SLC - Vaxthusproduktion
Tomatproduktionen minskar med hälften under kommande vinter

Energikrisen drabbar också växthusbranschen. En del av växthusodlarna har fattat beslutet att inte hålla produktionen igång denna vinter.

USA-skörden av vete blir mindre än väntat

Priserna på spannmål har gått upp efter en pessimistisk skördeprognos från USA.

HKScans vd fick sparken

HKScan meddelade i slutet på senaste vecka att bolagets vd Tero Hemmilä avskedas med omedelbar verkan. Hemmilä har fungerat som vd sedan år 2019, före det jobbade han inom gödselkoncernen Yara. Processen för att rekrytera en ny vd inleds genast.

SLC - Kurvinen
Regeringen aviserar ändringar i livsmedelsmarknadslagen

Regeringen kommer att göra ändringar i livsmedelsmarknadslagen med syfte att dämpa handelns makt i livsmedelskedjan. Ett lagförslag presenterades på onsdagen av jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen och åkte ut på remissrunda samma dag. Meningen är att lagändringarna skall träda i kraft ännu under denna valperiod.

SLC - Tomasl1
ÖSP: Kurvinens lagförslag välkommet, men ändå alldeles otillräckligt

– För att trygga livsmedelsproduktionen är en utjämning av styrkeförhållandet mellan parterna i livsmedelskedjan nödvändig. Mot den bakgrunden är minister Kurvinens lagförslag välkommet och ett litet steg i rätt riktning, men ändå alldeles otillräckligt, säger ÖSP:s ordförande Tomas Långgård i ett pressmeddelande.

SLC - K Ruoka Fi Brandikuvat 2
PTT: Krisen på gårdsnivå lättar inte trots högre matpriser

Kostnaderna för livsmedelsproduktionen och konsumentpriserna på mat kommer att ligga på en högre nivå än vanligt åtminstone under nästa år, framgår det ur Pellervo PTT:s prognos.

Brödpriset stiger till rekordnivå i Europa

Priserna på livsmedel har skjutit kraftigt i höjden de senaste månaderna. Detta gäller särskilt matoljor och fetter, men också baslivsmedel som bröd kostar skjortan i många EU-länder, påminner statistikbyrån Eurostat.

SLC - Arla Zentrale Viby Danemark
Europeiska mejerijättar dementerar fusionsplaner

Den senaste veckan har det ryktats om en planerad fusion mellan skandinaviska Arla Foods och nederländska FrieslandCampina. En sådan fusion skulle resultera i en av världens största mejerikoncerner. Men parterna hävdar att ryktena är falska.

SLC - Danish Crown
Grisbrist förorsakar kris hos Danish Crown

Den danska slakterikoncernen Danish Crown måste säga upp 350 anställda, trots stigande konsumentpriser på griskött. Anledningen är en kronisk brist på slaktgrisar hos de danska uppfödarna. Landets näststörsta slakteri Tican har ett liknande problem.

Arla har höjt mjölkpriset med 40 procent på ett år

Under detta år har Arla i Finland höjt producentpriset på mjölk sju gånger, trots att inflationen drabbar även bolagets verksamhet. Totalt är höjningarna 40 procent.

SLC - Lpx 00160416
FAO:s livsmedelsindex fortsatte nedåt i augusti

De internationella priserna på livsmedel är långsamt på väg nedåt, om man får tro FN-organisationen FAO. I augusti sjönk FAO:s livsmedelsindex för den femte månaden i rad. Men prisnivån ligger fortfarande 7,9 procent högre, jämfört med augusti 2021.

SLC - Klimatkomp
Spelregler för utsläppskompensation blir färdiga i januari 2023

Det har inte funnits några fullt etablerade definitioner och kriterier för organisationers klimatneutralitet och frivillig utsläppskompensation tidigare. I ett projekt som finansieras av miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet fastställs spelregler för aktörer som använder och producerar tjänster för frivillig kompensation.