Ti2 Ut20
Saariston Merikuljetus Oy Meripojat tillhandahåller tungtransportservicen med fartyget Kala 6. FOTO: Saariston Merikuljetus Oy Meripojat
Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar Livet på landet

Ett företag tar hand om hela
tungtransportservicen i
Skärgårdshavet 2019

NTM-centralen i Egentliga Finland har ingått avtal med Saariston Merikuljetus Oy Meripojat om tungtransportservicen i Skärgårdshavets trafikområde under säsongen 2019. Säsongen inleds i månadsskiftet april-maj och avslutas i november-december. I avtalet ingår en option för tungtransportservicen 2020.

Denna säsong är det bara en tjänsteleverantör som tillhandahåller tungtransportservice i Skärgårdshavet, vilket ska ge servicen en jämnare kvalitet, uppger NTM-centralen i Egentliga Finland. Tungtransportservicen kompletterar den förbindelsebåttrafik som NTM-centralen upphandlar.

NTM-centralens tungtransportservice är avsedd för sådan fast bosättning och sådant näringsliv som avses i lagen om främjande av skärgårdens utveckling och som inte har tillgång till vägförbindelser, färjeförbindelser eller förbindelsebåtar. Övriga användargrupper köper själva sina tungtransporttjänster.

Frakter och tunga transporter sköts också av förbindelsebåtarna, men sådana transporter som förbindelsebåtarna inte kan hantera hänvisas till tungtransportservicen. Tungtransporterna kompletterar därmed den förbindelsebåtstrafik som NTM-centralen i Egentliga Finland upphandlar.

Effektivare kapacitetsutnyttjande

Den tidigare områdesindelningen (trafikområdena I och II) upplevdes som obalanserad och konstgjord både av den som beställde servicen, dem som tillhandahöll tjänsten och dem som anlitade den. Övergången till modellen med ett trafikområde kommer att ge tungtrafikservicen en jämnare kvalitet i hela Skärgårdshavet.

I och med utvidgningen av trafikområdet har serviceproducenten rätt att dela in trafikområdet i mindre verksamhetsområden där verksamhet kan drivas under olika perioder. I det här skedet har serviceproducenten inga planer på att införa mindre verksamhetsområden, utan fartygets rutter och tidtabeller planeras utifrån beställda transporter.

Serviceproducenten utför den begärda transporten inom ungefär två veckor från beställningen eller vid en tidpunkt när fartyget annars rör sig i området. Leveranstiden kan också vara längre än två veckor, om kunden föreslår det i sin transportbegäran.

Vid de tunga transporterna eftersträvas ett effektivare kapacitetsutnyttjande genom samarbete och dialog mellan serviceproducenten och kunden. Serviceproducenten får tillgång till körlistorna från tidigare år och kan därmed kontakta stamkunder för att kombinera transporterna och säkerställa ett effektivt utnyttjande av transportkapaciteten.

Saariston Merikuljetus Oy Meripojat tillhandahåller tungtransportservicen med fartyget Kala 6. Fartygets längd är 27,4 m, bredd 8 m, djupgående 1,6 m och hastighet 7 knop. Lyftkranens kapacitet är 42 tnm och bommens räckvidd 24 m. Fartygets bruttokapacitet (GT) är 74 ton. Fartyget har en stävramp. Serviceproducenten har rätt att anlita underleverantörer för att säkerställa en smidig service.

FOTNOT: Tungtransportservicen beställs direkt hos serviceproducenten. Transportbeställningar tas emot vardagar (mån–fre) kl. 8.00-20.00 per epost på adressen anvehane@gmail.com eller per telefon 0440-102427 (reservnummer 0440-102428).