SLC Nyland: Nya skyddsområden på privata marker kan inte godkännas i landskapsplanen

SLC Nyland framhåller att landskapsfullmäktige före godkännande av planen bör ta bort planebeteckningarna för de skyddsområden som inte har ett ikraft varande skyddsbeslut. I annat fall uppfylls inte kravet gällande egendomsskyddet och en jämlik behandling av markägarna.

SLC - Tillagsbudget
Historiskt stor tilläggsbudget på 5,5 miljarder euro

På tisdagen offentliggjorde regeringen Finlands genom tiderna största tilläggsbudget på 5,5 miljarder euro. Jord- och skogsbruket har en rätt så undanskymd roll i fördelningen av budgetanslagen, men några ljusglimtar för branschen ryms där ändå med.

SLC - Sommaravverkning 2 Webben
Branschen lär sig hantera också dåliga skogsvintrar

På grund av den exceptionellt milda vintern har man i södra Finland varit tvungen att skjuta upp ungefär hälften av vinterns avverkningar. En stor del försöker man nu förverkliga under våren och sommaren, men det här kräver torra förhållanden och man risar körstråken.

Metoderna för skogsinventering blir mer exakta

Finlands skogscentral har inlett en ny inventeringsrunda för skogsdata. Nu ska nästan hela Finlands skogstillgångar karteras med en ny och mer exakt metod inom loppet av sex år. I södra Finlands inleds skogsdatainsamlingen på två områden, i huvudstadsregionen och i trakterna kring Tavastehus och Hattula i Egentliga Tavastland.

Utkast till lag om stöd för beskogning av impedimentmark

Jord- och skogsbruksministeriet ber att få utlåtanden om utkastet till regeringens proposition som gäller stöd för beskogning av impedimentmark. Enligt propositionen kan privata markägare från och med 2021 på vissa villkor få stöd för beskogning av trädlösa områden.

SLC - Rilax 1
Rilax gårds historik speglar också jordbrukets utveckling

Nu är det möjligt att bekanta sig med en av Finlands största herrgårdar, Rilax gård i Bromarv, Raseborg. Gårdshistoriken Rilax Gård, Anor, odling, skönhet skriven av Kim Björklund, riktar sig till alla som är intresserade av lantbrukets utveckling och Finlands historia ur en herrgårds och dess ägarsläkters perspektiv.

SLC - Arets Skogsvardare 1 A Webben
Bankman satsar på skogsvård

Till vardags jobbar ekonomie magistern Niclas Eriksson med Ålandsbankens bokslut, men på fritiden är hans stora intresse att sköta om sin åttio hektar stora skog. I vår har han nästan helt ensam planterat 12.000 gran- och tallplantor. Läs mer i veckans Skogstema i LF!

SLC - Mellana 2 B Webben
Mellanå Plant levererar normala mängder plantor i år

Trots att många avverkningar lämnades ogjorda i vinter har Mellanå Plant levererat normala mängder plantor i vår. Huruvida beställningarna påverkas negativt nästa år återstår att se, säger verkställande direktör Rainer Bodman.

SLC - Planterare 1 C Webben
Många kunder överlåter planteringen till Metsä Group

En del utför planteringen på egen hand. Men många skogsägare köper också den servicen av Metsä Group som har ett brett utbud av olika tjänster. Robin Äppel arbetar som skogsarbetare för Metsä Group i Sydösterbotten. Nu är planteringssäsongen i full gång och varje år planterar han cirka 70.000 plantor.

Kommentaren: Skogen, klimatet och naturens mångfald

Helmi är ett nytt skyddsprogram som genom olika åtgärder bland annat skyddar och restaurerar myrar. Det goda i det nya programmet är att det baserar sig på frivillighet för skogsägarna och har en frikostig finansiering, konstaterar Niclas Sjöskog, ordförande för SLC:s skogsutskott.

SLC - Skogsnoten B
Skogsnöten knäcktes på distans

Den landsomfattande skogstävlingen för högstadier, Skogsnöten, ordnades i år för 39:e gången. Eelis Ojala från Veikkolan koulu i Kyrkslätt tog hem segern. På andra plats kom Noora Laakso (Suonenjoki) och Aili Jauhiainen (Kiuruvesi).

Skogarna i Finland har vuxit sig tätare och grövre

Enligt Naturresursinstitutets undersökning växer det i dag över fyra gånger så många grova träd i de finländska skogarna som för hundra år sedan.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning