SLC - Pelkkaa Puuta Kuviasuomesta Fi Roine Piirainen
Färre skogsköp, lite piggare åkerhandel

Antalet köp av skogsfastigheter minskade ytterligare, men priserna fortsatte stiga. Åkerhandeln piggnade till något. Det visar Lantmäteriverketa statistik över köpeskillingarna för fastigheterna och antalet köp från början av 2023 till slutet av maj.

Övervakningen av markens tillstånd bör utvecklas inför EU:s markdirektiv

Den färska MaaTieto-utredningen sammanställer information om marken i Finland. Enligt utredningen är övervakningen av markens tillstånd fortfarande delvis bristfällig och kontinuiteten i övervakningen av skogsmarker bör tryggas. Utredningen stöder förberedelserna inför förhandlingarna med EU-medlemsländerna om markdirektivet, meddelar Miljöministeriet.

SLC - 1678740699379 20230313 Ep 146534 E Fma Pst 027
Pattsituation skjuter upp EU-restaurering av naturen

Det kontroversiella förslaget till EU-lag om naturrestaurering fastnade förra veckan i EU-parlamentets miljöutskott. Omröstningen i utskottet slutade jämnt med 44 röster mot 44. Den slutliga omröstningen har nu skjutits fram till den 27 juni.

Antalet ansökningar om säsongsarbetstillstånd minskar

Det väntas komma in färre ansökningar från säsongsarbetare i år jämfört med förra året. Det har ändå funnits gott om arbetskraft tillgänglig, uppger Migrationsverket i ett pressmeddelande.

SLC - Novia
Novias flexibla agrolog- och skogsbruksingenjörsutbildning startar i Österbotten i höst

Nu är det klart att Yrkeshögskolan Novia kör igång med utbildningen ”Flexibelt till agrolog och skogsbruksingenjör” i höst. Vid slutet av maj månad hade man redan fått in 20 intresseanmälningar.

SLC - Rol 1937263 Skog Mossor
MTK och SLC: Skicka restaureringsförordningen för en ny beredning

MTK och SLC uppmanar EU:s beslutsfattare till realism i beslutsfattandet. Parlamentet och rådet måste sätta ner foten mot kommissionen, som styrs av ideologi och inte lyssnar på medlemsstaterna. I synnerhet EU:s restaureringsförordning måste nu skickas tillbaka för ny beredning.

Den nya naturvårdslagen träder i kraft den 1 juni

Nytt i naturvårdslagen är till exempel starkare skydd av naturtyper genom strikt skydd, frivillig ekologisk kompensation och försiktighetsprincipen. Naturvårdslagen är ett av de viktigaste verktygen för att värna om den biologiska mångfalden i Finland, säger Miljöministeriet i ett pressmeddelande.

SLC - C9Bf8Eee 0233 45F8 93Bf 7B9Ba4803Deb
NTM-centralen kartlägger källor i Nyland

NTM-centralen i Nyland utreder källornas tillstånd och eventuella iståndsättningsbehov.

Granbarkborren svärmar på Åland

De varma dagarna under vecka 19 den 8-14 maj ledde till att granbarkborrens svärmning kom igång på Åland. Och när skogsbruksingenjör Mats-Johan Flinck från landskapets skogsbruksbyrå kontrollerade fällorna i måndags den 22 maj var antalet barkborrar dubbelt större än föregående måndag den 15 maj.

SLC - 1681748266714 20230417 Ep 148521 B Aha Aha Eg 060
EPP vill fälla EU:s restaureringsförordning

Europaparlamentets största parti EPP (Europeiska folkpartiet) har meddelat att de vill fälla EU:s restaureringsförordning. Dessutom vill man också bli av med förslaget till förordning om bekämpningsmedel inom jordbruket.

SLC - Skog Plantering Sb
Nästan 100.000 hektar skog planteras eller sås i vår

Skogsodlingssäsongen har inletts i södra Finland. Under de kommande veckorna planteras cirka 170 miljoner trädplantor, uppger Finlands skogscentral.

Samlingspartiet, Sannfinländarna, SFP och Kristdemokraterna börjar förhandla om ett regeringsprogram

Förhandlingarna om ett regeringsprogram inleds på Ständerhuset i Helsingfors den 2 maj under Samlingspartiets Petteri Orpos ledning.