Danish Crown välkomnar Tysklands nya slakterilagar

Den danska slakterikoncernen Danish Crown noterar med lättnad att Tyskland förbjuder rekryteringen av utländska låglönearbetare inom slakteribranschen. Koncernen har tvingats flytta tusentals danska jobb till Tyskland för att hänga med i konkurrensen.

SLC - Palsf4
Pressad situation för Finlands pälsfarmare

Flera utmanande år – och sedan slog coronaviruskrisen till. Pälsnäringen befinner sig i en prekär situation. Halmstrået som många pälsdjursodlare nu hoppas kunna greppa är sommarens auktion. Situationen är mycket pressad, säger pälsfarmaren Tobias Andersson.

SLC - Calyxt
USA-företag marknadsför ”GMO-fri” genredigerad soja

En ny och lätt sojaolja har nyligen lanserats på USA-marknaden. Oljan med namnet Calyno framställs av genredigerade sojabönor, men marknadsförs fullt lagligt som GMO-fri produkt. I EU vore det inte möjligt.

SLC - Lpx 125323
Bayer hoppas på snar förlikning om glyfosat

Kemi- och läkemedelskoncernen Bayer är uppenbarligen på väg att nå en förlikning för en väsentlig del av de skadeståndsanspråk som har ställts i USA i samband med den så kallade Roundup-affären. Muntliga avtal har enligt uppgift träffats i upp till 85.000 fall.

SLC - Dsc00130
Åländska medeläppelskörden var i fjol 20,5 ton per hektar

Äppelskörden i Finland ökade i fjol med över 1.000 ton jämfört med 2018 och landade på totalt 8.094 ton. Hela ökningen kommer från Åland, som i fjol producerade 6.161 ton vilket var 1.197 ton mera än året innan.

Tyskland stoppar missbruk av arbetskraft i slakterierna

Coronakrisen har avslöjat ett systematiskt missbruk av utländsk arbetskraft inom den tyska slakteriindustrin. Nu röjer regeringen upp genom att förbjuda anställning via bemanningsföretag. Framöver ska personalen anställas direkt av företaget.

Köttkonsumtionen har stigit under coronakrisen

Konsumtionen av köttfärs, fjäderfäprodukter, griskött och korv har ökat i hushållen under coronakrisen, meddelar Atria.

SLC - Exportstigen
Exportstigen klargör processen från idé till succé

Företag som funderar på export kan nu med hjälp av exportstigen reda ut vad som krävs för att ta sig ut på marknaden. Exportstigen som åskådliggör exportprocessen från idé till euro har tagits fram som samarbete mellan MTK och Aava&Bang inom RuoKasvu-projektet.

SLC - Graspsmith1
Kom med och påverka GLOBALG.A.P.-certifieringen

Nu har producenterna möjlighet att påverka den finländska GLOBALG.A.P.-certifieringen och ansöka om medlemskap i den så kallade KATTRY-gruppen, till vars uppgifter bland annat hör att anpassa tillämpningen av GLOBALG.A.P. till finländska förhållanden och lagstiftning.

SLC - 6887856229 609C97472E O
Begränsningarna skärps för patent på växter och djur

Europeiska patent på konventionellt förädlade eller förändrade växter och djur är inte längre tillåtna. Det har Europeiska Patentverkets stora besvärskammare nyligen fastställt. Kammaren är den högsta besvärsinstansen för europeiska patent.

Positivlista för foderföretag

Positivlistan gäller foderråvaror och foderblandningar avsedda för produktionsdjur – också pälsdjur – i Finland och import och EU-import av dessa. Aktörer i foderbranschen som godkänts för positivlistan förbinder sig att följa vissa regler.

SLC - Friland
Varm sommar gynnade trädgårdsodling på friland

I fjol fanns det 3.348 trädgårdsföretag i Finland med en total odlingsareal på 19.600 hektar på friland och 394 hektar i växthus. Totalt 2.700 företag bedrev frilandsproduktion. Antalet växthusodlare var circa 910, uppger Naturresursinstitutet.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning