Gödselbrist hotar skörden i Ukraina

Ukraina har skördat 98 procent av spannmålen från säsongen 2022. Enligt jordbruksministeriet tröskade landets bönder omkring 50 miljoner ton spannmål. Nästa år riskerar skörden att bli betydligt mindre på grund av gödselbrist.

USA pressade Mexiko att importera GM-majs

Mexiko har mjukat upp ett planerat förbud mot import av genetiskt modifierad majs från USA. Förbudet hade förorsakat politiska spänningar mellan länderna. Den mexikanska regeringen måste lindra sin stränga linje för GM-importen.

EU och Nya Zeeland ratificerar handelsavtal

Det färdiga handelsavtalet mellan EU och Nya Zeeland har lagts fram inför EU-rådet för ratificering. Avtalet väntas öka den bilaterala handeln mellan EU och Nya Zeeland med upp till 30 procent.

Bayer får ny chef

Den tyska kemikoncernen Bayer har fått en ny chef. Den nuvarande verkställande direktören Werner Baumann har i förtid lämnat koncernen.

Ukraina kalkylerar med halverad veteskörd

Ukraina var länge känt som Europas kornbod, men kriget har satt tydliga spår på skördarna. De ukrainska spannmålsodlarna befarar att landets skörd av spannmål och oljeväxter kan halveras detta år, jämfört med normala tider.

SLC - Fao Getreide Entladung Frachtschiff
FAO:s matprisindex fortsatte nedåt i januari

FAO:s matprisindex föll i januari för tionde gången i rad, rapporterar FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Prisfall noterades för vegetabiliska oljor, mjölk och socker, medan priserna för spannmål och kött förblev i stort sett stabila.

SLC - Lpx 00160333
Kriget i Ukraina hotar globala veteförsörjningen

Den globala vetearealen väntas krympa ytterligare nästa år. Allt som allt minskar de tillgängliga exportvolymerna på grund av kriget i Ukraina. Klimatförändringen bidrar också till förluster. Det bekymrar forskarna.

SLC - Yale Field Work July 2019 11 Web
Kernza är ett vetegräs som fascinerar forskarna

Nya grödor utvecklas ständigt för att anpassa jordbruket till förändrade förutsättningar som klimatförändringen tvingar fram. Ett av de tänkbara alternativen är det fleråriga vetegräset, som tyska forskare vid universitetet i Hohenheim arbetar med.

SLC - 52174433519 Fbda205F37 O
Ryssland anklagas för stöld av ukrainskt vete

Ryssland anklagas för att smuggla ut vete till världsmarknaderna, fastän varan med rätta borde tillhöra Ukraina. Det hävdar åtminstone forskare vid den amerikanska rymdstyrelsen Nasa, som baserar sina uppgifter på satellitbilder.

SLC - 295952250 419491173549621 341587477197086943 N
Fortsättningen har tryggats för spannmål via Svarta havet

Ukraina kan fortsätta att exportera spannmål via Svarta havet. Ryssland, Ukraina, FN och Turkiet enades senaste fredag om en förlängning av avtalet med 120 dagar. Det gamla avtalet skulle ha löpt ut den 19 november.

SLC - Newzealand Beef Lamb 314548930
Nya Zeeland inför skatt på nötboskap

Nya Zeeland kommer att införa en ”rapskatt” för nötkreatur. Emissionerna härstammar till största delen från landets boskap, som betecknas som ett av de svåraste miljöproblemen. Skatten riktar sig därför mot nötboskapen.

SLC - 126202252515 Amisaaa
FAO:s matprisindex förblev stabilt i oktober

Enligt FN:s livsmedelsorganisation FAO har de globala matpriserna stabiliserats. I oktober månad har priserna i medeltal förblivit oförändrade. Spannmålen har blivit dyrare, men i gengäld har priserna inom andra produktgrupper backat något.