SLC - Vaarm6
Långgård på vårmötet: ”Dags för ministern att agera”

I regeringsprogrammet finns goda ambitioner för att förbättra jordbrukarnas ställning. Men trots det är näringens lönsamhet fortfarande blygsam. Nu är det hög tid för jord- och skogsbruksminister Jari Leppä att agera, säger ÖSP:s ordförande Tomas Långgård när han öppnade förbundets vårmöte.

SLC - Slcnyland1
Antas: Samarbete och enhet behövs inom producentkretsarna

Förbundsstyrelseordförande Thomas Antas påpekade i sitt öppningsanförande under SLC Nylands vårmöte att pandemin kan föra med sig ändringar för hela jordbruket. Antas efterlyste mera samarbete i synnerhet inom spannmålssektorn, en stark enhet inom producentkretsarna och stöd i kommunalvalet för kandidater som förstår sig på markägarnas situation.

SLC - Fortroendevald Nygard 3 Webben
Skogsreviret är vår garant för avsättningen av virke

I skogsvårdsföreningen kan de privata skogsägarna samla sin styrka och bevaka sina intressen. Via vårt skogsrevir som idkar förmedling av leveransvirke kan vi sälja alla sortiment till konkurrenskraftigt pris. Hur skulle det gå för alla små skiften utan vårt skogsrevir med alla dess tjänster? Den frågan ställer jord- och skogsbrukaren Mikael Nygård i Mickelspiltom, Liljendal, som återvaldes till fullmäktige en fjärde period i skogsvårdsföreningen Södra skogsreviret i höstas. Han är också ledamot i revirets styrelse. Läs mer i veckans Skogsägartema i LF!

Kommentaren: Är kontinuitetsskogsbruk verkligen hållbart?

Hösten 2019 överlämnade några miljöorganisationer ett medborgarinitiativ som vill förbjuda slutavverkningar i statens skogar och endast tillåta så kallat kontinuitetsskogsbruk där man avverkar de största träden genom plockhuggning. I kampanjmaterialet hävdas att slutavverkningar, det vill säga förnyelseavverkning av jämnåriga bestånd, skadar biodiversiteten och dessutom att de bromsar arbetet mot klimatuppvärmningen. Men håller det streck i praktiken? frågar sig SLC:s ordförande Mats Nylund.

SLC - Askgodsling 1 B Webben
Skogsvårdsföreningen ser gärna att askgödslingen ökar

Regeringen vill öka askgödslingen av klimatskäl. Många torvmarker skulle också vara i behov av åtgärden på grund av näringsobalans. Trots det utförs åtgärden på enbart små arealer i Österbotten. En som gärna skulle samordna fler projekt är skogsvårdsinstruktör Tom Lundqvist.

SLC - Eks Avverkning 6 Webben
Energiavverkning och gallring kan utföras av samma maskin

I mitten av mars kör Robin Nyman med sågförsedd skördare i en figur på cirka fyra hektar, som hör till Henry Eks skog i Jackarby, Borgå. Beståndet är bara 20-25 år gammalt, men tillväxten har varit god. Det finns i dag skördare med aggregat försedda med både kedjesåg och giljotin, men Robin Nyman klarar sig bra med sågen i den här figuren.

Fler avverkningar planerades i privatskog 2020 trots coronapandemin

Mängden planerade avverkningar i privatskog ökade med åtta procent år 2020 jämfört med 2019, enligt de anmälningar om användning av skog som kommit in, uppger Finlands skogscentral.

SLC - Virkesmarknad
Det råder god efterfråga på virke

Virkeshandeln har varit fortsatt livligt under vintern. Den goda efterfrågan på sågade varor har också positiv inverkan på virkespriserna, åtminstone på fastlandet.

SLC - Virkespriser Aland Webben
Högre virkespriser märks inte på Åland

Världsmarknadspriserna på sågat virke har stigit ganska kraftigt de senaste månaderna, men enligt Ålands Skogsindustriers verkställande direktör Anders Mattsson är inga prishöjningar aktuella på Åland just nu.

SLC - Skogs Holmroos 1 Webben
Ålands skogsplanteringar slår alla tiders rekord

Den överstora åländska rådjursstammen och granbarkborrens snabba tillväxt är hotbilder när skogsägaren Karl-Göran Holmroos i Saltvik nu i vår planterar 2.500 skogsplantor. Det är en del av arbetet för att reparera skadorna efter den våldsamma stormen Alfridas framfart för drygt två år sedan. Han har sett hur barkborrens angrepp bli allt vanligare.

SLC - Mellanaplant 1 C Webben
Stor efterfråga på skogsplantor i år

Leveranserna av skogsplantor håller på att inledas vid Mellanå Plant i Dagsmark. Något som överraskat plantskolans verkställande direktör Rainer Bodman är att efterfrågan på plantor skjutit i höjden inför i år. Nästan alla plantor är reserverade, säger han.

SLC - Alg9
Markägarnas åsikter måste få större tyngd när älgstammen storlek slås fast

Markägarnas åsikter måste få större tyngd när målen för älgstammens storlek slås fast i framtiden. Det säger SLC:s styrelse som stöder MTK:s initiativ om krav på en lagändring.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning