Jordbruk EU Marknad

Tyskland stoppar missbruk
av arbetskraft i slakterierna

Coronakrisen har avslöjat ett systematiskt missbruk av utländsk arbetskraft inom den tyska slakteriindustrin. Nu röjer regeringen upp genom att förbjuda anställning via bemanningsföretag. Framöver ska personalen anställas direkt av företaget.

Missförhållandet avslöjades i april sedan flera hundra slakteriarbetare hade smittats av coronavirus i två stora slakterier. Kort därefter spred sig problemet till vidare till andra slakterier som delvis måste stängas.

Coronasmittan drabbade till övervägande delen gästarbetare från Östeuropa, huvudsakligen Rumänien och Bulgarien, som hade inkvarterats under barackliknande omständigheter. Viruset spred sig effektivt i de trånga utrymmena.

Gästarbetarna hade anställts av utomstående bemanningsföretag från Östeuropa som arrangerar både transporter och inkvartering på billigast möjliga sätt. Ju billigare personalen arbetar och bor, desto mer förtjänar arbetskraftens uthyrare.

Skandalen har väckt stor uppmärksamhet, både inom Tyskland och utomlands. Problemet är inte nytt men den starka spridningen av coronavirus satte fart på diskussionen. Åtminstone 600 fall av smitta har påträffats bland branschens arbetare.

Nu har regeringen beslutat att stoppa missförhållandet. Från och med nästa år får slakt samt styckning och jämförbar bearbetning av kött enbart genomföras av personal som har anställts direkt av ifrågavarande företag.

Därmed ska sysselsättning av så kallade kolonnarbetare förbjudas. Förbudet drabbar framför allt de fyra största slakteriföretagen i landet. Jordbruksminister Julia Klöckner påpekar att företagen måste ta sitt ansvar för att skydda de anställda.

Enligt regeringens förslag ska branschen hädanefter kontrolleras noga. Böterna ska fördubblas för företag som inte följer reglerna. Koncernerna protesterar och hotar med att flytta sin verksamhet utomlands.

Hänvisar till global konkurrens

Företagen har ingen möjlighet att avstå från den hyrda arbetskraften, hävdar slakterierna själva. Ett förbud skulle medföra enorma ekonomiska förluster. Den tyska slakteriindustrin sysselsätter omkring 200.000 personer och är en viktig näring i landet.

Högre löner skulle medföra prishöjningar på kött varnar industrin, som också hänvisar till den starka priskonkurrensen på de globala marknaderna. Exporten är en viktig inkomstkälla, understryker företagen.

Det är inte bara tyska slakteriföretag som har drabbats av coronavirus. Åtminstone två franska slakterier har rapporterat flera hundra fall av coronavirus bland personalen. Jordbruksminister Didier Guillame vill därför skärpa reglerna för hygien.

Coronasmitta i större skala har likaså påträffats i slakterier på annat håll i EU, åtminstone i Nederländerna och Irland. Redan tidigare blev det känt att smitta spred sig bland slakteriarbetare i USA och Kanada.