Corona stänger ned jätteslakteri i Kanada

En av Kanadas största slakterianläggningar i provinsen Alberta har stängts på obestämd tid efter ett allvarligt utbrott av covid-19. Minst en av slakteriets anställda har dött, medan närmare 500 personer har smittats.

USA-farmare söker utväg ur mjölkkrisen

​I USA har efterfrågan på mjölkprodukter för storkonsumenter rasat. I viktiga mjölkproducerande delstater som Wisconsin, Pennsylvania och Texas måste producenterna hälla ut sin mjölk. En handlingsplan ska stabilisera marknaden.

Finländska ägg- och köttprodukter beviljades exporttillstånd till Singapore

​Singapore beviljade i början av april exporttillstånd för finländska äggprodukter samt konserverat fjäderfä-, gris- och nötkött. Fjäderfäkött och ägg fick ännu inte exporttillstånd, men arbetet med dessa tillstånd fortsätter.

​Kampanjen Insekthotell2020 kör i gång

Kampanjen Insekthotell2020, som inleddes den 1 april 2020, uppmanar finländare att bygga insekthotell på gårdsplaner, balkonger och stigar. Kampanjen är en del av FN:s internationella växtskyddsår och grundar sig på att insekter riskerar utrotas i hela världen. Hålbyggande pollinerare överlever och förökar sig inte utan lämpliga boplatser, vilket leder till att odlings- och nyttoväxter riskerar försvinna.

Husdjur och boskap överför ingen corona

Varken grisar, höns, hundar eller katter sprider coronavirus till människor. Skärpta granskningar av slaktdjur är därför inte aktuella, framhåller experter vid det tyska Friedrich-Loeffler-Institutet för forskning inom smittosamma sjukdomar.

SLC - P037748 465511
EU och femton andra länder löser handelstvister utan Trump

USA:s president Donald Trump blockerar sedan förra hösten det viktiga tvistlösningssystemet inom handelsorganisationen WTO. Nu har EU och femton länder enats om en gemensam lösning – utan USA.

SLC - Lpx 141722
Panik på marknaderna utlöste stigande vetepriser

Vetepriset på de globala marknaderna steg till toppnoteringar den senaste veckan. På de europeiska terminsmarknaderna steg noteringen med 25 euro. Coronakrisen förorsakade panikköp som drev upp priset, fastän det egentligen finns gott om vete i de globala lagren.

ASF och corona driver Kinas inflation

Kombinationen av afrikansk svinpest och coronavirus kan bli dyr för den kinesiska befolkningen. Matpriserna klättrar snabbt uppåt. Under februari månad steg prisnivån på livsmedel med mer än tjugo procent.

SLC - Cscl Globe Beim Erstanlauf In Den Hamburger Hafen Copyright Hhm Hasenpusch 1
Containerbrist bromsar upp exporten av livsmedel från EU

Coronaviruset medför många olägenheter inom världshandeln med livsmedel. Ett exempel är den akuta bristen på kylcontainrar. De stora boxarna har blivit hängande i kinesiska hamnar och returneras inte i tid, klagar EU:s köttexportörer.

SLC - Aussie1
Bränderna slocknade äntligen i Australien

Australiens skogsbränder är en naturkatastrof utan tidigare motstycke. Totalt har runt åtta miljoner hektar skog brunnit sedan september förra året. De sista bränderna slocknade i början av mars.

SLC - 77266827 2534669826620789 3562647115442159616 O
Argentina kan bli först med torktolerant GMO-vete

Genetiskt modifierad soja är inget nytt, men genförändrat vete odlas ännu inte kommersiellt i någon del av världen. Ett bioteknikföretag i Argentina hoppas nu på en snar lansering av sin transgena HB4-vetesort som är resistent mot torka.

SLC - Metaninhibitor
Försök med ny metaninhibitor inleds i Finland

Den nederländska koncernen DSM kommer i år att inleda försök i Finland och övriga Norden med Bovaer®, en ny metaninhibitor för idisslare. Produkten är ännu i prekommersiellt stadium, men DSM hoppas få EU-licens för användning senast under slutet av 2020.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning