Skogsindustrins virkesförbrukning minskade

År 2019 minskade skogsindustrins råvirkesförbrukning med tre procent från året innan till 71 miljoner kubikmeter, uppger Naturresursinstitutet.

Ökad lastkapacitet hos KESLA-skogsvagnar för traktorer

KESLA-skogsvagnar för traktorer har testats och vagnarnas lastkapacitet har nu utökats i enlighet med testresultaten. Till alla KESLA-skogsvagnar fås från och med maj 2020 ett typgodkännande enligt EU:s ramavtal 167/2013.

Skogen dominerar på Åland

Nästan 70 procent av Ålands totala landareal på 1.554 kvadratkilometer täcks av skog och 13 procent är jordbruksmark. Berggrunden utgör 10 procent och knappt 2 procent är våtmarker. Det här framgår av Lantmäteriverkets statistik för 2018.

SLC - Dsc01945
Sågverk stängs men virkesförsäljningen växer

Ålands Skogsindustrier Ab stänger i juli sågen i Jomala Önningeby, men där fortsätter ändå både all försäljning och produktionen och av hyvlat och impregnerat virke.

SLC - Granbarkborre 2 Webben
Åland testar fällor för barkborren – och nu har invasionen slagit till

Granbarkborren har tills vidare inte alls varit ett lika stort problem på Åland som på finländska fastlandet och i Sverige. Men i måndags hade drygt 25.000 barkborrar på en vecka fastnat i de nio barkborrefällor som landskapsregeringen nu har börjat testa.

SLC - Tallstekel
Tallstekelskadorna väntas minska i västra Finland

Omfattningen på skadorna som den röda tallstekeln orsakade sommaren 2019 överraskade fackmännen, skogsägarna och andra som följer med vad som händer i naturen. På många håll gick tallsteklarna mycket hårt fram i sitt barrätande. Men på en del av fjolårets skadeområde väntas ätandet upphöra helt och hållet eftersom den röda tallstekelns larver dog av en virussjukdom redan förra sommaren.

SLC - Trahoghus 1 A Webben
En femtedel av kommunerna planerar bygga trähöghus

Cirka arton procent av de servicebyggnader som byggs i de finländska kommunerna i år och nästa år kommer att ha trästomme. Det här framgår av en enkät som Rakennustutkimus RTS genomförde i slutet av 2019. I enkäten kartlades kommunernas syn på användningen av trä i byggandet.

PTT byter VD

Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT:s VD, professor Iiro Jussila, lämnar forskningsinstitutet.

SLC - P043961 715914
EU-kommissionen lade fram målen för ett grönare jordbruk

EU-kommissionen vill halvera insatsen av kemiska och skadliga bekämpningsmedel fram till 2030. Då ska också minst 25 procent av jordbruksmarken i EU odlas med ekologiska metoder. Användningen av gödselmedel ska sänkas med en femtedel.

EU:s matstrategi måste beakta Finlands situation

EU:s nya livsmedels- och biodiversitetsstrategier är ambitiösa och viktiga delar av den gröna given – men båda strategierna måste beakta finländska förhållanden. Det understryker EU-parlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew).

SLC - 6887856229 609C97472E O
Begränsningarna skärps för patent på växter och djur

Europeiska patent på konventionellt förädlade eller förändrade växter och djur är inte längre tillåtna. Det har Europeiska Patentverkets stora besvärskammare nyligen fastställt. Kammaren är den högsta besvärsinstansen för europeiska patent.

SLC - Motorvag1
Inga goda alternativ om motorvägen från Vasa förlängs

NTM-centralen i Södra Österbotten planerar att förlänga motorvägen från Vasa till Laihela. Det skulle ställa till det för skogs- och jordbrukare samt lokalbefolkningen i området. Inga alternativ är bra, säger Bjarne Mara.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning