Marknadsöversikt: Producenterna engagerar sig i Sveriges livsmedelsberedskap

Koncernen Lantmännen har engagerat sig i utredningen om Sveriges livsmedelsberedskap som offentliggjordes under förra veckan.

Marknadsöversikt: Minskad grisslakt i EU men stigande priser på smågrisar

Svag minskning i priset på slaktgris, men priset på smågrisar har gått upp med 4 procent den senaste månaden, noterade EU:s senaste kommittémöte för animalieprodukter.

Marknadsöversikt: Nytt exporttillstånd för finskt griskött till Sydafrika

Sydafrika har godkänt att fruset finskt griskött som inte har upphettats får föras in på den sydafrikanska marknaden, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Flags Irl Eu Uk Scaled
Marknadsöversikt: Brexit förorsakar problem i handeln med EU

Tre år efter införandet av brexit varnar brittiska politiker igen för långa väntetider med nya kontroller i hamnarna, också för EU-produkter. Konsumenterna måste förbereda sig på problem i leveranskedjan.

Marknadsöversikt: Virkespriserna steg i december

Genomsnittspriserna för nästan alla typer av industrivirke steg i december. Priserna för barrtimmer steg med cirka en procent jämfört med november och massavedspriserna ökade med mellan två och fem procent, vilket varierar beroende på handel och trädslag, uppger Naturresursinstitutet.

Valio inleder omställningsförhandlingar

Valio inleder omställningsförhandlingar som omfattar 1.170 personer, arbetstagare vid såväl huvudkontoret som i produktionen.

SLC - 20231121 Javier Milei
Marknadsöversikt: EU:s livsmedelsbransch kräver avtal med Mercosur

En bred allians inom EU:s livsmedelssektor skyndar på kommissionen i Bryssel att i snabba tag återuppta förhandlingar med den sydamerikanska frihandelszonen Mercosur. Ett avtal brådskar, framhåller branschens företag.

Marknadsöversikt: Markant höjning av mjölkpriset till svenska Arlabönderna

Från årsskiftet höjdes kilopriset för både konventionell och ekologisk mjölk för Arlas svenska mjölkbönder med cirka 35 öre.

SLC - Kvall9 Jan24 Ct
Stort intresse för att ta del av läget på spannmålsmarknaden

Vilka grödor lönar det sig att odla kommande växtsäsong? Och hur är läget egentligen på spannmålsmarknaden nu och framöver? Intresset för att ta del av experternas svar var stort när ÖSP ordnade en växtodlingskväll med över 150 deltagare.

SLC - Kvall10 Jan24 Ct
Sockerbetor ger bäst lönsamhet i år enligt kalkyl

Frågan vad som lönar sig att odla är upp till varje jordbrukare att fatta beslut om. Men att verkligen se över vilka grödor som efterfrågas och vara medveten om prisbilden, har blivit allt viktigare. Speciellt efter förra året då egentligen kummin och sockerbetor var de enda som gav lönsamhet.

SLC - Lpx 00143359
Tyska bondgårdar blir färre – men också allt större

En häftig strukturomvandling pågår inom det tyska jordbruket. Av landets 256.000 bondgårdar försvinner omkring hälften de närmaste tjugo åren. Förklaringen är att tyska gårdar blir större och effektivare. Detta gäller också i flera andra EU-länder.

Marknadsöversikt: Lägre men stabila mjölkpriser inför årsskiftet inom EU

Mjölkinvägningen i januari-oktober 2023 inom EU var 0,3 procent högre än under motsvarande period 2022 noterar EU:s kommittémöte för animalieprodukter i medlet av december.