ASF kan förebyggas med vaccin för vildsvin

Spanska forskare tror att utbredningen av den afrikanska svinpesten snart kan förebyggas med hjälp av ett oralt vaccin som immuniserar vildsvin mot ASF. Vaccinet kan komma ut på marknaden redan inom två år.

Seminarium om afrikansk svinpest nästa vecka

Den 23 november ska ministeriet och Suomen Sikayrittäjät arrangera ett seminarium med fokus på afrikansk svinpest. Seminariet är avsett såväl för grisföretagare som för experter.

SLC - Lpx 155306
Illegala växtskyddsmedel är ett stort globalt problem

Handeln med förfalskade växtskyddsmedel är ett av de snabbast växande områdena inom den organiserade brottsligheten i EU. Preparaten är ett hot mot både hälsa och miljö och förorsakar stora ekonomiska förluster för jordbruket, uppger organisationen Europol.

SLC - St173373X
Mjölkpriset i EU fortsätter uppåt

Det genomsnittliga EU-mjölkpriset till bonden fortsatte att stiga i september månad, noterar producentorganisationen LTO Nederland i sin senaste rapport.

GDT föll igen för sjätte gången

Noteringarna för mejeriprodukter föll på veckans GDT-auktion i Nya Zeeland.

Nyanställda ska främja matexporten

​Thimjos Ninios har utnämnts till exportdirektör vid MTK. Han kommer senast från livsmedelssäkerhetsverket Evira, där han haft ansvaret för exportenheten. Samtidigt har Anne Mikkola anställts som matturismkoordinator för Lomalaidun. Hon jobbar för närvarande som försäljnings- och marknadsföringsdirektör för Vanajanlinna Group i Tavastehus.

SLC - Fcb451174990Bad1Efcc6Acb44D16A810B624Ff1
Danish Crown tecknade lukrativt avtal med Alibaba

Den danska slakterikoncernen Danish Crown har undertecknat ett avtal om leveranser av griskött för drygt 300 miljoner euro till det kinesiska Alibaba-ägda bolaget Win-Chain. Alibaba köper hela produktionen från en ny fabrik som Danish Crown bygger i Kina.

Danskt griskött är populärt i Japan

Danish Crown har skördat stora framgångar med export av griskött till Japan. De japanska konsumenterna kräver högsta möjliga kvalitet.

SLC - Minerva Relatorio De Sustentabilidade Site
Brasilien får igen sälja kött till Ryssland

Efter ett års embargo har Ryssland igen öppnat importen för nöt- och griskött från Brasilien. Brasiliens jordbruksministerium vädjar samtidigt till landets exportföretag att axla ansvar för den brasilianska köttbranschens rykte.

FAO:s matprisindex sjönk igen i oktober

FAO:s prisindex för viktiga agrarprodukter sjönk i oktober med 0,9 procent. Förändringen återspeglar fallande världsmarknadspriser på mejeriprodukter, kött och oljor. I gengäld steg indexet för socker och spannmål.

Bayer-Monsanto vill med alla medel gå vidare i glyfosatmålet

En domstol i San Francisco har sänkt det skadestånd som Bayer måste betala till en cancersjuk patient i USA. Mannen hävdar att han har insjuknat i lymkörtelcancer efter att ha använt glyfosat i många år. Bayer vill med alla medel överklaga domen.

SLC - Img 4417
Krismöte om torkan i Australien

Fredagen den 26 oktober var det toppmöte i Canberra runt torkan i Australien. Fokuset låg på hur man bäst kan hjälpa bönderna i torkdrabbade områden. Både nu och framöver. För extrem torka är något som kommer att ske oftare i det framtida Australien.