Skogsbruk SLC

SLC ordnar ungdomsutbildning
om och för skogssektorn

Under 2024-2025 ordnar SLC en ungdomsutbildning om skogssektorn för unga eller blivande skogsägare och framtida aktiva inom skogssektorn.

Utbildningshelheten, som består av fyra moduler på på 2-3 dagar, ordnas för en grupp på 20-25 personer i åldern 18-40 år. Det här är SLC:s åttonde ungdomsutbildning sedan 2001 och den första med inriktning på skogssektorn.

Avsikten är att deltagarna ska få en grunduppfattning om olika skogliga organisationer, om skogspolitiken i Finland och i EU, att ge deltagarna insikt i och intresse för intressebevakning – och inte minst viktigt, få en samhörighet och lära känna varandra.

Av utbildningens fyra moduler ordnas tre i Finland och en i Bryssel:

- Modul 1: våren eller hösten 2024, Helsingfors

- Modul 2: hösten 2024, Helsingfors

- Modul 3: januari 2025, Joensuu

- Modul 4: mars 2025, Bryssel

Medlemskap önskvärt

Vi önskar att deltagarna är/blir medlem i en skogsvårdsförening eller i producentförbundens lokalavdelning eller att föräldrarna/gården är medlem.

En deltagaravgift på 200 euro uppbärs av deltagarna. Övriga kostnader står arrangörerna för. Mer info här.

Om du är intresserad eller känner någon som vill delta, kontakta SLC:s skogsombudsman Anders Portin (tfn 040-5866179, anders.portin@slc.fi) som även ger mera information. Vi behöver din intresseanmälan senast den 20 februari 2024.

SLC:s skogsungdomsutbildning finansieras delvis av Finlands skogsstiftelse.