Veterinärer varnar för tvivelaktiga ASF-vaccin

Veterinärteam i olika hörn av världen har börjat testa nya vaccin mot afrikansk svinpest. Nya rapporter väcker förhoppningar om möjligheten att stoppa eller begränsa spridningen. Men världsorganisationen för djurhälsa (WOAH) manar till försiktighet.

SLC - P062136 913488
Samtalen om ett handelsavtal bröts mellan EU och Australien

Australien har lämnat förhandlingarna om ett frihandelsavtal med EU. Australiens handelsminister Don Farrell bröt samtalen senaste vecka i japanska Osaka. Australien vill exportera mer kött och kräver större eftergifter av EU-sidan.

SLC - Ffd 1
FFD 10 år: Biståndsarbete i Afrika behövs – odlandet kan höja en familjs levnadsstandard

Böndernas biståndsorganisation FFD fyllde tio år med att debattera utvecklingsbistånd i Afrika. Förutom att behovet av biståndsfinansiering betonades så framkom det också att bönderna i Afrika kämpar med samma utmaningar som bönderna här i Finland.

SLC - Lpx 00161890
Förändringen av klimatet oroar bönder i hela världen

En bred majoritet av världens bönder betraktar den globala uppvärmningen som en svår och allvarlig utmaning för jordbruket, vid sidan av ekonomin. Det framgår av en global rundfrågning bland bönder i åtta länder på uppdrag av kemikoncernen Bayer.

Vietnam lanserar vaccin mot svinpest

Det vietnamesiska företaget AVAC Vietnam har lanserat världens första kommersiellt tillgängliga vaccin mot afrikansk svinpest. Vaccinet är tillåtet i landets samtliga grispopulationer, med undantag för suggor.

FAO:s matprisindex föll med tolv procent på ett år

FAO:s globala prisindex för livsmedel steg med 1,3 procent i juli månad 2023 efter ett sju månader långt prisfall utan avbrott. Enligt FAO berodde trendvändningen framför allt på uppsägningen av Black Sea Grains-initiativet.

SLC - C8546D45 Ac43 4F92 8C2F 1Dc899224Cbb
Ukraina vill skeppa spannmål via Kroatien

Ukraina har hittills haft möjlighet att skeppa ut exportspannmål via egna hamnar i Svarta havet med stöd av spannmålsavtalet med Ryssland. Moskva sade nyligen upp avtalet och stoppade huvuddelen av exporten. Nu ska spannmålen skeppas via Kroatien.

SLC - Vegan Burger 13
JBS bygger spansk fabrik för odling av köttlöst kött

Världens största livsmedelskoncern, brasilianska JBS, bygger en storskalig anläggning för framställning av odlat nötköttsprotein i spanska San Sebastián. Investeringen är värd 37,6 miljoner euro. Produktionen ska starta i medlet av nästa år.

SLC - 20221130 120819
Kvalitetssystem för jordbruksprodukter ställer krav i utvecklingsländer

Kvalitetssystem för livsmedel har blivit vanligare under de senaste tjugo åren och gäller inte bara förädlade produkter utan även primärproduktion som grönsaker och frukter. Bakgrunden är kraven från stora internationella detaljhandelskedjor. Bland annat kräver tyska Lidl och engelska Tesco av sina leverantörer inte bara produktkvalitetssäkring, utan även garantier gällande produktionsvillkor och rättvis behandling av anställda.

SLC - P061375 848322
EU tror fortfarande på avtal med Mercosur

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ställer fortfarande förhoppningar till ett handelsavtal med den sydamerikanska tullunionen Mercosur. Von der Leyen besöker denna vecka de viktigaste länderna i regionen.

SLC - Bsgi Vessel Movements 2023
Skador på rysk rörledning hotar igen spannmålsavtalet

Den viktiga rörledningen för ammoniak mellan ryska Samara och Odessa har igen sprängts inom Ukrainas territorium. Den 2.470 km långa ledningen är världens längsta i sitt slag. Ryssland har hotat att dra sig ur spannmålsavtalet från augusti 2022.

Förstörd damm förorsakar översvämningar i Ukraina

Förstörelsen av den viktiga dammen Nova Kachovka i södra Ukraina väntas få allvarliga återverkningar på jordbruket i regionen. Stora landområden och spannmålsåkrar har översvämmats. Byar måste evakueras och försörjningen med dricksvatten har störts.