SLC - Kvall10 Jan24 Ct
Sockerbetor ger bäst lönsamhet i år enligt kalkyl

Frågan vad som lönar sig att odla är upp till varje jordbrukare att fatta beslut om. Men att verkligen se över vilka grödor som efterfrågas och vara medveten om prisbilden, har blivit allt viktigare. Speciellt efter förra året då egentligen kummin och sockerbetor var de enda som gav lönsamhet.

SLC - Lpx 00143359
Tyska bondgårdar blir färre – men också allt större

En häftig strukturomvandling pågår inom det tyska jordbruket. Av landets 256.000 bondgårdar försvinner omkring hälften de närmaste tjugo åren. Förklaringen är att tyska gårdar blir större och effektivare. Detta gäller också i flera andra EU-länder.

Marknadsöversikt: Lägre men stabila mjölkpriser inför årsskiftet inom EU

Mjölkinvägningen i januari-oktober 2023 inom EU var 0,3 procent högre än under motsvarande period 2022 noterar EU:s kommittémöte för animalieprodukter i medlet av december.

Lantmännen förvärvar HKScans svenska verksamhet

Lantmännen har tecknat avtal om att förvärva HKScan Oyjs svenska verksamhet, HKScan Sweden AB. Förvärvet omfattar all verksamhet i Sverige och varumärkena Scan, Pärsons och Bullens.

SLC - Granar I En Plantskog Pa Vintern Foto Inkeri Jarvinen
Julgranshandeln tog plötsligt fart i vintervädret

Nästan vartannat finländskt hem har en äkta gran på julen. Köparna vill ha allt noggrannare information om varifrån granen kommer och hur den har odlats, uppger Finlands skogscentral.

SLC - Ekologiska Grisar Pa Skogsjo Gard Foto Pro Luomu Olli Hakamies
Tillgången på ekologisk skinka är nästan på fjolårets nivå

Pro Luomu ry uppskattar att det kommer att finnas cirka 65.000 kilo finsk ekologisk skinka tillgänglig till julsäsongen 2023. Det är något mindre än förra året, eftersom inflationen och de stigande livsmedelspriserna har lett till att efterfrågan på mer värdefulla produkter minskat något från förra året.

SLC - Oravais7 Dec23 Ct
Premiumprodukter går åt trots försvagad köpkraft

Den höga inflationen har försämrat konsumenternas köpkraft. Men Oravais rökeri – som har produkter i det dyrare premiumsegmentet – har inte märkt av någon större minskad försäljning. Företaget räknar även i år med en livlig försäljning inför jul- och nyårshelgen.

SLC - Spannmal Prognos Utskott
Marknadsöversikt: Lägre spannmålspriser, fortsatt höga sockerpriser

Världsmarknadspriserna för vete och majs har sjunkit både i EU och i USA jämfört med föregående månad. Lägre vetepriser beror fortsatt på att konkurrenskraftig export från Svartahavsområdet (främst Ryssland) pågår samt att efterfrågan har varit ganska svag under perioden. Uppgifterna framgår från mötet i EU:s kommitté för vegetabilieprodukter den sista november.

Marknadsöversikt: Svag spannmålsskörd också i Sverige

Totalt för Sverige beräknas spannmålsskörden preliminärt till 4,156 miljoner ton, uppger Jordbruksverket. Den är 29 procent mindre än förra årets spannmålsskörd. Jämfört med genomsnittet för de senaste fem åren, där ett av åren är 2018 då svår torka drog ner skördenivåerna, är årets totalskörd 21 procent mindre.

Marknadsöversikt: Sockerproduktionen återupptogs i Örtofta

Nu rullar de svenska sockerbetorna åter in på sockerbruket i Örtofta, uppger Nordic Sugar. Parallellt med detta startade sockerproduktionen igen i måndags. Den har stått helt stilla sedan explosionen i en kokpanna i Örtoftas sockerhus i mitten av november.

SLC - Mats Nylund Handeln
Nämnden för handelskutym: Ensidig förändring av avtal inom köttbranschen strider mot god handelssed

Nämnden för handelskutym inom livsmedelskedjan, som verkar i anslutning till Centralhandelskammaren, har undersökt avtalsfrågor mellan köttproducenter och köttindustrin och konsulterat olika aktörer inom branschen 7.2-6.10.2023. För att säkerställa god handelssed och utveckling inom branschen har nämnden gett en rekommendation i frågan.

Karl Åberg ny ordförande för Vilja Tavastia

Ingåbonden Karl Åberg har valts till styrelseordförande för andelslaget Vilja Tavastia. Han har tidigare varit medlem av andelslagets styrelse.