Svenskspråkig utbildning för krishanterare

Under hösten siktar Arbetshälsoinstitutet på att ordna tre svenskspråkiga utbildningar för personer som kan hamna i svåra diskussioner när de ska hjälpa jordbrukare och andra landsbygdsmänniskor som behöver stöd.

Finlandssvensk samling på Åland

På fredag är sista anmälningsdagen till förmånligt early bird-pris för den femtonde finlandssvenska Landsbygdsriksdagen, som i år hålls på Åland den 5-7 oktober.

Jaktvårdsavgiften för unga föreslås bli sänkt

Ett propositionsutkast enligt vilket jaktvårdsavgiften för under 18-åringar ska sänkas från nuvarande 39 euro till 20 euro har sänts på remiss av jord- och skogsbruksministeriet.

Viltinfo ger information om vilt och jakt

I juni publicerades Finlands viltcentrals nya utbildningssidor Viltinfo.fi, som informerar om finländskt vilt och finländsk jakt.

Trädknopparnas vintervila förklarad i detalj

För träd i nordliga klimat är det viktigt att knopparna inte lockas att slå ut vid tillfälliga varmare perioder under vintern, utan först när det är vår på riktigt. Hur detta går till avslöjas i en studie som har letts av Rishi Bhalerao från SLU och som har publicerats i tidskriften Science.

SLC - Torka
Torka

Ledare: Rätt och orätt om algblomning

Miljöminister Kimmo Tiilikainen (cent) lovar ett program för effektiviserat vattenskydd i anslutning till budgetmangligen i slutet av den här månaden.

SLC - Budget
Regeringen återkommer om krishjälp och vill slopa anslaget till gårdsbrukets utvecklingsfond

Regeringen återkommer till jordbrukets svåra situation i anslutning till budgetmanglingen i slutet av månaden. Den informationen kom fram onsdag kväll då finansminister Petteri Orpo (saml) redogjorde för sitt ministeriums beredning av förslaget till statsbudget för 2019.

Idéer behövs om hur lönsamheten kan förbättras

Jordbrukarna har i augusti möjlighet att komma med åsikter om hur lönsamheten kunde förbättras inom finländskt jordbruk.

EU hjälper producenter som drabbas av torkan

Det blir inga krisstöd ur EU-budgeten för missväxten i Europa. I stället beviljar kommissionen förskott på direktstöd och landsbygdsstöd.

USA-forskare bekräftar förstärkt uppvärmning

De senaste fyra åren var de varmaste i hela den historiska väderstatistiken, uppger USA:s väder- och klimatmyndighet NOAA.

Första fallet av svinpest i Kina

Kina har bekräftat landets första fall av afrikansk svinpest.