Kraftlinje 3
Utöver markbotten ingår trädbeståndets avverkningsvärde, förväntningsvärdet på växande trädbestånd och plantbeståndets värde som delfaktorer i summavärdet. Dessutom beräknas på summavärdet en korrigering av det totala värdet som härleds från marknadspriserna och som under de senaste åren har höjt priserna. ARKIVFOTO
Skogsbruk

En inlöst skog ersätts
till fullt marknadsvärde

Ärenden som gäller inlösning av elöverföringsområden berör i dag flera tusen markägare eftersom cirka 150 inlösningsförrättningar som gäller elöverföringsområden på olika håll i Finland är under handläggning hos Lantmäteriverket. Det...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera