Beslutsfattandet om investeringar i våtmark och iståndsättning av fåror inleds

NTM-centralerna börjar nu fatta beslut om de investeringar i våtmarker och iståndsättning av fåror som ansökts om i år, meddelar Livsmedelsverket.

SLC - Solenergi2
Modellavtal för markarrende för solkraftspark på SLC-webben

Nu finns det en modell för markarrendekontrakt gällande solkraftspark och planering av en sådan på svenska. Modellavtalet har tagits fram av MTK och översatts till svenska av SLC. Modellavtalet är avsett för medlemmar i producentförbund och skogsvårdsföreningar.

SLC - Presidentpanel Nov23 Nvk
MTK:s presidentpanel i snällare laget – branschkunskap skiljer kandidaterna åt

Presidentkandidaterna är någorlunda eniga gällande säkerhetspolitiska frågor och landsbygdens livskraft. I skogs- och klimatfrågor står dock de två kandidaterna på den rödgröna kanten ut. Insikterna i jord- och skogsbruksfrågor varierar även stort mellan kandidaterna. Detta framkom under MTK:s presidentkandidatspanel som hölls i Helsingfors under måndagen.

SLC - Nyl Bon Slcn 1
SLC Nylands Thomas Antas: Jord- och skogsbrukarna kan inte ensamma stå för kostnaderna för biologisk mångfald

SLC Nylands förbundsordförande Thomas Antas tog bland annat upp regeringsprogrammet och den biologiska mångfalden i sitt inledande anförande på Nyländsk Bondedag i Vanda på tisdagen.

Kommissionen har lagt fram ett förslag om skogsövervakning

Den 22 november lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till förordning om skogsövervakning. Syftet med förslaget är att producera jämförbar och aktuell skogsdata till stöd för beslutsfattandet, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

Geopolitik borde beaktas i EU:s landsbygdsvisioner

EU:s jordbruksministrar antog senaste måndag slutsatserna om EU:s långsiktiga landsbygdsvision vid jordbruks- och fiskerådet i Bryssel. Finland inskärpte vikten av att geopolitiken beaktas bättre i landsbygdsfrågor.

SLC - Patikointi Suolla Kuviasuomesta Fi Roine Piirainen
EU-institutionerna enades om lag för restaurering av natur

EU-kommissionen och parlamentet har enats om den kontroversiella EU-lagen som föreskriver åtgärder för återställande av natur och ekosystem. Beslutet har föregåtts av en het debatt om konsekvenserna för bland annat jord- och skogsbruket.

Torvalds: Ett dåligt koncept vändes till Finlands fördel

Förra veckan nådde trepartsförhandlingarna mellan Europeiska rådet, EU-parlamentet och EU-kommissionen en överenskommelse om EU:s nya lag för återställande av naturen. Mot alla odds blev slutresultatet riktigt bra, noterar EU-parlamentarikern Nils Torvalds.

SLC - Upm Pine Forest 0817 Mi 0212 Hires
Skogsexperten Antti Asikainen: Klimatet ser ingen skillnad på varifrån koldioxiden kommer

Skogsexperten Antti Asikainen lyfte fram problematiken kring skogens tillväxt och kolsänkor under MTK:s skogsdelegations årsmöte förra veckan. Asikainen poängterade behovet av en aktiv skogssektor för att garantera skogens välmående.

SLC - Maannosprofiili Mike Starr Edit
Kolet i moskogar lagras nästan lika mycket i mineraljorden som i stamveden

I det ekosystem som moskog utgör fanns de största kolreservoarerna i granbestånd i södra Finland och de minsta i tallbestånd i norra Lappland. De största kolmängderna fanns lagrade i stamveden och mineraljorden.

SLC - Yh2 Okt23 Ct
Stort intresse för Novias nya flerformsutbildningar

Det har länge funnits efterfrågan på en svenskspråkig flerformsutbildning till agrolog eller skogsbruksingenjör i Österbotten. När den startade i fredags överraskade ändå det stora intresset Yrkeshögskolan Novia. Hela 75 studerande inledde studierna vid enheten i Vasa.

75 inleder nu studier till agrologer och skogsbruksingenjörer i Österbotten

Yrkeshögskolan Novia inleder utbildning till agrolog eller skogsbruksingenjör genom en flerformsutbildning i Vasa med sikte på examen 2027. Utbildningen inleds fredag 25.10 med ett första närstudietillfälle i Alere.