Naturresursinstitutet lägger ner och organiserar om

Naturresursinstitutet har slutfört samarbetsförfarandet för att minska lokalutgifterna och begränsa ökningen av dem. 

SLC - Bd Fardplan 1 Kai Mykkanen
Biodiversitetsfärdplanen är ett digert paket som tar sikte på praktiska åtgärder

Bakom SLC:s och MTK:s biodiversitetsfärdplan ligger ett väl utfört forskningsarbete och med hjälp av olika scenarier, för såväl jordbruk som skogsbruk, tar färdplanen nu sikte på praktiska åtgärder som kan öka biodiversiteten i Finlands jordbrukslandskap och skogar.

20.000 högstadieelever deltar i Skogsnöten – kolla in om din kommun deltar

Den riksomfattande tävlingen i skogsvetande ordnas samtidigt i över 300 skolor, rekordmånga svenskspråkiga skolor deltar onsdagen 7.2.

Älgbytet fortsatte att minska

Under den avslutade jaktsäsongen 2023-2024 fälldes drygt 32.000 älgar, vilket är 13 procent färre än förra säsongen. De senaste årens mål att minska älgstammen har på många håll uppnåtts och detta syns i form av mindre fångst än tidigare, uppger Finlands viltcentral.

SLC - Samfalld4 Jan24 Ct
SVF Österbotten satsar på samfälld skog

Skogsvårdsföreningen Österbotten ska bilda en samfälld skog. Föreningen vill inbjuda intresserade skogsägare i landskapet att ansluta deras skog. Målet är att förbättra skogsvården genom att bedriva ett ekonomiskt och hållbart skogsbruk.

SLC ordnar ungdomsutbildning om och för skogssektorn

Under 2024-2025 ordnar SLC en ungdomsutbildning om skogssektorn för unga eller blivande skogsägare och framtida aktiva inom skogssektorn.

SLC - Kuvia Suomesta Samuli Hellman 2 1
Om virkesuttaget ökar behövs stora insatser för att uppnå koldioxidneutralitet på nationell nivå

Efter den scenarioanalys som gjordes 2022 som underlag för klimatplanen för markanvändningssektorn har det skett stora förändringar i både skogssektorns verksamhetsmiljö och beräkningsmetoderna i växthusgasinventeringen. De här förändringarna har beaktats i den uppdaterade scenarioanalysen, uppger Naturresursinstitutet.

Metsä Group håller kvar vid 5 cm som minimidiameter för massaved

Metsä Group har fattat beslut om att fortsätta med en lägre minimidiameter för massaved inom virkesanskaffningen i Finland.

SLC - Vard Av Plantbestand Vintertid Bild Johanna Kleemola
Enkät: Ekonomisk nytta sporrar skogsägare att röja sly

Skogsägarna är medvetna om fördelarna med slyröjning och säger sig vårda plantskogarna aktivt. Av en enkät som genomfördes av Finlands skogscentral framgår att behovet av skogsvård är den viktigaste orsaken till att skogsägarna vårdar sina plantbestånd. Den ekonomiska nyttan uppmuntrar till skogsvårdsarbeten.

SLC - Andreas Sjolander Arets Skogsentreprenor 2023
Andreas Sjölander på Åland är Årets Skogsentreprenör 2023!

Det är nu sjunde gången Föreningen för Skogskultur r.f. ordnar tävlingen Årets skogsbruksentreprenör och i år går utmärkelsen till Houtskärsbon Andreas Sjölander som bor och är verksam på Åland.

SLC - Granar I En Plantskog Pa Vintern Foto Inkeri Jarvinen
Julgranshandeln tog plötsligt fart i vintervädret

Nästan vartannat finländskt hem har en äkta gran på julen. Köparna vill ha allt noggrannare information om varifrån granen kommer och hur den har odlats, uppger Finlands skogscentral.

SLC - Esa Nikunen 5A4A5A17 7B02 407E Aff8 E651Ab81Da48
Granskningsramen för identifiering av Finlands urskogar och naturskogar har färdigställts

I EU:s strategi för biologisk mångfald förutsätts att alla återstående urskogar och naturskogar skyddas strikt i EU:s medlemsstater. Finlands miljöcentral (Syke) och Naturresursinstitutet (Luke) har med hjälp av forskningsdata granskat hur urskogar och naturskogar kan identifieras i Finland enligt EU-kommissionens anvisningar. Manuskriptet till Sykes och Lukes rapport blev klart den 4 december och överlämnades till miljöministeriet.