

Forskare utvinner el via blött trä – räcker till lampa och miniräknare

Forskare vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) har låtit vatten passera genom förädlat trä och därigenom fått elektricitet. Den räcker än så länge bara till LED-ljus och en miniräknare.

SLC - Vindkraft Djur
Naturresursinstitutet utreder vindkraftens inverkan på djurlivet i skogen

Det ökande vindkraftsbyggandet i Finland påverkar nya områden och följaktligen även vilda djur och deras livsmiljöer. I ett gemensamt projekt av Naturresursinstitutet och fjorton vindkraftsbolag utreds vindkraftens påverkan på de så kallade direktivarterna, det vill säga varg, skogsren och kungsörn, samt på renskötseln och renskötselkostnaderna. Dessutom kartläggs jägarnas åsikter om och erfarenheter av vindkraftens inverkan på jakten.