SLC - Dikrens3
Dikningssammanslutningar hittas nu i karttjänst

De hårda regnen som fallit under sensommaren har åter en gång blottat utmaningarna med vattenhushållningen inom jordbruket på olika håll i Finland. För att hitta uppgifter om dikningssammanslutningar som kanske borde aktiveras på nytt kan man använda Ojitusyhteisöt-karttjänsten, som produceras av NTM-centralerna.

SLC - Framtidsodlarna Hallbarhetsveckan Lf3
Podden Framtidsodlarna är tillbaka 28.9

Hur jobbar unga jord- och skogsbrukare med hållbarhet – ekologiskt, ekonomisk, socialt och kulturellt? Vad innebär hållbarhet i bondens arbete med att odla mat? Vad är hållbarhet för skogsägaren? Det får lyssnarna höra mera om i den nya säsongen av poddserien Framtidsodlarna som lanseras under Hållbarhetsveckan som firas vecka 39.

SLC - Mantyrivi Kuviasuomesta Fi Roine Piirainen
Nytt stödsystem för skogsbruket

I måndags lämnade statsrådet en proposition till riksdagen med förslag till en lag som gäller ett nytt temporärt incitamentsystem för skogsbruket, Metka. Det nya incitamentsystemet ska ersätta det nuvarande så kallade Kemera-stödsystemet, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Budget22
Livsmedelstrygghet, försörjningsberedskap och lönsamhet betonas i proposition till budget

Regeringen beslutade i måndags om ett förslag till budgetproposition för 2023. För jord- och skogsbruksministeriets del ligger tyngdpunkten i budgetproposition särskilt på ministeriets grundläggande uppgifter, såsom att trygga livsmedelsförsörjningen, försörjningsberedskapen och tillgången till rent vatten. Det föreslås också betydande satsningar på projekt som främjar grön omställning och biologisk mångfald, uppger ministeriet i ett pressmeddelande.

SLC - Torvalds
Samtalen om bioenergi går vidare på EU-planet

EU-parlamentet nådde förra veckan en kompromiss om EU-direktivet om förnybar energi (RED III). Omröstningen har genererat mycket kritik, men en av huvudförhandlarna Nils Torvalds (SFP/Renew Europe) är ändå rätt nöjd över resultatet.

SLC - Elbrist
Elbrist i vinter osannolik – men möjlig och kräver förberedelser

Den regionala beredskapskommittén för Västra och Inre Finland hörde vid höstens andra möte stamnätsbolaget Fingrids bedömningar av elens tillräcklighet under den kommande vintern. Enligt Fingrid är elbrist osannolik under vintern, men möjlig.

EU sparar energi men bromsar träprodukter

EU-parlamentet vill inte längre klassificera trävirke från skogen som förnybar energi enligt EU-direktivet. EU-parlamentets position om förnybar energi är obegriplig, kommenterar SLC:s ordförande Mats Nylund.

Torvalds: Direktivet om förnybar energi viktigt steg på vägen

Europaparlamentet röstade på onsdagen om reviderandet av direktivet om förnybar energi. Kompromissen som Nils Torvalds (SFP/Renew Europe) varit med om att förhandla fram som miljöutskottets huvudförhandlare, godkändes med bred marginal då det slutligen var 418 europaparlamentariker som röstade för och 109 emot. 111 röstade blankt. Torvalds är nöjd över det breda stödet i onsdagens omröstning.

EU-parlamentet stöder förslaget till skogsstrategi

EU-parlamentet antog på tisdagen ett betänkande om EU:s nya skogsstrategi för 2030. Parlamentarikerna eftertraktar en modell på nationell, regional och lokal bas i samarbete med skogsägarna. Medlemsländernas behåller behörigheten i skogsfrågor.

SLC - Skogsdag1
SVF Österbottens skogsdag lockade närmare 400

Efter en paus på två år kunde Skogsvårdsföreningen Österbotten ordna en skogsdag för medlemmar. Närmare 400 kom för att ta del av utbudet på Fagerbacka fäbodställe i Pedersöre.

Anvisning om landsbygdssäkring ska leda till bättre hänsyn

Landsbygdssäkring ingår hädanefter i justitieministeriets anvisning för konsekvensbedömning av lagförslag som revideras för närvarande. Med hjälp av en ny anvisning är det nu möjligt att lättare identifiera vilka konsekvenser lagförslag och program har för landsbygden, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

Fastighetsskattereformen läggs på is

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, är nöjd med regeringens beslut att inte gå vidare med den planerade reformen av fastighetsbeskattningen under den här regeringsperioden. Finansministeriet meddelade i fredags att beredningen av reformen läggs på is, med beaktande av den allmänna ökningen av boendekostnaderna, men även den respons som inkommit under utlåtanderundan.