SLC - Solkraft1
Stort intresse för solkraft på djurgårdar i Österbotten

Intresset för solkraft har ökat mycket på djurgårdar i Österbotten. De två senaste åren har närmare femtio investeringsbeslut godkänts av NTM-centralen i landskapet. En av de som har investerat i solpaneler är mjölkproducenten Johannes Stenmark i Överpurmo.

Pilotförsök med laserskanningsdata fick en miljon euro

Jord- och skogsbruksministeriet har beviljat sammanlagt en miljon euro för fyra projekt som effektiviserar användningen av data från det nationella laserskanningsprogrammet.

SLC - Ipa Moderne Unkrautregulierung In Der Landwirtschaft Bild1
Robotar inom jordbruket kan också medföra nackdelar

Robotar och automatisering kan påtagligt förändra jordbruket, men förändringarna kan också slå negativt ut. Det befarar ett forskarteam i Australien, som har analyserat konsekvenserna av den tilltagande robotiseringen inom jordbruket.

Bosch och BASF i digitalt samarbete

Den tyska teknologikoncernen Bosch och kemijätten BASF har grundat ett samföretag som ska främja utvecklingen av digital teknologi inom jordbruket.

EU:s maskintillverkare vill avsluta USA-tvisten

De europeiska maskintillverkarnas intresseorganisation CEMA beklagar att handelstvisten med USA fortsätter. Enligt CEMA förhindrar tullar på bland annat traktorer den fria handeln och måste avvecklas så snabbt som möjligt.

Produktionsuppföljningsdata sammankopplas globalt

Den samnordiska tjänsten NCDX har valts till bas för en tjänst som förenklar informationsöverföringen mellan olika länders produktionsuppföljningar och mjölkstations- och robottillverkare.

SLC - Ekolab1
Många vägar till resurseffektivering

Sparsam körning, förmånligare LED-belysning och halvering av plöjningsdjupet. Eller varför inte anskaffning av en kvävesensor? Se där några exempel på några praktiska åtgärder som kan bidra till att sänka kostnaderna inom lantbruket.

SLC - Loukasten 3 B Webben
Högteknologi ger bättre koll på enskild individ

Med en fyra robotars långt automatiserad ladugård och avancerad kouppföljning utvecklar syskonen Anna och Antti Koljonen mjölkproduktionen på Loukasten tila.

SLC - Kameraovervakning A Webben
Kameraövervakning bör planeras noggrant

På en djurgård kan kameraövervakning behövas av flera orsaker. En lyckad satsning kräver eftertanke och kännedom om spelreglerna.

SLC - Dsc01162
Företag tror på fortsatta investeringar inom mjölksektorn

När Valio övergår till kontraktsproduktion av mjölk innebär det förändringar för producenter och företag som säljer utrustning till mjölksektorn. Pellon Group, DeLaval och Ransuco meddelar att försäljningen antagligen påverkas i början, men att investeringarna förväntas hållas på en stadig nivå.

SLC - Digisemi
Tiden för digitalisering är här – ger nytta både för jordbruk och samhälle

Digitalisering och delning av data ger förutsättningar till förbättrad lönsamhet och miljönytta för jordbruk och samhälle, var budskapet under Finlands Svenska Andelsförbunds webbinarium förra veckan. Omvandlingen kräver tid och resurser, men jordbruket har inte råd att hamna på efterkälken.

SLC - Maharbeiten Zwischen Den Modulen
Solpark med lodräta moduler ger plats för traktor och tröska

I södra Tyskland testas för närvarande en solarpark med ny teknologi som bygger på dubbelsidiga, lodräta solceller. Enligt tillverkaren är tekniken idealisk för åkrar, eftersom det går att odla grödor mellan modulraderna.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning