SLC - Lpx 47921
FAO:s matprisindex fortsatte nedåt i april

FAO:s globala matprisindex fortsatte att sjunka i april för den tredje månaden i följd. Priserna föll med 3,4 procent till den lägsta nivån sedan januari 2019. Förluster noterades inom alla varugrupper men mest sjönk sockerpriset.

SLC - Ffd1
Livsmedelsproduktionen hotad i många u-länder

Dyra fraktflyg och brist på utsäde drabbar många jordbrukare i U-länder hårt, trots att coronafallen i länderna är få. FFD har hjälpt många jordbrukare behålla sina arbetsplatser, men krisen kommer att ha långvariga globala effekter, påminner organisationen.

Atria samarbetar med japansk restaurangkedja

Atria har slutit ett samarbetsavtal med en japansk restaurangkedja och kommer att exportera finländskt, antibiotikafritt griskött till Japan.

Fjäderfäkött och hönsägg får nu exporteras till Singapore

Finland har fått ytterligare tillstånd för att exportera livsmedel till Singapore. Singaporemyndigheten beviljade denna vecka exporttillstånd för fjäderfäkött och hönsägg, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

USA förhandlar om avtal med britterna

Tre månader efter Storbritanniens utträde ur EU har de första samtalen startat om britternas framtida handelsförbindelser med USA. Videokonferensen ska enligt regeringen ta två veckor i anspråk.

EU och Mexiko enades om förnyat handelsavtal

EU och Mexiko har förhandlat fram ett förnyat och moderniserat handelsavtal. Enligt handelskommissionär Phil Hogan gynnar avtalet bland annat den europeiska exporten av jordbruksprodukter.

Valio börjar distribuera laktosfritt mjölkpulver i USA

Valio har inlett samarbete med amerikanska Palmer Holland för att börja distribuera laktosfritt mjölkpulver i USA, skriver koncernen i ett pressmeddelande.

WTO-länder vill trygga handeln under coronakrisen

Både stora industriländer och mindre nationer inom världshandelsorganisationen WTO och den internationella valutafonden IMF vädjar för en öppen handel med jordbruksprodukter under coronakrisen.

Bekämpningsmedelsrester har påträffats i apelsiner från Israel

​​Tullen har i början av år 2020 effektiverat övervakningen av israeliska apelsiner, eftersom man i dem har påträffat bekämpningsmedlet bromopropylat som är förbjudet i EU. Tullen har avvisat cirka 104 000 kilo apelsiner.

Ukraina förbjuder sina medborgare att lämna landet - allt fler inhemska arbetstagare måste rekryteras till vårens säsongsjobb

​​I och med att Ukraina förbjuder sina medborgare att lämna landet betyder det att allt fler inhemska arbetstagare behövs till vårens arbeten. JSM har nu skickat e-post till producenter för vilka det på kvotlistan över 1500 personer namngivits arbetstagare från bland annat Ukraina.​

SLC - Spannmalsprodukter Mw
Närproducerad mat få förunnad ur globalt perspektiv

Endast en bråkdel av världens befolkning skulle klara sig enbart på närproducerade livsmedel, visar en studie gjord av Aalto-universitetet. Under kriser som coronapandemin är en möjligast hög självförsörjningsgrad viktig.

SLC - Euib9 Euxg Aaq Tw7
Trump beviljade miljardpaket för att trygga matförsörjningen

President Donald Trump och hans regering har beviljat ett 19 miljarder dollar (17,5 miljarder euro) tungt stödpaket till jordbruket. Pengarna ska stöda farmarna och effektivera USA:s matförsörjning som har drabbats av svåra störningar under coronakrisen.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning