Skogsbruk

20.000 högstadieelever
deltar i Skogsnöten – kolla in
om din kommun deltar

Den riksomfattande tävlingen i skogsvetande ordnas samtidigt i över 300 skolor, rekordmånga svenskspråkiga skolor deltar onsdagen 7.2.

Skogsnöten har etablerat sig som en del av undervisningen i biologi och geografi. Den arrangeras onsdagen 7.2 för 43:e gången. Deltagarna kommer från hela Finland, från Åland till Sevettijärvi.

– Genom att undervisa i biologi ökar elevernas kunskap om naturvetenskap och hur olika ekosystem fungerar. Ekosystemen i skogen och människans inverkan i den, är återkommande teman, säger Ritu Savolainen, ordförande vid Biologi- och geografilärarnas förbund.

– Undervisningen i geografi fördjupar sig i hållbar användning av skog och möjligheterna inom bioekonomin. Eleverna fostras till ansvarsfulla konsumenter som värdesätter hållbara val.

För alla, även de unga, är det väsentligt att förstå hur viktiga skogarna och skogskunskap är. Att lära sig detta, gör det enklare att möta olika utmaningar.

– Då globala kriser och utmaningar avlöser varandra, är det inte konstigt att ungdomars ångest ökar. Biologi- och geografilärarnas förbund utbildar lärarna att bemöta svåra utmaningar, som klimatförändringen med eleverna, säger Savolainen.

– För att minska förlusten av biologisk mångfald och dämpa klimatförändringen så måste vi sköta om våra skogar, så att de producerar välfärd även för kommande generationer. Miljöproblemen kräver nya innovationer och teknologier. Dessa tillkommer inte utan en stark kunskap i naturvetenskaper, betonar Savolainen.

Ekosystemtjänster och råvaror

Skogarna erbjuder ekosystemtjänster och råvaror åt hela jordens befolkning.

– Vi har mycket skogar i Finland, men maten odlar vi på fält eller i trädgårdsodlingar. I utvecklingsländer odlar småbrukaren sin skörd under träden, och kan då kombinera fruktträd, trädgårdsodling och skogsbruk. Boskapen kan utnyttja trädens blad som foder, säger samarbetspartner i Skogsnöten, Janita Jamalainen, organisationen för utvecklingssamarbete FFD.

Att skogen används på olika sätt är ett av teman i årets Skogsnöt. De 50 finalisterna är klara i slutet av mars och finalen går av stapeln i slutet av maj månad. Frågorna i tävlingen är utarbetade av biologi- och geografilärare samt skogsfackmän.

Deltagande skolor kan du kolla in via kartttjänsten här och deltagarlistan finns här.