SLC - 339514 482114015134365 487739994 O
Australiens nötexport lider av kris med Kina

Australien förlorade under fjolåret mer än femton procent av sin export av nötkött. Det är framför allt den kinesiska marknaden som försvinner. En orsak är stigande priser i Australien, men spänningar i relationerna med Kina försämrar läget ytterligare.

Vietnam aviserar ASF-vaccin till hösten

Ett verksamt vaccin mot afrikansk svinpest (ASF) kommer kanske att lanseras detta år, meddelar regeringen i Vietnam. Den kommersiella produktionen väntas starta under årets tredje kvartal, meddelar landets jordbruksministerium.

SLC - Lpx 137459
Överfyllda tyska grisgårdar hoppas på export till Thailand

Tyskland har för första gången fått tillstånd att exportera griskött till ett tredjeland, sedan den afrikanska svinpesten förra hösten påträffades i de östra delarna av landet. Det ger nya förhoppningar för tyska producenter som kämpar med marknadsproblem.

Britterna skruvar upp utrikeshandeln efter brexit

Storbritannien har sedan snart femtio år i EU återfått sin frihet att kontrollera sin handelspolitik. Det säger handelsministern Liz Truss, som lovar att ”turboladda” handeln. Nya handelsavtal utlovas i rasande takt.

Portugal pressar på EU-avtal med Mercosur

Handelsavtalet mellan EU och den sydamerikanska tullunionen Mercosur står sedan länge på sparlåga. Förhandlingarna ligger nere. EU:s nya ordförandeland Portugal försöker nu pressa fram ett avtal, men åtminstone fyra medlemsländer ställer sig på tvären.

EU-exporten av nötkött går på plus

EU:s handelsbalans för januari-september var positiv med ett överskott på 335.900 ton. Mätt i värde visar handelsbalansen ett överskott på 624 miljoner euro inkluderat handel av både kött och levande djur, noterade EU:s kommittémöte för nötkött i december.

Coronakrisen rubbar inte de globala agrarmarknaderna

Coronapandemin ska inte jämföras med finanskrisen 2008, som framkallade enorma fluktuationer på marknaderna för jordbruksvaror. Enligt kommissionen finns inga nämnvärda tecken på hotande marknadsstörningar under de närmaste åren.

SLC - Lpx 177145
Matpriserna fortsatte att stiga i december 2020

Priserna på de globala livsmedelsmarknaderna fortsatte att stiga för tredje året i följd under 2020, rapporterar FN:s livsmedelsorganisation FAO.

SLC - Hkscankina
HKScan och Atria med i EU-finansierat exportprojekt till Kina

HKScan och Atria kommer att delta i ett EU-finansierat exportprojekt som ska göra finländska och europeiska köttprodukter mera kända i Kina, meddelar Ruokatieto Yhdistys ry. Ruokatieto där HKScan och Atria är medlemsföretag har beviljats närmare tre miljoner euro för att genomföra en informationskampanj på den kinesiska marknaden om svin- och fjäderfäkött.

FFD fick kvalitetscertifikat

Food and Forest Development Finland FFD har tilldelats det trestjärniga Recognised for Excellence-certifikatet utsett av European Foundation for Quality Management EFQM. Priset delades ut av Laatukeskus på den internationella kvalitetsdagen 12.11.

SLC - Mats Nylund 2020 1
Ordförandes julhälsning: Mat på bordet varje dag

Det krävs tre grundstenar för att bygga ett fungerande samhälle. Mat på bordet varje dag, pålitliga myndigheter och möjligheter till en jämlik utbildning för alla. Det brukar sägas att revolutionen aldrig är längre borta än tio dagar om maten tar slut, skriver SLC-ordförande Mats Nylund.

SLC - Ffd2020
Snabbt omtänk inom FFD:s projekt har gett tusentals tillgång till mat

Utvecklingsorganisationen Food and Forest Development Finland (FFD) har i år fått ändra sina projektplaner för att bekämpa hungersnöden som förvärrats av coronapandemin. Nu kan du själv stöda verksamheten genom att ge en immateriell julklapp åt dina nära och kära.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning