Marknadsombudsmannen utreder handelns säsongsvisa sortiment

Livsmedelsmarknadsombudsmannen utreder om det finns problem med handelns säsongsvisa sortiment med tanke på livsmedelsmarknadslagen eller god affärssed.

PTT:s senaste prognos en dyster läsning för jordbruket

Jordbrukets företagarinkomst minskar dramatiskt i år och maten blir märkbart dyrare nästa år, förutspår Pellervos ekonomiska forskningsinstitut (PTT).

SLC - Pgp 4976B
Handel och bönder grälar om marginaler i Österrike

En häftig debatt om livsmedelshandelns marginaler har utbrutit i Österrike. Jordbruksministern anklagar de stora livsmedelskedjorna för utpressningsmetoder, medan handeln beklagar sig över orättvis kritik.

Livsmedelsmarknadslagens ändring väcker frågor

Livsmedelsmarknadslagen ändras 1.11.2021. Till lagen fogas bland annat en bestämmelse om betalningstider som inte ingår i den gällande lagen.

SLC - Lpx 106575
EU-avtalet med Mercosur har fastnat i EU-parlamentet

Mercosuravtalet mellan EU och Mercosur-länderna har dödförklarats många gånger. EU-kommissionen försöker rädda det som räddas kan. Nu blossar nya handelsproblem dessutom upp i Australien.

Ryssland förlänger matembargot mot EU

Ryssland förlänger sitt importförbud mot mejeriprodukter, kött, frukt och grönsaker från EU och ett dussin andra länder fram till slutet av 2022.

SLC - Kjellman1
Kjellman invigde nya lokaler i Kållby

Våren 2020 flyttade Ab Tomas Kjellman verksamheten till nya utrymmen i Kållby. Men på grund av coronaviruset kunde invigningen ske först nu.

SLC - Gffa 210119 Kgffa Pht137 Scaled
Den gröna veckan återkommer i Berlin

Den internationella gröna veckan återkommer i januari 2022 som publiktillställning på mässområdet i Berlin.

SLC - Nng6
Import och coronan kastar en skugga över grönsaksbranschens framtiden

Konsumtionen av färska grönsaker minskade enligt Naturresursinstitutet (Luke) från 66 kilogram till 64 kilogram per person och konsumtionen av färsk frukt (exklusive citrusfrukter) minskade från 66 kilogram till 65 kilogram under åren 2019-2020. Statistiken väcker frågor om vad som har hänt i den verkliga konsumtionen.

SLC - Svin9
Lantbrukssällskapet varnar för en kostnadskris

På ett år har produktionskostnaderna skjutit i höjden för husdjursproducenterna. De som drabbas värst är slaktsvinproducenter som köper in mycket foder. Läget är oroväckande, säger Christoffer Ingo, ekonomirådgivare på Proagria Lantbrukssällskapet.

SLC - Lpx 121889
EU stärker positionen som global matexportör

EU stärkte under fjolåret sin position som världsledande exportör av jordbruksprodukter. Parallellt steg EU till världens tredje största importör av livsmedel efter USA och Kina, rapporterar EU-kommissionen.

SLC - Seesaminsiemenia Tutkittavana Tulli Aku Hayrynen
Tullen hittade förbjuden etylenoxid i flera livsmedel

Tullen har vid sin livsmedelstillsyn hittat etylenoxid i flera livsmedel sedan slutet av förra året. Observationerna av detta hälsofarliga ämne ökade i EU-området år 2020, varefter Tullen började övervaka halterna i importerade livsmedel.