SLC - Brusaby3
”Djuren är trevligt sällskap”

Ida Mononen och Maja Wikström trivs på djurskötarlinjen i Axxell Brusaby – men har olika planer för vad de ska göra direkt efter studierna.

SLC - Viikinkoetila E3 F0661 Photo Hy Linda Tammisto
Gemensam ansökan och kontinuerlig ansökan

Varje vår ordnas gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning och gemensam ansökan till högskolor. Du kan också söka till yrkesutbildning (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina, specialyrkesexamina) genom kontinuerlig ansökan flexibelt året om.

SLC - Laroanstalter
Den svenskspråkiga naturbruksutbildningen sker här

Kommissionen förstår oro över taxonomins risker

De finländska Europaparlamentarikerna i Renew Europe Nils Torvalds (SFP), Elsi Katainen (C.) och Mauri Pekkarinen (C) har fått ett svar på sitt öppna brev till EU:s finans- och ekonomikommissionärer Valdis Dombrovskis och Mairead McGuinness. I sitt brev påminde Europaparlamentarikerna om riskerna med EU:s kriterier för hållbar finansiering, den s.k. taxonomin.

Vinterföret underlättar avverkningar i Österbotten

Avverkningsläget i Österbotten följer i stort sett den nationella trenden med en liten ökning av de planerade avverkningarna. Efter en lugnare försäsong blev senhösten ovanligt livligt beträffande antalet anmälningar om användning av skog, uppger Finlands skogscentral.

SLC - Metso2020
Skogsägarna säkerställer mångfalden på allt bredare front

De finländska skogsägarna skyddade i fjol permanent ca 5.500 hektar skog via handlingsplanen METSO. Med hjälp av tioåriga miljöstödsavtal tryggades dessutom skogslivsmiljöer på ca 3.500 hektar och i privata skogar utfördes naturvårdsarbeten på över 128 hektar.

Markägare kan odla julgranar under Carunas ledningsgator

Caruna uppmuntrar markägare att utnyttja marken under ledningsgatorna för exempelvis julgransodling. Rätt utfört ser Caruna inga säkerhets- eller underhållsproblem med julgransodlingar under ledningarna.

SLC - Img 7573
Gammal Valmet skogstraktor kommer till heders igen

Far och son Stig och Kenneth Stenholm i Yttermark, Närpes, har en gammal Valmet 900 skogstraktor som de renoverar hemma i gårdsverkstaden för att kunna användas igen som förut.

SLC - Dsc 0919
Nya vindar på lantbruksbokföring i Ingå

Bokföringsbyrån Ingå Ekonomi och förvaltning övergår i nya händer. Bokförare Magnus Grönholm har byggt upp byrån och specialiserat sig på lantbruksbokföring, men i medlet av mars tar han över som ny vd på Västankvarn gård i Ingå. Samtidigt vill han se till att hans nuvarande kunder kommer i trygga händer. Han har bestämt sig för att sälja sin bokföringsbyrå till Navigator Partners som idag har redovisningsbyråer i Helsingfors och Kyrkslätt.

Måttlig ökning i handeln med skogslägenheter i fjol

Enligt köpeskillingsregistret för fastigheter såldes i fjol sammanlagt över 2.800 skogslägenheter på över 10 hektar, en ökning på en procent jämfört med året innan, meddelar Lantmäteriverket.

SLC - Okonjo Iweala
WTO fick ny chef efter lång väntetid

Efter en lång paus har världshandelsorganisationen WTO fått sin första kvinnliga chef. Hon heter Ngozi Okonjo-Iweala och kommer från Nigeria. Indirekt var hennes val en följd av presidentbytet i USA.

SLC - Img 9168
Klimatkompensation behöver spelregler

Den finländska marknaden för klimatkompensation är brokig, visar en utredning som beställts av jord- och skogsbruksministeriet. Ännu saknas också kriterier för en enhetlig klimatkompensation, vilket i värsta fall kan leda till att klimatmålen inte uppnås. Nu planeras fortsatta åtgärder som ska förbättra förutsättningarna för markanvändningssektorns klimatkompensationsprojekt.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning