Dsc 6995
Nils Torvalds tog på en tillställning i Helsingfors emot lantbruksjournalisternas pris "Tiedonjyvä 2018", kunskapskornet, för sin förtjänstfulla insats i Bryssel för att klargöra skogarnas betydelse som kolsänka. I priset ingår ett stipendium från SLC.
Skogsbruk EU SLC

Nils Torvalds tog emot
lantbruksjournalisternas pris

Lantbruksjournalisternas förening Maataloustoimittajat belönade på en tillställning i Helsingfors 28 januari Europaparlamentariker Nils Torvalds med informationspriset ”Tiedonjyvä 2018”. Nils Torvalds får priset för sin förtjänstfulla insats för att klargöra skogarnas betydelse som kolsänka i Bryssel i förhandlingarna om den så kallade LULUCF-förordningen.

Nils Torvalds lyckades målmedvetet, envist, trovärdigt, fosterländskt och sakkunnigt att lobba för Finlands skogars betydelse som kolsänka hos sina kolleger och andra påverkare i Bryssels korridorer, säger lantbruksjournalisterna i sina motiveringar. Det var mycket långt tack vare Nils Torvalds insats som Finland vann en ”avvärjningsseger” för våra skogar samt för att göra skogens roll som kolsänka både känd och förstått.

SLC donerar stipendium

I informationspriset ingår ett stipendium på 500 euro som donerats av Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC.

– Nils Torvalds har jobbat och informerat mycket aktivt i Europaparlamentet för att trygga möjligheterna att utöva jord- och skogsbruk samt fiskeri- och andra naturnäringar i Finland, säger SLC:s förbundsordförande Mats Nylund.

Nils Torvalds (73) har verkat i Europaparlamentet sedan 2012. Utöver sitt parlamentariska arbete har han bland annat publicerat böcker om Ryssland som han är expert på, om världspolitiken, finanskrisen och om skatter.

Föreningen för lantbruksjournalister Maataloustoimittajat är en förening för journalister och kommunikatörer, som bevakar jord- och skogsbruk samt livsmedelsbranschen. Föreningen har 210 medlemmar. Sedan 1976 har föreningen delat ut informationspriset Tiedonjyvä till en medborgare som bidragit med nya aspekter till den offentliga debatten, som aktivt har informerat om händelser inom sitt område eller som har förhållit sig speciellt positivt till kommunikationsmediernas anskaffning och förmedling av information. LF