SLC - 19 Arig Poppelplantage Utanfor Uppsala Foto Almir Karacic
Snabbväxande poppel kan frigöra mark för livsmedelsproduktion

Svenska forskare har utvecklat en ny modell för produktion av textil och biobränsle från snabbväxande poppel. Genom att tillåmpa hållbara katalysmetoder på poppel som odlas i nordiskt klimat kan efterfrågan på bomull minska. Därmed blir det möjligt att omvandla stora arealer av jordbruksmark från att producera bomull till att odla livsmedel.

SLC - Naturvardslag Metso
Naturvårdslagen antogs av riksdagen

Riksdagen har godkänt den nya naturvårdslagen och lagen träder i kraft den 1 juni 2023.

Statsunderstöden för reparation av enskilda vägar höjs

Regeringen har utfärdat en förordning om en temporär ändring av förordningen om enskilda vägar för åren 2023-2025. Under dessa tre år kan väglag få statsunderstöd bland annat för att förbättra enskilda vägar med en större understödsprocent än för närvarande, meddelar Kommunikationsministeriet.

SLC - Vitsvans
Förvaltningen av stammen av vitsvanshjort utreds

Det ska inledas en utredning där vitsvanshjortens roll bedöms ur olika synvinklar. I utredningen hörs berörda gruppers synpunkter på regleringen och förvaltningen av stammen samt om mål och utvecklingsbehov med tanke på viltvården, naturvården, den biologiska mångfalden samt matkulturen och turismen, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Dsc07730
Vindkraften sätter snurr på åländska penningflödet

Långnabba vindkraftspark på randen till Ålands hav i Eckerö har fått en drömstart för sina 10 vindmöllor som varit i full drift sedan månadsskiftet april-maj i år. Med dagens höga elpriser behöver de åländska skattebetalarna inte heller punga ut med de subventioner i form av produktionsstöd som landskapet garanterat.

SLC - Pgp 4596B
EU-ministrar värnar om skogsländernas kompetens

Skogen och EU:s skogsstrategi stod på dagordningen då de europeiska jord- och skogsbruksministrarna på måndagen samlades i Bryssel. Ministrarna krävde också att tillgängligheten på gödselmedel måste tryggas till överkomliga priser.

LPA slutar använda Suomi.fi-tjänsten

I början av juni i år tog LPA i bruk tjänsten Suomi.fi för brev, beslut och fakturor, men på grund av kundresponsen har LPA beslutat att inte längre använda tjänsten från och med 15.11.2022.

SLC - Torbjorn
Åland sågar EU:s ”orimliga” skogsförslag

I ett utlåtande till riksdagens grundlagsutskott riktar Ålands landskapsregering starkt kritik mot EU-parlamentets restaureringsförordning. Utlåtandet får fullt stöd från både Ålands Producentförbund och Ålands Skogsvårdsförening.

SLC - Kullgren Kurvinen
Finlands och Sveriges lantbruksministrar visar enad front kring skog och jordbruk

Sveriges landsbygdsminister Peter Kullgren och Finlands jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen diskuterade aktuella skogsfrågor och Sveriges EU-ordförandeperiod som börjar vid årsskiftet.

SLC - Vindkraft
Markägare ”blåsta” på vindpengar och missnöjda med vägrättigheter

Flera markägare och bybor känner sig lurade på rättvis ersättning i samband med bygget och driften av Långnabba vindkraftspark i Eckerö Torp vid Ålands hav.

SLC - 52045854562 51E812A020 O
Preliminär enighet om LULUCF-förslag vid trepartsförhandlingarna

Alla lagstiftningsförslag i det omfattande 55 %-paketet (Fit for 55), som Europeiska kommissionen lade fram sommaren 2021, har nu framskridit till trepartsförhandlingar. I torsdags förhandlades det in på småtimmarna om LULUCF-förordningen, som gäller markanvändning, förändrad markanvändning och skog. Ett förhandlingsresultat nåddes, men det är än så länge endast preliminärt, tills det godkänts officiellt, uppger Jord- och skogsbruksministeriet i ett pressmeddelande.

EU startar partnerskap med fjärran skogsländer

EU har ingått ett avtal om partnerskap om skogsbruk med länderna Guyana, Mongoliet, Republiken Kongo, Uganda och Zambia. Samarbetet ska enligt kommissionen förhindra avskogningen i de berörda länderna.