Into The Woods 2 Webben
Skogens roll som kolsänka, resurs och hälsogarant står i centrum för det nya europeiska Bauhaus-projektet. Vid presskonferensen deltog statsminister Sanna Marin, EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, Estlands premiärminister Kaja Kallas och Sveriges vice statsminister Ebba Busch.
Tema

Leder Bauhaus-projektet
in EU i de finska skogarna?

Ett nytt europeiskt Bauhaus-projekt skall utreda skogens förutsättningar för att skapa hållbara och inkluderande urbana miljöer. När initiativtagarna till projektet nyligen samlades i Finlands Naturcentrum Haltia haglade lovorden och skogsskämten,...
Balansgång mellan ekonomi och klimat Kommissionsordförande von der Leyen framförde att byggnadsindustrin står för en tredjedel av EU:s växthusgasutsläpp, och att unionen nu efterlyser byggnader och städer som istället för att...
Ursula i skogen Kommissionsordföranden framförde upprepade gånger att EU håller starkt på subsidiaritetsprincipen, det vill säga att det är medlemsländerna som bestämmer hur skogarna skall skyddas och utvinnas ekonomiskt. – När det...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera