Dsc00130
Ålands Hushållningssällskaps frukt- och bärodlingsrådgivare kan Pernilla Gabrielsson kan redovisa en rekordstor äppelskörd för 2019, trots att en del odlingar skadades av hagel. Bilden togs under en träff för att studera skadorna hos Jon Lindeman.
Jordbruk Marknad

Åländska medeläppelskörden
var i fjol 20,5 ton per hektar

Äppelskörden i Finland ökade i fjol med över 1.000 ton jämfört med 2018 och landade på totalt 8.094 ton. Hela ökningen kommer från Åland, som i fjol producerade 6.161 ton vilket var 1.197 ton mera än året innan.

De åländska äpppelodlarnas försäljningsintäkter 2019 var enligt Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsubs uppgifter 6,3 miljoner euro, en ökning med drygt 700.000 euro. Därmed svarade äppelodlingen för den näst högsta lantbruksinkomsten på Åland efter mjölken som inbringade 6,5 miljoner.

Hortonom Pernilla Gabrielsson som är frukt- och bärodlingsrådgivare vid Ålands Hushållningssällskap berättar att Åland i fjol hade 43 procent av hela äppelodlingsarealen i Finland, men ändå stod för hela 76 procent av den totala äppelproduktionen. 

En delförklaring till detta är att det på Åland är vanligt med svagstammade äppelträd som gör att träden kan planteras tätare.

De åländska äppelodlarna hade i fjol en medelskörd på 20,5 ton per hektar, påpekar Gabrielsson. Motsvarande siffra för hela finländska fastlandet utom Åland var 5 ton. I Åboland/Egentliga Finland var medelskörden 7,6 ton och i Nyland 3,83.

I Sverige där praktiskt taget all äppelodling sker längre söderut än Åland och Finlands sydkust var medelproduktionen i fjol 14,6 ton.