SLC - Img 4417
Krismöte om torkan i Australien

Fredagen den 26 oktober var det toppmöte i Canberra runt torkan i Australien. Fokuset låg på hur man bäst kan hjälpa bönderna i torkdrabbade områden. Både nu och framöver. För extrem torka är något som kommer att ske oftare i det framtida Australien.

Minister Leppä håller frågestund på Facebook

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (cent) håller sin andra frågestund på Facebook nästa veckas torsdag, den 8 november, klockan 18-21.Den här gången är temat reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP27, vars beredning pågår som bäst.

SLC - Urbanf1
Ny mellanstation i Härmä

En ny mellanstation för 240 kalvar. Och en grundrenoverad dricksstation. Nackbommen, som har levererats av Urbanfeeders är helt ställbar och kan höjas och sänkas, berättar företagets vd Mikael Pettersson.

SLC - Nyskifte4
Förrättningen av cirka tusen hektar åkermark snart klar i Oravais

För drygt åtta år sedan inleddes en förrättning av cirka tusen åkermark i Oravais. Nu är arbetet med nyskiftet snart klart. Dräneringstekniker Bjarne Andersson till vänster har planerat många förrättningar av åkermark. Bredvid honom jordbrukaren Bengt Fridlund som är nöjd över att han har fått större och enhetligare skiften.

Organisation ska skapas för Ålands hållbara matstrategi

Under nästa år ska det byggas upp en organisation för den hållbara livsmedelsstrategi som tagits fram under Ålands producentförbunds ledning. En arbetsgrupp tillsätts med landsbygdsutvecklaren Lena Brenner som ordförande.

SLC - Erik Perklen Alt 1
I Marginalen: Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv...

Det torde sakta men säkert gå upp för oss att tilläggsåtgärderna i vårt miljöersättningsprogram bygger på forskning. En forskning som inte kostar oss något att inta kunskapen av, men däremot kan vara nyckeln till högre skördar, vilket jag hoppas vi alla drömmer om, skriver Erik Perklén i en kommentar.

SLC Nyland: Välj närproducerat och inhemska märkesprodukter

Nylands svenska producentförbund (SLC Nyland) välkomnar förslaget om en ny livsmedelsmarknadslag och tillsättandet av ett livsmedelsmarknadsombud för att åtgärda osunda marknadsmekanismer. Målet är en mera rättvis handel där primärproducenternas roll i livsmedelskedjan är starkare än idag.

SLC - Styrelsen For Slc Nyland24102018 1
SLC Nyland diskuterade lönsamhetsfrågor och krispaket

Nylands svenska producentförbund, SLC Nyland, diskuterade bland annat lönsamhetsfrågor och den nya livsmedelsmarknadslagen under sitt styrelsemöte på Västankvarn i Ingå förra veckan. Styrelsen lyfte framför allt fram behovet av en mer rättvis handel med en starkare roll för primärproducenten. Handelns egna varumärken (private label) väckte diskussion liksom det faktum att marginalen ofta är större på närmat, vilket upplevs som orättvist.

SLC - Meatgard24102018 2
Västankvarn utvecklas i riktning mot ett lantbrukscentrum

I samband med SLC Nylands styrelsemöte på Västankvarn presenterade VD Mikael Jern verksamheten på gården, med nya tillskottet slakteriet Meatgard, som körde igång i splitternya utrymmen för en dryg månad sedan.

Förbundsrundan november

Information från förbunden.

SLC - Halloween
Halloween

Ledare: Gott och ont i CAP-reformen

Jord- och skogsbruksministeriet har informerat intensivt den här veckan om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken för perioden 2021-2027. Man talar om CAP27. Orsaken är att det brittiska utträdet brexit ännu är aktuellt och då blir 27 medlemsstater kvar i unionen. Reformen väntas föra vissa positiva saker med sig för Finlands del.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning