SLC

SLC:s utskott 2019

• Finansrådet: Ordf. Holger Falck, Håkan Fagerström, Peter Storsjö, Mats Nylund, Jonas Laxåback, Gunilla Johansson (sekr.).

• Ekoutskottet: Ordf. Steve Nyholm (ÖSP), Mathias Weckström (NSP), Nicklas Mörn (ÅPF), Jan-Erik Karlsson (ÅSP), Annika Öhberg (sekr.).

• Miljö- och markpolitiska utskottet: Ordf. Thomas Antas (NSP), Bjarne Mara (ÖSP), Johanna Nyman (ÖSP), Andreas Johansson (ÅSP), Anders Jansson (ÅPF), Håkan Fagerström (SLC), Mikaela Strömberg-Schalin (sekr.).

• Mjölksamarbetsgruppen: Ordf. Niclas Sjöskog (ÖSP), Mikael Åsvik (ÖSP), Kristian Westerholm (NSP), Sverker Blomberg (ÅSP), Carina Eriksson (ÅPF), Mats Nylund (SLC), Jonas Laxåback (sekr.).

• Organisationsutskottet: Helena Fabritius (ÅSP), Susanne West (ÖSP), Fredrik Grannas (ÖSP), Bjarne Westerlund (NSP), Gunilla Grönholm (NSP), Henry Lindström (ÅPF), Mia Wikström (sekr.).

• Potatisutskottet: Ordf. Kaj Hemberg (ÖSP), Sören Lawast (ÖSP), Staffan Björkell (NSP), Roger Lindroos (NSP), Peter Karlgren (ÅSP), Lars-Johan Mattson (ÅPF), Annika Öhberg (sekr.).

• Skatteutskottet: Ordf. Magnus Grönholm (NSP), Johannes Nylund (ÖSP), Nina Hoxell (ÖSP), Jan Lindblom (ÅSP), Anna Südhoff (ÅPF), Mikaela Strömberg-Schalin (sekr.).

• Skogsutskottet: Ordf. Stefan Thölix (ÖSP), Anders Lillandt (ÖSP), Gösta Lundström (NSP), David Ekman (ÅSP), Jan Salmén (ÅPF/svf Åland), Jan-Erik Ravals (svf Österbotten), Kenneth Påhls (svf Österbotten), Otto von Frenckell (Södra skogsreviret), Johan Hermansson (svf Väståboland), Mats Nylund (SLC), Anders Portin skogsombudsman (sekr.).

• Slaktdjursutskottet: Ordf. Jonny Kronqvist (ÖSP), Johan Snickars (ÖSP), Guy Broman (NSP), Thomas Johansson (ÅSP), Fredrik Söderlund (ÅPF), Tomas Långgård (SLC), Jonas Laxåback (sekr.).

• Socialpolitiska utskottet: Ordf. Tommy Ehrs (ÖSP), Mårten Strandvall (ÖSP), Johanna Wasström (NSP), Annette Blomberg (ÅSP), Hanna Nordberg (ÅPF), Mikaela Strömberg-Schalin (sekr.).

• Sockerbetsutskottet: Ordf. Sebastian Sohlberg (NSP), Henrik Kevin (NSP), Fredrik Ström (ÖSP), Tom Jansson (ÅPF), Mikael Lundström (ÅSP), Annika Öhberg (sekr.).

• Spannmålsutskottet: Ordf. Bengt Nyman (NSP), Kim Forsman (NSP), Thomas Lindholm (NSP), Bengt Eklund (ÖSP), Martin Edman (ÖSP), Peter Lindström (ÅSP), Jonas Lundberg (ÅPF), Rikard Korkman (sekr.).

• Trädgårdsutskottet: Ordf. Mikael Lundell (ÅPF), Johanna Smith (ÖSP), Christer Finne (ÖSP), Stefan Skullbacka (ÖSP/Närpes grönsaker), Kaijus Ahlberg (NSP), Anders Ekholm (ÅSP), Johanna Smith (sekr.).

• Ungdomsutskottet: Joel Rappe (NSP), Christoffer Ingo (ÖSP), Sören Stenroos (ÖSP), Kim Ekström (ÅSP), Elina Lindroos (ÅPF), Annika Öhberg (sekr.) Utskottet väljer ordförande inom sig.

• Företagarutskottet: Ordf. Kjell-Göran Paxal (ÖSP), Lotta Storfors (ÖSP), Sebastian Sohlberg (NSP), Bjarne Gröning (ÅSP), Jan Alm (ÅPF), Thomas Lindroth (SLC), Rikard Korkman (sekr.).

• Arbetsutskottet: Ordf. Mats Nylund, Thomas Antas, Mickel Nyström, Tomas Långgård, Thomas Blomqvist, Jonas Laxåback (sekr.).

• LF:s läsarråd: Ordf. Thomas Antas, Rosmarie Finne (ÖSP), Tom Jungerstam (ÖSP), Bengt Nyman (NSP), Charlotta Björklöf (ÅSP), Jan Alm (ÅPF), Christoffer Hällfors (svf), Michael Godtfredsen (sekr.).