Jordbruk Skogsbruk

Naturresursinstitutet lägger ner
och organiserar om

Naturresursinstitutet har slutfört samarbetsförfarandet för att minska lokalutgifterna och begränsa ökningen av dem.

Som ett resultat av förhandlingarna kommer institutet att lägga ner verksamheten i Paltamo och bygga upp en samarbetsmodell för experimentell forskning om rinnande vatten. I Suonenjoki och Haapastensyrjä kommer användningen av kontorsbyggnaderna att koncentreras samtidigt som en del funktioner läggs ned och flyttas till andra orter. Kostallet i Ruukki läggs ned. Baserna för fältarbete i Kannus och Parkano läggs ned och verksamheten flyttas till Seinäjoki och Ruukki.

Naturresursinstitutet strävar med de här åtgärderna efter en nettobesparing på cirka 1,2 miljoner euro i lokalutgifterna. Institutet beslutar om verksamheten i Enonkoski efter regeringens ramförhandlingar i april.

Genom besluten berör omställningarna 49 personer på sex orter. Medarbetarna erbjuds arbete vid institutets andra verksamhetsställen. Naturresursinstitutet stödjer personalen under omställningarna bland annat med lösningar för distansarbete, fortbildning för nya arbetsuppgifter och ersättningar för eventuella flyttkostnader till annan ort.

Slår ihop laboratorier, ger upp försöksåkrar och -skogar

Laboratoriet i Haapastensyrjä flyttas till Jockis och laboratorierna i Suonenjoki flyttas till andra laboratoriekluster. På så sätt kan institutet säkerställa tillräcklig personal och vikarier för en enhetlig och kvalitativ verksamhet. Samtidigt utnyttjas laboratoriets kapacitet bättre. Institutet letar efter mer kostnadseffektiva alternativ för experimentell forskning om rinnande vatten och för köttkreatursforskning.

Naturresursinstitutet har även beslutat att avstå från en del av sina forskningsskogar och forskningsåkrar för att på så sätt skära ned kostnaderna. Arealen av åtta forskningsskogar minskar med totalt 7.300 hektar och forskningsåkrarna med totalt 218 hektar. Genom de här åtgärderna avser institutet spara i de årliga arrendekostnaderna för skogarna och åkrarna till Forststyrelsen och Senatfastigheterna. Institutet förfogar fortfarande över 18.000 hektar forskningsskogar och 850 hektar forskningsåkrar.

Naturresursinstitutet koncentrerade sina lokaler i Helsingfors, Jockis, S:t Michel och Tammerfors under 2023 för att minska lokalutgifterna. Med tanke på ekonomin är det ändamålsenligt att ytterligare koncentrera användningen av lokalerna med lösningar för kontorskollektiv. På Campus Vik i Helsingfors utreds möjligheten att eventuellt flytta in i en av statens gemensamma arbetsmiljöer 2026.