Tema

Flygekorrar syns nu i MinSkog.fi

I november uppdaterade Finlands skogscentral tjänsten MinSkog.fi med flygekorrsobservationer som bekräftats av myndigheterna.

I fortsättningen strävar skogscentralen efter att uppdatera uppgifterna om flygekorrar oftare i MinSkog.fi, till och med en gång i veckan.

På grund av ändringar i underhållet av flygekorrsobservationerna tog det länge innan uppgifterna kunde uppdateras. Vid dessa ändringar centraliserades artdata som samlas in och underhålls av olika organisationer till ett ställe, nämligen Finlands Artdatacenter, som numera lämnar ut material även till Skogscentralen.

I webbtjänsten Laji.fi, som tillhandahålls av Artdatacentret, ingår observationer av ett flertal olika arter. Uppgifterna om observationerna har tagits fram dels av medborgarna, dels av myndigheterna.

De uppgifter om flygekorrar som visas i MinSkog.fi grundar sig uteslutande på observationer som bekräftats av myndigheterna. Forststyrelsens LajiGIS-material är källan till informationen.