Bekämpning av mårdhund, bisamråtta, sumpbäver och tvättbjörn ska effektiviseras

Jord- och skogsbruksministeriets föreslår att mårdhund, bisamråtta, sumpbäver och tvättbjörn inte längre ska omfattas av jaktlagens bestämmelser om jaktbegränsningar. Däremot ska guldschakal läggas till i viltarterna.

Evenemanget ”Ät Ute” på Kimitoön uppmuntrar till att äta lokala råvaror

Under evenemanget ”Ät Ute” 19-21.10, som i år arrangeras för första gången, kan du provsmaka viner, äta en middag gjord på överblivna matvaror eller avnjuta en rätt av råvaror som till 98 procent kommer från Kimitoön.

SLC - Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist motionerar om basväghållning och säkerhet för plankorsningar

Ett anslag på 5 miljoner för den nyländska basväghållningen är bland riksdagsledamot Thomas Blomqvists (sfp) budgetmotioner inför budgeten 2019. Han föreslår också anslag för att göra plankorsningar säkrare och för att utveckla Ekenäs skärgårds nationalparks verksamhet på Jussarö.

Vildsvin bökade på åländsk golfbana

Tre vildsvin filmades i tisdags är de rörde sig på golfbanan nära Kastelholms slott i Sund på Åland. Det var två större och ett mindre vildsvin som hade bökat vid ett av Kungsbanans hål. Senare på onsdagskvällen irrade vildsvinen omkring på landsvägen i Sund, berättar tidningen Åland.

Åland måste söka ny modell för skyddsjakt på varg

Högsta domstolen underkänner ändringen av den åländska jaktlagen för att tillåta skyddsjakt på varg. Enligt HD strider den mot grundlagen.

SLC - Fiske 1
Ett kulturarv är på väg att försvinna

Fiskarna Yngve Stolpe, Roland Stolpe och Torolf Snygg ser ingen framtid för kustfisket då myndigheterna motarbetar fiskerinäringen. Myndigheternas fredningsbeslut av både säl och skarv leder till att en betydande näringsgren i kustområdet försvinner inom några år.

SLC - Gos E Lnuko
Höjningen av gösens minimimått försvårar yrkesfisket ytterligare

Jord- och skogsbruksministeriet har slagit fast att minimimåttet för gös höjs för heltidssysselsatta kommersiella fiskare i början av nästa år. På Skärgårdshavet och Bottniska viken höjs minimimåttet till 40 centimeter och på Finska viken och i insjöarna till 42 centimeter. Fiskerinäringens önskemål på att övergångstiden som varit i kraft sedan början av 2016 skulle ha förlängts hörsammades inte.

Statsrådet fredar ålen från fiske under fyra månader

Statsrådet har beslutat att fisket efter ål är förbjudet 1.10-31.1. Förbudet, som träder i kraft den 1 oktober 2018, gäller hela landet, dock inte Åland.

Jakten på alfågel förbjuden i inlandet och på havsområde införs dagskvot

Jakten på alfågel i inlandet förbjöds. På havsområden får man jaga alfågel och dagskvoten per jägare är fem fåglar om dagen, meddelar Finlands viltcentral. Alfågeln som hör till havsfåglar häckar vid arktiska områden och anländer vanligtvis till finländska vatten i oktober.

SLC - Kolonistugor 1
Jord- och skogsbruksmark blev koloniträdgård

Håkan Rönnqvist i Malax är en markägare och företagare som hittat ny användning för tidigare jord- och skogsbruksmark. – Idén till Åminne Kolonilotter är från en koloniträdgård i Sverige, dit vi varit på semesterresor. Tanken på en koloniträdgård i Österbotten väcktes, berättar han.

SLC - Svarvar 2 B Webb
I Carl-Görans svarvade skapelser får träet tala

Carl-Göran Österbacka svarvar mest varje dag, även om han ibland behöver pauser för inspiration. På utställningen Former i trä kan man bland annat se hans fina svarvade hattar.

SLC - Foreningshus
Renoveringen går vidare: Föreningshuset har fått nytt tak och nya fönster

Föreningshuset Centrum i östra Nyland har blivit bekant för Landsbygdens Folks läsare genom artikelserien om den pågående renoveringen. Nu har föreningshuset fått nytt tak och nya fönster. Nästa sommar ska man renovera fasaden och måla huset och då publicerar LF också den sista och avslutande delen artikelserien.