SLC - Mats Nylund
SLC vill se åtgärder för att stävja klimatförändringen IPCC-rapport måste tas på allvar

SLC tar den färska rapporten på allvar. SLC:s medlemmar är i en nyckelposition när det gäller att bromsa klimatuppvärmningen, eftersom vår produktion binder kol, i synnerhet genom skogsbruket. Det är SLC-ordföranden Mats Nylunds första spontana reaktion på IPCC-rapporten.​ Det var i början av den här veckan som IPCC, det vill säga den mellanstatliga panelen för klimatförändringar gav ut en sammanfattning av specialrapporten om global uppvärmning, ”Global Warming of 1.5 °C”.

SLC - Naturmiljo
Natur i jordbrukslandskap tveeggat vapen mot skadegörare

Att bevara naturliga livsmiljöer för fiender till organismer som skadar våra grödor kan vara en ren vinstaffär för lantbrukaren. Men ibland leder det tvärtom till större angrepp eftersom också skadegörarna gynnas. Det visar en stor internationell studie som 154 forskare från bland andra Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Lunds universitet har bidragit till.

Papper alltjämt skogsindustrins viktigaste exportprodukt

Exportvärdet av skogsindustriprodukter uppgick till närmare 12 miljarder euro 2017. Finlands varuexport uppgick till närmare 60 miljoner euro och ökade reellt från året innan med en tiondel, men det totala värdet på skogsindustrins export var oförändrat.

SLC - Egypten 1
Också i Egypten är det en utmaning att producera för en osäker marknad

Den egyptiska storbonden Jamal Alnator har fiskodlingar, kycklingfarmer och mangoodlingar. Jamals brorsson Ata granskar familjens veteodling. – De varierande marknadspriserna är vår största utmaning, säger Jamal. Han driver de tre farmerna tillsammans med sina fem bröder och fyra släktingar.

SLC - Canada Heather Cowper
CETA-avtalet ökade EU-handeln med Kanada

Det provisoriska CETA-avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada har varit i kraft i ett drygt år. Fördelarna är redan synliga. Avtalet är nyttigt, framhåller handelskommissionär Cecilia Malmström.

SLC - 20180913Tk I3815
Svinpestfaran överskuggar Natos stormanöver i Norge

I slutet av oktober samlas 40.000 soldater från 30 länder till en stor militärövning i Norge. Finland medverkar som partnerland. Den norska livsmedelsmyndigheten Mattillsynet befarar att de utländska trupperna kan importera afrikansk svinpest till landet.

SLC - Pttskog
Positiva utsikter för skogsindustrin

Skogsindustrins utsikter för i år samt nästa år är positiva. Det goda ekonomiska läget och investeringarna ökar skogsindustrins användning av virke. Användningen av importvara vänder uppåt men räcker inte för att täcka den ökande efterfrågan.

USA får exportera mer mjölk till Kanada

USA och Kanada har enats om en förnyad upplaga av det nordamerikanska frihandelsavtalet, som också omfattar Mexiko. Enligt det nya USMCA-avtalet ska USA få rätt att exportera mer mjölk till Kanada.

SLC - Skogskemi
Skogskemin vid ÅA har vuxit ur ankdammen

Livsmedel och lantbruk är en allt mer internationell affär, och det gäller också forskningen om skogsprodukterna. En av professor Stefan Willförs doktorander är ryska Ekaterina Korotkova som för nio år sedan kom från Tver till ÅA för grundstudier. Nu utvecklar hon ett sätt att få ut ligninet ur träet i en mera användbar form än vad den normala sulfatprocessen ger.

SLC - Australien Lpx 122439
Australien får ont om spannmål

Årets spannmålsskörd i Australien blir ännu mindre än väntat på grund av torkan. I de östliga delarna av landet måste boskap nödslaktas.

Fonterra skriver historisk förlust

Den nyazeeländska mejerikoncernen rapporterar sin första förlust genom tiderna för verksamhetsåret 2017/2018. Till misären bidrar ett tidigare skadestånd till den franska mejerikoncernen Danone.

Mercosur vill nobba EU

Samtalen om handelsavtalet mellan EU och Mercosurblocket har igen kört fast. Nu söker Mercosur efter nya partner i stället för EU.