SLC - Vind3
Tveka inte att ta kontakt med ÖSP i samband med vindkraft

ÖSP och SLC ser vindkraftsetableringar som positivt för markägare och landsbygden. Men det är viktigt att alltid gå igenom avtalen med bolagen. Tveka inte att ta kontakt med oss med frågor, säger Fredrik Grannas, ombudsman för ÖSP.

Skogarnas biodiversitet diskuteras på MTK-SLC:s webbinarium 12.11

MTK:s och SLC:s webbinarieserie Miljösnack fortsätter fredagen den 12 november kl.9-11 med skogarnas biodiversitetsfrågor.

SLC - 26 51647328126 2E2B11Df01 O
Omkring hundra länder stöder initiativet mot metan

Tillsammans med omkring hundra andra länder undertecknade Finland på tisdagen den så kallade Glasgow-deklarationen på FN:s klimatmöte. Länderna förbinder sig att minska metanutsläppen och stoppa avskogningen fram till 2030.

SLC - Kohde Okakaarnakuoriainen Ylioja
Skarptandad barkborre dödade tallar på sydvästkusten i somras

På sydvästkusten observerades i somras roströda och döda tallar. Det finns flera orsaker till talldöden, uppger Naturresursinstitutet.

SLC - Img 20211017 122713 3
Brysselkontoret 30 år: Hur känns det att vara lobbyist?

Under 2021 firar MTK:s, SLC:s och Pellervos gemensamma Brysselkontor 30 år av intressebevakning för det finländska lantbruket. Här berättar SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback om arbetet i Bryssel. Han var Husdjursombudsman på Brysselkontoret åren 2009-2010 och 2013-2017.

SLC - Askgodsling
Askgödsling ett exempel på nytänkande i torvmarksskogar

Askgödsling kan avsevärt öka tillväxten i dikade torvmarksskogar. I Finland utförs askgödsling på cirka 12.000 hektar varje år, men det finns fem gånger mera areal än så som skulle lämpa sig för metoden, påpekar Finlands skogscentral.

SLC - D9Fa91F4 0393 42Fe Aa37 C9De280B3E9E
Agronomförbundet utsåg Aronen till årets påverkare

Agroforstdoktor Ilmo Aronen har utsetts till årets påverkare 2021 av Agronomförbundet.

SLC - 243879154 10159749341392299 4808031815551535759 N
USA investerar miljarder i klimatåtgärder för jordbruket

Det amerikanska jordbruksministeriet har reserverat tre miljarder dollar för olika program för utveckling av jordbruket. I beloppet ingår en halv miljard dollar för förebyggande åtgärder och vaccin mot afrikansk svinpest.

Landsbygdens Folk och Svenska Yle inleder unikt samarbete på webben

Landsbygdens Folk och Svenska Yle har inlett ett samarbete där nyheter från Svenska Yle bäddas in på LF:s webbsida. Samarbetet berör endast nyheter som sammanfaller med LF:s bevakningsområde – och enbart på webben.

Galakandidater söks på Åland

Den 5 mars 2022 ordnas en ny Landsbygdsgala på Åland och inom oktober söker Ålands landsbygdscentrum kandidater till pristagare i sex olika klasser.

Norden toppar EU med förnybar energi

Användningen av förnybar energi har de senaste året ökat kännbart i EU-länderna, men de nordiska länderna är med avstånd bäst i klassen. Det framgår med önskvärd tydlighet av EU-statistiken.

SLC - P052031 373188
EU:s miljökommissionär försvarar skogsstrategin

EU:s skogsländer uttrycker gemensamt ett massivt motstånd mot EU-kommissionens planer på den nya skogsstrategin. Den ansvariga kommissionären Virginijus Sinkevičius visar ingen större förståelse för uppståndelsen.