SLC - Lpx 137459
Överfyllda tyska grisgårdar hoppas på export till Thailand

Tyskland har för första gången fått tillstånd att exportera griskött till ett tredjeland, sedan den afrikanska svinpesten förra hösten påträffades i de östra delarna av landet. Det ger nya förhoppningar för tyska producenter som kämpar med marknadsproblem.

SLC - Sockerbetssnitsel
Sucros och Viljelijän Avena Berner börjar sälja sockerbetssnitsel till nötgårdar

Viljelijän Avena Berner inledde i veckan försäljningen av färsk sockerbetssnitsel till nötgårdar. Samarbetet med Sucros ska garantera tillgången på råvara, vilket gör att producenterna bättre kan planera utfodringen för flera år framåt. Samtidigt vill företagen öka odlingen av sockerbeta i Finland.

Frostnätter minskade Ålands äppelskörd

Bortsett från den minskade äppelskörden, som visade sig först i höst när plockningen hade avslutats, betecknar ÅTH:s vd Tord Sarling marknadsläget som stabilt. En följd av osäkerheten kring pandemin är att priserna på odlade vegetabilier på sex månader stigit med 7,5 procent ute i Europa. I Finland var prisökningen däremot bara 1,5 procent.

EU-exporten av nötkött går på plus

EU:s handelsbalans för januari-september var positiv med ett överskott på 335.900 ton. Mätt i värde visar handelsbalansen ett överskott på 624 miljoner euro inkluderat handel av både kött och levande djur, noterade EU:s kommittémöte för nötkött i december.

Coronakrisen rubbar inte de globala agrarmarknaderna

Coronapandemin ska inte jämföras med finanskrisen 2008, som framkallade enorma fluktuationer på marknaderna för jordbruksvaror. Enligt kommissionen finns inga nämnvärda tecken på hotande marknadsstörningar under de närmaste åren.

SLC - Lpx 177145
Matpriserna fortsatte att stiga i december 2020

Priserna på de globala livsmedelsmarknaderna fortsatte att stiga för tredje året i följd under 2020, rapporterar FN:s livsmedelsorganisation FAO.

Arla förstärker sin nätförsäljning

Den skandinaviska mejerijätten Arla Foods ska bli Europas ledande mejeriaktör på nätet. Beslutet har fattats i samband med nedstängningen under coronakrisen. Förändringen har tvingat Arla att öka försäljningen utanför de fysiska butikerna.

SLC - Hkscan Klimat
HKScan siktar på netto noll klimatavtryck

HKScan har som mål att uppnå netto noll klimatavtryck i företagets egen industriella produktion i slutet av 2025 och att uppnå netto noll klimatavtryck för hela värdekedjan, från gård till konsument, senast i slutet av 2040. Klimatarbete utförs på HKScans samtliga hemmamarknader i Finland, Sverige, Danmark och Baltikum, uppger koncernen i ett pressmeddelande.

SLC - 5A4Fbeab9D52A21A6848C59B
Brexitbyråkratin bromsar upp brittiska mattransporter till EU

Brexitbyråkratin börjar redan synas inom livsmedelshandeln mellan Storbritannien och EU-kontinenten. Ironiskt nog har den brittiska kedjan Marks & Spencers matbutiker i Paris drabbats svårast av tullformaliteterna vid gränsen till EU.

SLC - Rybsingrediens
EU godkände rybsingrediens som nytt livsmedel

EU-kommissionen har godkänt Avena Nordic Grain Oy:s rybsingrediens som nytt livsmedel. Avena Nordic Grain hör till Apetitkoncernen som nu kommer att fortsätta utvecklingsarbetet kring den nya ingrediensen, meddelar koncernen i ett pressmeddelande.

SLC - Hkscankina
HKScan och Atria med i EU-finansierat exportprojekt till Kina

HKScan och Atria kommer att delta i ett EU-finansierat exportprojekt som ska göra finländska och europeiska köttprodukter mera kända i Kina, meddelar Ruokatieto Yhdistys ry. Ruokatieto där HKScan och Atria är medlemsföretag har beviljats närmare tre miljoner euro för att genomföra en informationskampanj på den kinesiska marknaden om svin- och fjäderfäkött.

SLC - Daniel Klockars
Daniel Klockars blir kundchef vid A-Foder

Agrolog Daniel Klockars blir kundchef på svinsidan vid A-Foder på heltid från 1 januari 2021.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning