Atria förvärvar aktiemajoriteten i Ab Korv-Görans Kebab Oy

Atria Finland förvärvar 51,0 procent av aktierna i Ab Korv-Görans Kebab Oy.

SLC - 9209372D D8C7 42B4 B567 C8220Ed54Dc7
Markus Hellström blir Snellmans nya koncerndirektör

Snellmans koncerndirektör Erkki Järvinen går i pension nästa vår och efterträds av Markus Hellström, 48.

SLC - Agglage2
Rejäl prishöjning i våras räddade äggbranschen

I början av året såg det mörkt ut för landets äggproducenter. Men i våras fick sektorn glädjande besked när producentpriset höjdes med 37 procent. Höjningen var helt nödvändig för att branschen skulle överleva, säger Johnny Grandell, försäljningschef på Dava Foods Närpes.

SLC - Agglage4
Äggbranschens strategi: Ökad dialog med handeln

För två år sedan tillträdde Pekka Yli-Piipari som försäljningschef vid Dava Foods Finland. Hans strategi var att förbättra kommunikationen med handeln. En bra dialog förbättrar branschens position i förhandlingar med kunderna, säger han.

HKScan säljer sin verksamhet i Baltikum

HKScan har skrivit under ett avtal om försäljning av sina dotterbolag i Baltikum. De tre dotterbolagen i Estland, Lettland och Litauen som tillsammans bildar den baltiska affärsverksamhetsenheten kommer att säljas till det estniska bolaget AS Maag Grupp.

SLC - Atria Kauhajoki Leikkaamo 6 22087
OT Årsbok 2022: Tillväxt och lönsamhet för kooperativa företag på rekordnivå under det andra coronaåret

De finska kooperativens sammanlagda omsättning ökade med åtta procent förra året till över 35 miljarder euro. Detta är helt klart en bättre prestation än genomsnittet i ekonomin. De största påverkarna var OP Gruppen, LokalTapiola och Metsä Group, som alla hade ett rörelseresultat på 400-500 miljoner högre än föregående år. Å andra sidan hade köttbolagen utmaningar i sin lönsamhet.

SLC - Ritva Toivonen
Så här skall Finlands livsmedelsexport tredubblas

Senaste fredag presenterade jord- och skogsbruksministeriet en handlingsplan för hur den inhemska livsmedelssektorn skall bli mera internationell. Handlingsplanen har gjorts upp av Anne Berner och är en del av arbetet inom diskussionsforumet ”Det gemensamma matbordet”.

SLC - Aggg8
EU förlänger försäljningstid för hönsägg i handeln

Från och med den 8 december tillåter EU:s handelsnormer en förlängd försäljningstid för hönsägg. Enligt de nya reglerna får hönsägg säljas från värpningsdagen fram till dag 28. Hittills har försäljningen begränsats till dag 21 efter värpning.

SLC - Potis2
Han slutar odla potatis – priserna är allt för låga

När han satte potatis i våras krävde Mikael Hoxell ett medelpris på omkring 30 cent per kilo under hösten för att få det att gå ihop. Så blev det inte. Potatispriserna har legat på mellan 20-22 cent per kilo och det är för lågt. Därför slutar jag odla potatis, säger han.

Kai Gyllström blir ny VD för Atria då Juha Gröhn går i pension

Atrias långvarige verkställande direktör Juha Gröhn går i pension nästa sommar. Kai Gyllström har valts till ny koncernchef och kommer att tillträda den första juni 2023.

SLC - Caseificio Formaggi 7
Europol beslagtog igen falska livsmedel

Den europeiska polismyndigheten Europol har igen genomfört en samordnad, internationell mat- och dryckesrazzia. Denna gång beslagtog poliserna från alla 27 deltagande länder sammanlagt 27.000 ton falska livsmedel.

SLC - Mats Nylund 2
KKV börjar undersöka prisbildningen inom livsmedelskedjan

Konkurrens- och konsumentverket börjar utreda hur prisbildningen sker inom livsmedelskedjan, samt hur prisförändringar fördelas över kedjans olika moment och aktörer. Vi välkomnar utredningen. Vi har länge saknat en genomlysning av prisbildningen i livsmedelskedjan, kommenterar SLC:s ordförande Mats Nylund.