P044031 753722
Komissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade på onsdagen sitt stödpaket till länder och branscher som har lidit svårast av coronapanpidemin. Samtidigt presenterades ett uppdaterat förslag till långtidsbudget, som länderna har grälat om de senaste två åren. FOTO: EU/Etienne Ansotte
Jordbruk EU

EU vill stärka jordbrukets budget

EU-kommissionen vill samla 750 miljarder euro i en så kallad återhämtningsfond för att lindra förlusterna efter coronakrisen. Samtidigt ska långtidsbudgeten fram till 2027 stärkas. Det gynnar särskilt jordbruket och landsbygdsprogrammen.

Komissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade på onsdagen sitt stödpaket till länder och branscher som har lidit svårast av coronapanpidemin. Samtidigt presenterades ett uppdaterat förslag till långtidsbudget, som länderna har grälat om de senaste två åren.

Den dåvarande budgetkommissionären Günther Oettingers budgetförslag har väckt ont blod på landsbygden. Oettinger prutade ned anslagen för jordbruket med fem procent, vilket motiverades av det brittiska utträdet ur EU.

Mot bakgrunden av coronakrisen betraktar den nya kommissionen situationen ur ett nytt perspektiv. Krisen har konkretiserat jordbrukets betydelse. Anslagen till jordbrukssektorn får därför inte försvagas.

Kommissionen vågar sig till och med på en liten höjning av jordbrukets anslag. Under perioden 2014 till 2020 reserverade EU 342 miljarder euro för jordbruket. I förslaget för nästa budgetperiod höjer kommissionen sitt bud.

Jämfört med det tidigare budgetförslaget från 2019 ökar medlen med femton miljarder euro för landsbygdsstöden. Pengarna är avsedda att stöda de strukturella förändringarna i samband med den gröna given.

Eftersom landsbygdsstöden har drabbats av proportionellt större nedskärningar, är höjningen till och med något större. Den nya kommissionen förutsätter emellertid nya klimat- och miljöåtgärder, som i sin tur medför kostnader.

EU-budgeten i sin helhet borde enligt kommissionen höjas till 1.100 miljarder euro. Det är en liten höjning i förhållande till det tidigare budgetförslaget. De mer välbärgade medlemsländerna har emellertid motsatt sig budgethöjningar.

En svår kontrovers kan uppstå om förslaget till ett återhämtningspaket på 750 miljarder euro. Därav skulle 250 miljarder euro ges som lån och 500 miljoner euro som direkta bidrag. Länderna förväntas återbetala lånet under en 30-årsperiod från och med 2028.

Medlemsländerna och EU-parlamentet börjar nu bena i förslaget. Enligt kommissionens förhoppningar borde länderna enas redan under toppmötet i juli under Tysklands ordförandeskap, så att långtidsbudgeten kan träda i kraft vid årsskiftet.