Geeneration3
Förra veckan ordnades generationsväxlingskurser i Österbotten. Marianne, Håkan och Filip Dahlin var några av de som deltog i tillfället i Gamla Vasa. De tycker det är viktigt att hålla sig ajour med vad som gäller när generationsväxlingen ska ske.
Jordbruk Skogsbruk SLC

ÖSP-kurs: Planera
generationsväxlingen i tid

Börja planera i tid och ha en klar målbild. Det är det första steget inför en generationsväxling. Förra veckan hölls kurser i Österbotten och deltagarantalet var som vanligt stort. Håkan, Marianne och Filip Dahlin var några av de som deltog.

– Vi har deltagit tidigare de här kurserna som ger mycket bra information om generationsväxling. Allt är intressant, säger Marianne Dahlin från Vörå.

Hon deltog i generationsväxlingskursen som ordnades förra veckan i Gamla Vasa av bland andra ÖSP och Pro Agria Lantbrukssällskapet. Med på kursen var också maken Håkan Dahlin och sonen Filip som på sikt ska ta över gården i Vörå.

– Vi har tidigare genomfört en generationsväxling med skog och den närmaste tiden blir det också aktuellt med gården. Det viktigaste med en generationsväxling är att sonen som tar över kan göra det utan att överskuldsätta sig. Här är det viktigt att veta vad som gäller och vilka alternativ som finns, säger Håkan Dahlin.

Först hemma börjar man processa

Filip tycker att han börjar ha rätt bra koll på vad som bör beaktas vid en generationsväxling.

– Jag tycker vi börjar veta det mesta, men det är alltid bra att uppdatera kunskaperna för något kan ändra. Jag kommer att fortsätta med spannmålsodlingen och när det blir dags får jag se hur det blir med vår svinproduktion. Det finns en del att fundera på ännu, säger han.

Marianne fortsätter:

– På kurserna erbjuds mycket information och det är först hemma som det går att börja processa. Men ju mer information man har desto bättre.

Trots att Dahlin har en del kunskap om en framtida generationsväxling kommer de att behöva stöd och hjälp. I Österbotten är det många som vänder sig till Åsa Mattsson, ekonomirådgivare med specialkunskaper i generationsväxling vid Proagria ÖSL.

Geeneration5
Åsa Mattson från Pro Agria Österbotten har specialkunskaper i generationsväxlingar. Att ha en klar målbild av vad generationsväxlingen ska utmynna i är viktigt enligt henne.

Diskutera först

Hennes viktigaste råd är att alla inblandade i en generationsväxling först ska göra upp en klar målbild.

– Vilka är tankarna kring jordbrukets och gårdens framtid? Det här bör diskuteras och målbilden bör vara klar. Efter att målbilden är klar uppgörs en ekonomiplan över hur ekonomin klaras efter generationsväxlingen.

– Det är mycket viktigt att allt diskuteras inom familjen för alla behövs i processen. Den som övertar jordbruket går in i ett yrke, säger Mattsson.

I år är det inte längre möjligt att söka om avträdelsestöd vilket i praktiken medför att den aktiva jordbrukaren ska arbeta längre. Enligt Mattsson kommer det att – på större jordbruk – medföra att generationsväxlingen görs stegvis.

– Det blir vanligare att den görs i två etapper. Först arbetar den som ska överta jordbruket parallellt med föräldrarna och därefter genomförs generationsväxlingen som helhet, säger hon.

Mattsson vill också lyfta fram Råd2020 som innebär att staten ersätter en del av rådgivningen som gäller generationsväxling.

– Det är bra att börja med att bolla olika alternativ och utnyttja den subventionerade rådgivningen. Vi kommer ut till gården och gör en första analys och visa på olika alternativ. Alla fall är olika.

Flera olika föreläsare deltog i kursen. En av dem var Holger Falck som erbjuder konsulthjälp ifråga om generationsväxlingar. Falck föreläste om de skattemässiga frågorna inför en generationsväxling. Utöver den biten gav han följande råd:

– Skjut inte upp beslutet om en generationsväxling. Tas inte ett beslut kan man hamna med ett dödsbo där barnen strider. Ägaren måste ta beslutet och det är aldrig bra att på grund av olika orsaker flytta fram det, säger han.

Geeneration1
Holger Falck föreläste om skattemässiga frågor kring generationsväxling. Han betonade också vikten av att föräldrar som ska ge gården vidare måste fatta ett beslut om framtiden i tid.