Skogsutbildning2 Mars24 Nvk
Under onsdagen samlades intresserade skogsägare i Helsingfors för SLC:s första ungdomsutbildning om skogssektorn.
Skogsbruk SLC

Skogsintresserade unga möttes
för utbildningstillfälle i Helsingfors

Under onsdagen fick SLC:s första ungdomsutbildning om skogssektorn av stapeln. Utbildningen pågår 2024-2025 och syftar till att ge unga en överblick av skogssektorn och -politiken.

– Jag är jätteglad att vi har en så här stor grupp här idag. Det tyder på att det finns ett stort intresse för skogsfrågor.

Så inledde SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback sin välkomsthälsning till de unga som på onsdagen samlats för en skogsutbildning i Helsingfors.

Även SLC:s ordförande Mats Nylund samt kommunikationschef Mia Wikström närvarade, och berättade om organisationens intressebevakningsområde och kommunikationsstrategier. Programmet leddes av SLC:s skogsombudsman Anders Portin.

Syftet med utbildningen är att deltagarna skall bekanta sig med skogliga organisationer, skogspolitik och intressebevakning. Sammanlagt 32 personer deltog i den första träffen, bland dessa både rutinerade lantbrukare och helt oerfarna skogsägare.

Intresset för skogen och skogspolitiken utgjorde den sammanbindande länken bland deltagarna.

– Skogen har blivit mycket mera framträdande både i vår verksamhet och i samhället överlag. Tanken med den här utbildningen är just att hjälpa er att kunna möta framtida debatter som skogen, sammanfattade Laxåback.

Fredrikson Mars24 Nvk
Martta Fredrikson är VD för Finlands Skogsstiftelse. Stiftelsen stöder informationsspridning om skogsfrågor med fokus på barn och unga.

Skogsägarna verkligen i nyckelposition

Under utbildningstillfället kom Martta Fredrikson, som är verkställande direktör för Finlands Skogsstiftelse att berätta om organisationens verksamhet. Stiftelsens syfte är att genom stipendier agera kollektiv röst för skogssektorn, främja virkes- och trävaruproduktionen samt säkra skogsnäringen.

Till dags dato har stiftelsen finansierat över 2.000 projekt som med totalt 40 miljoner euro.

– Vi beviljar stipendier för 1,5 miljoner euro per år. Över en tredjedel av dessa går till projekt riktade till barn och unga. Resten kanaliseras till forskning, beslutsfattande och information samt hållbarhetsprojekt, berättade Fredrikson.

Stiftelsen finansieras av en frivillig avgift som uppbärs vid virkeshandel – ett system som många av de närvarande skogsägarna inte var bekanta med sedan förut. Vid rotköp uppgår avgiften till 0,2 procent och vid leveransaffärer 0,1 procent av värdet.

– Här är skogsägarna verkligen i nyckelposition. Då man gör en virkesaffär går det att betala en säljfrämjande avgift som stöder vår verksamhet. Det fina är att om skogsägaren bestämmer sig för att betala avgiften förbinder sig även industrin att betala motsvarande summa.

Grunn Mars24 Nvk
Ida-Maria Grünn var en av de som tog del i utbildningsträffen. Hon är intresserad av politik- och hållbarhetsrelaterade skogsfrågor.

Bättre helhetsbild av skogsfrågorna

En av deltagarna i skogsutbildningen var Ida-Maria Grünn. Grünn är hemma från en gård i Ekenäs där skogen utgör det dominerande elementet.

För henne utgör utbildningen ett intressant sätt att få en bättre kännedom om skogssektorn.

– Jag är utbildad agronom med ett stort intresse för att lära mig mer om skogen. Mina förväntningar på utbildningen är att få en bättre helhetsbild gällande skogsfrågor och lära känna den politiska dimensionen. Hållbarhetsfrågor är något jag är speciellt intresserad av.

Utbildningsträffen är den första i en serie på fyra delar som avslutas med ett besök i Bryssel våren 2025.