Maskin & teknik

Livsfarliga fordonslyftar dras in

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät denna vår testa fyra fordonslyftar som marknadsfördes som lämpliga för att användas av amatörer eller konsumenter. I de test som Tukes lät göra framkom strukturella brister i alla fyra fordonslyftar, som i värsta fall kan leda till livsfara för användaren.

Tukes ber konsumenterna att inte längre använda dessa fordonslyftar och returnera produkterna till köpstället. Fordonslyftar som konstaterades farliga på basis av testen:

- Launch Tech TLT235SB

- Jema JA2800S

- Trainsway SF-B4000

- Biltema 15-8406

Tukes ville reda ut säkerheten hos de fordonslyftar som marknadsförs för konsumenter eftersom det under de senaste åren även i Finland har inträffat olyckor där användaren av fordonslyften har avlidit. I det gemensamma europeiska projektet som gjordes 2014 upptäcktes också allvarliga brister i fordonslyftarna.

Fordonslyftar måste planeras och byggas så att oavsiktlig rörelse av den last som lyfts är automatiskt säkrad både då lasten höjs och sänks. För de fordonslyftar som testades fanns det brister i förebyggandet av denna oavsiktliga rörelse. De använda lösningarna säkrade inte automatiskt rörelsen av lyftarmarna till exempel då lasten rörde sig nedåt.

Fordonslyftar kategoriseras som maskiner, för vilka det finns strikta krav inom EU. Säkerheten för maskiner som är säljs för konsumentbruk i Finland övervakas av Tukes. Maskiner som är avsedda för yrkesbruk övervakas av social- och hälsovårdsministeriets avdelning för arbete och jämställdhet.