SLC - H M 2 Mansikka Vk18
Förfalskning av ursprungslandet för färska bär utreddes

Inom livsmedelstillsynen har det årligen framkommit misstankar om förfalskning av bärens ursprung i detaljhandelsskedet. För att utreda fenomenet genomförde Livsmedelsverket, Tullen och kommunernas livsmedelstillsynsmyndigheter sommaren 2022 en gemensam intensifierad tillsyn över import och försäljning av färska bär, meddelar Livsmedelsverket.

Proposition om ändring av livsmedelsmarknadslagen lämnades till riksdagen

Regeringen har godkänt en proposition med förslag till lag om ändring av livsmedelsmarknadslagen. Syftet med propositionen är att främja livsmedelsmarknadens funktion och att trygga ställningen för de aktörer som har den svagaste ställningen i livsmedelskedjan, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

EU-jordbrukare oroas av stärkta band till Mercosur

EU-kommissionen skyndar på försöken att damma av handelsavtalet med de sydamerikanska Mercosur-länderna.

AgriHubi bjuder in till webbinarium om marknaden för jordbruks- och trädgårdsprodukter

AgriHubi ordnar webbinariet ”Marknaden för jordbruks- och trädgårdsprodukter – hur ser marknaden ut?” fredagen 25 november kl. 10.00–11.30.

SLC:s styrelse: Marknaden måste reagera – mera stöd kompenserar inte höjda kostnader

SLC:s styrelse diskuterade vid sitt möte i måndags en rad lantbrukspolitiska frågor. Bland annat kom det tydligt fram att det extra stödpaket till jordbruket på 200-300 miljoner som regeringen förhandlar om som bäst inte räcker till för att lösa jordbrukets kostnadskris.

SLC - 126202252515 Amisaaa
FAO:s matprisindex förblev stabilt i oktober

Enligt FN:s livsmedelsorganisation FAO har de globala matpriserna stabiliserats. I oktober månad har priserna i medeltal förblivit oförändrade. Spannmålen har blivit dyrare, men i gengäld har priserna inom andra produktgrupper backat något.

SLC - Lpx 00126102
Ryssland deltar igen i avtalet om spannmål

Ryssland har igen gått med på att delta i avtalet om export av spannmål från Ukraina via Svarta havet. Det meddelade det ryska försvarsministeriet på onsdagen. Senaste veckoslut stoppade Ryssland sin medverkan i avtalet.

SLC - Cara6
Prisbelönad olja kan öka efterfrågan på kummin

Nyligen vann Nordic Caraway ett innovationspris för kumminolja som tillsats i djurfoder. Detta användningsområde kan på sikt öka efterfrågan av finsk kummin. Årets skörd av kummin ser ut att bli hyfsad.

Vinsten för Yara ökade kraftigt

Den norska gödselkoncernen Yara redovisar ett starkt resultat under årets tredje kvartal. Vinsten steg, trots kriget i Ukraina och energikrisen i Europa. Koncernen är en av världens största tillverkare av gödselmedel.

SLC - Ptt Virke
PTT: Ökande avverkning, minskande export men ändå konkurrenslyft för skogsindustrin

Pellervo ekonomisk forskning PTT har publicerat en prognos för den finska skogsindustrins utsikter. Minskad konsumtion och efterfrågan skapar exportproblem, och det ryska träet måste ersättas. Men energikrisen ger den finska industrin konkurrensfördelar.

Östman vill påskynda införandet av kostnadsindex på livsmedelsmarknaden

Riksdagsledamoten Peter Östman tycker i ett pressutskick att det är bra att Livsmedelsmarknadsombudsmannen föreslår att näringskedjans aktörer samarbetar för att få till stånd ett kostnadsindex för livsmedelskedjan.

Marknadsombudsmannen uppmanar livsmedelskedjan att skapa kostnadsindex

Livsmedelsmarknadsombudsmannen har publicerat ett förslag vars syfte är att få aktörerna i livsmedelskedjan att med snabb tidtabell utveckla flera kostnadsindex för livsmedelskedjan.