Robert Andersson
Utvecklingsschefen på Södra skogsreviret heter numera Robert Andersson. FOTO: Staffan Björkell
Skogsbruk Marknad Tema

Robert Andersson är
utvecklingschef på
Södra Skogsreviret

Robert Andersson är sedan första december 2018 Södra Skogsrevirets utvecklingschef.

Robert Andersson har en lång rad uppgifter inom Reviret. Bland dem är att utveckla Revirets organisation och att svara för synligheten både bland medlemmar och andra, att koordinera Revirets tjänster, och att svara för intressebevakning samt certifiering.

Senast har Robert Andersson varit försäljningschef för Reviret, innan dess jobbade han som teamansvarig och revirinstruktör i Lovisa.

Robert började jobba på Reviret 2014. Tidigare jobbade han ett antal år på UPM där han hade flera olika tjänster. Bland dem var virkesanskaffningschef i Skandinavien, B2B specialist, det vill säga ansvarig för virkesbyten mellan skogsbolagen i Finland, DSP Manager, som innebär att han ansvarade för virkesutbud för UPM i Finland, Ryssland och de baltiska länderna samt efterfrågan på virke vid UPM:s bruk, sågar och värmeverk i norra Europa.

Robert blev skogsbruksingenjör från Novia i Ekenäs 2008 och jobbade därefter på UPM i Sverige några månader, innan han började studera på Sveriges Lantbruksuniversitet. Där fullgjorde han sin Master i skogshushållning 2011.

En del av Robert Anderssons uppgifter på Reviret sköttes tidigare av utvecklingschefen Stefan Borgman, innan han blev vald till ordförande för skogstjänstemännens fackförening METO. Stefan Borgman var också SLC:s skogsombudman. Den tjänsten tillträder Anders Portin den första april.