SLC - Bjorn Stenmark
Skogskultur fick ny ordförande

Skogsbruksingenjör Björn Stenmark, 46, har valts till ordförande för Föreningen för Skogskultur. Han tar över efter Tomas Landers som lett föreningen i åtta år. Stenmark efterträder också Landers som chefredaktör för tidningen Skogsbruket.

SLC - Taxonomi
EU förnyar kontroversiellt förslag till grön taxonomi

EU-kommissionen har lagt fram ett förnyat förslag till den omstridda förordningen om grön taxonomi. Förslaget har i viss mån dämpats efter den första kritikvågen, men oron är fortfarande påtaglig, särskilt inom den nordiska skogssektorn.

Ledaren: Viltstammarna får inte bli för stora

Det finns en beställning på mer biologisk mångfald i våra skogar, men de omfattande skogsskadorna förorsakade av hjortdjur leder tyvärr ofta till att skogsägarna sträcker upp händerna och väljer att plantera gran efter slutavverkning. En ständig ökning av gran på andra trädslags och mångfaldens bekostnad är en olycklig utveckling, konstaterar Micke Godtfredsen.

Stöden till hållbart skogsbruk uppgår till sammanlagt 67,8 miljoner euro

​Statsrådets finansutskott har fastställt ett förslagsanslag för utbetalning av årets Kemera-stöd. Anslaget för understöd till skogsvårds- och grundförbättringsarbeten i privata skogar är 58,8 miljoner euro. Tillsammans med reservationsanslagen uppgår stödet till sammanlagt 67,8 miljoner euro, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

EU skärper klimatmålet

EU-länderna och parlamentet har enats om att skärpa klimatmålet. CO2-utsläppen ska sänkas från 1990-nivån med minst 55 procent fram till 2030. Det tidigare målet var 40 procent.

SLC - Lpx 176025
Global brist på sågvirke pressar priserna i höjden

En globalt stigande efterfrågan på trävaror ute i världen har pressat fram dyrare trävirke. En ovanligt kraftig efterfrågan från USA och Kina har satt fart på exportsuget och tömt lagren i flera europeiska länder. Men skogsägarna klagar över eftersläpande priser.

Ändringar i jaktförordningen

Statsrådet har ändrat jaktförordningen. Genom ändringarna vill man effektivisera bland annat jakten på hjortdjur. Ändringarna gäller det kommande jaktåret, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

Blomqvist: Bra att jaktmöjligheter tryggas i nyländska skyddsområden

Statsrådet beslöt igår inrätta 29 naturskyddsområden på statsägd mark i Nyland. Den totala arealen är 5.883 hektar, av vilka 5.099 hektar landområden och  784 hektar vattenområden. Genom miljöministeriets förordning ska ytterligare 2.300 hektar fredas.

Plantbestånden vårdas bra – men arealen möter inte behovet

Finlands skogscentral granskar kontinuerligt plantbestånd som vårdats med statligt s.k. kemera-stöd. På 86 procent av de plantbestånd som granskades i fjol hade skötseln utförts bra. Däremot hade nästan var tredje gallring av ungskog gjorts på ett sådant sätt att statsstöd inte kunde beviljas. Mängden plantbeståndsvård är fortfarande långt från målen i de regionala skogsprogrammen.

Webbinarium för arbetsgivare om ändringarna gällande säsongsarbete

Migrationsverket och arbets- och näringsministeriet ordnar i samarbete via TE-live ett webbinformationstillfälle gällande säsongsarbete för arbetsgivare.

SLC - Slcnyland2
Nylund: CAP 2023 och nationella lagberedningar under arbete

CAP 2023 och nationella lagberedningar som markanvändnings- och bygglagen, naturvårdslagen samt inlösningslagen för med sig förändringar för jordbrukare och markägare. SLC:s ordförande Mats Nylund presenterade några av de preliminära förändringarna under SLC Nylands vårmöte.

SLC - Slcnyland3
Stadgeändringar godkändes i första behandling vid SLC Nylands vårmöte

SLC Nyland höll sitt vårmöte förra fredagen, både på distans och på plats vid Vanda Lantbruksmuseum. Vid mötet godkändes i första behandling förslaget om officiell namnändring till SLC Nyland och övergång till ett fullmäktige och en styrelse.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning