USA och EU häver strafftullar

USA och EU har enats om att lugna ner tullbråket om stål och aluminium, som har ansträngt handelsförbindelserna i flera år. USA erbjuder EU tullfria importkvoter. Den dåvarande presidenten Donalt Trump införde tullavgifterna för tre år sedan.

SLC - Lpx 176164
EU samarbetar med USA om sänkta utsläpp av metan

EU samarbetar med USA och en bred front av länder för att gemensamt, globalt initiativ för att sänka metanutsläppen i världen. Initiativet ska läggas fram på det globala klimatmötet i Glasgow COP26 i början av november.

SLC - 243879154 10159749341392299 4808031815551535759 N
USA investerar miljarder i klimatåtgärder för jordbruket

Det amerikanska jordbruksministeriet har reserverat tre miljarder dollar för olika program för utveckling av jordbruket. I beloppet ingår en halv miljard dollar för förebyggande åtgärder och vaccin mot afrikansk svinpest.

SLC - 243557382 10160206090702923 3887888332741513539 N
Australien kan starta WTO-process mot Kina

Handelsrelationerna mellan Australien och Kina har successivt försämrats under en längre tid. På tisdagen kom en WTO:s tvistlösningsorgan överens om att inrätta en panel för att granska Kinas tullar på australiskt vin.

SLC - F1Bdbc7D D5De 4098 8Eeb 77614Cfe8B55 1200
Brittiska farmare kritiserar handelsavtal med Nya Zeeland

Efter sexton månader långa förhandlingar har regeringarna i Storbritannien och Nya Zeeland enats om ett frihandelsavtal. Avtalet eliminerar tullarna för 97 procent av ländernas exportprodukter, men de brittiska farmarna anar oråd.

Tjänstemän skördar spannmål i Australien

Australien ser fram emot en rekordstor spannmålsskörd, men farmerna lider av en kronisk brist på arbetskraft. Regeringen i delstaten New South Wales beviljar nu statliga tjänstemän en vecka semester om de hjälper en farmare med skörden.

FAO:s matindex steg i september

FAO:s världsomfattande matindex fortsatte att stiga i september. Det vägda prisindexet steg med 1,2 procent jämfört med motsvarande värde i augusti. FAO-indexet har stigit med 32,8 procent sedan september 2020.

Mercosuravtalet förlorar sin glans

Det omstridda handelsavtalet mellan EU och sydamerikanska Mercosur kommer knappast att förverkligas inom en överskådlig framtid. Tysklands intresse för avtalet förefaller nu också att blekna.

SLC - Dmk Produktion Strueckhausen Motiv 4
Globala mejerikoncerner driver på nytt klimatinitiativ

Ett fyrtiotal globala företag inom mejeribranschen har anslutit sig till det internationella initiativet Pathways to Dairy Net Zero. Initiativet syftar till att påskynda branschens nedskärningar av växthusgaser under de kommande 30 åren.

SLC - 20210712 Ep 117567 A Pb9 106
USA-regeringen kritiserar EU:s ”ineffektiva” jordbruk

USA försöker utveckla ett möjligast effektivt och teknikvänligt jordbruk. Tyvärr har EU valt motsatt väg, kritiserar USA:s jordbruksminister Tom Vilsack. Han efterlyser en gemensam koalition med EU för ett produktivare jordbruk.

”EU-planerna är ännu inte klara”

EU:s agrarkommissionär Janusz Wojciechowski försvarar EU mot kritiken från USA-regeringen och Copa.

Rysslands skördar lider av uppvärmningen

Ryssland kan förlora upp till en tredjedel av sin skörd fram till 2040 om den globala uppvärmningen får fortsätta utan motåtgärder.