Vitkindade 1
Carolina Sjögård och Mats Arola jobbar vid lantbruksförvaltningen i östra Nyland och granskar skadorna förorsakade av vitkindade gäss på Jesse Mårtensons åkrar.
Jordbruk

Vitkindade gäss
ett allt större problem

Skador i odlingar förorsakade av vitkindade gäss har blivit ett allt större problem i östra Finland. Under de senaste tio åren har det också varit det i östligaste Nyland. Nu bör odlarna komma ihåg att söka om ersättning för skadorna.

På Jesse Mårtensons gård i Mörskom har de vitkindade gässen ställt till med en hel del ofog. Eftersom gårdens inriktning är mjölkproduktion är vallarna gårdens absolut viktigaste produktionsgröda.

En å passerar gårdens åkrar och på åkrarna intill ån är skadegörelsen särskilt stor.

– Skadorna är stora. I synnerhet nära ån där de ätit av rejält på ett förhållandevis stort område. Man ser ju på gåsskiten var de hållit hus, säger Mårtenson.

Gården har ungefär 140 mjölkande kor och därför en omfattande vallproduktion.

– Vallen är förstås viktig för oss, ett bra grovfoder är A och O för mjölkproduktionen. Det här innebär en stor skördeminskning för den första vallskördens del, säger han.

Viktigt att söka om stöd

Odlarna kan söka om ersättning för skadorna från den regionala NTM-centralen. Själva skadan granskas ändå av den kommunala landsbygdsmyndigheten som sedan upprättar ett besiktningsinstrument över skadan som sedan förmedlas till NTM-centralen.

På landsbygdsenheten i Östra Nyland säger Sam Vickholm att det viktigaste är att odlarna kommer ihåg att söka om den här ersättningen.

– Med tanke på hur omfattande skadorna är på vissa områden så söks det egentligen om rätt så lite ersättning, säger han.

I östra Nyland är Hommansbyslätten, Lappträsk och Liljendal hårdast drabbade. Gässen håller till på åkrarna ganska långa tider.

Ibland handlar det om två månader på våren och två månader på hösten. De vitkindade gässen drar i regel förbi om våren och hösten.

– Skador på vallar och höstsäd kan ju bli rätt så totala. Bestånden ser på håll vita ut där gässen varit framme, konstaterar Vickholm.

Vitkindade 3
På gåsskiten ser man var gässen hållit till. De vitkindade gässen är fridlysta och därför får man inte skrämma iväg dem eller orsaka dem skada.