Köttproduktionen i Finland minskade 2023

Kött producerades 389 miljoner kilo förra året. Det är 3 procent mindre än föregående år. Produktionen av nötkött ökade, medan produktionen av griskött, fjäderfäkött och fårkött minskade, uppger Naturresursinstitutet.

Snellman säger upp 17 anställda

Köttförädlingsföretaget Snellman i Jakobstad har avslutat sina omställningsförhandlingar.

SLC - 6D16Ee67 3Cac 4197 Ae16 842F2A8Da209
Forskning: ”Globaliseringsregimen” har försatt livsmedelssystemet i kris

Sårbarheterna inom det finska livsmedelssystemets beror inte på yttre orsaker, utan på hur själva systemet är byggt och de störningar som uppkommer som ett resultat av detta. Samtidig kan de inbyggda problemen vara svåra att rubba påvisar forskning som gjorts inom projektet Ruokavarma.

SLC - Danish Crown Reklam
Danish Crown beklagar reklammiss med ”klimatgris”

Den danska slakterikoncernen Danish Crown har fällts i en dansk domstol i samband med en kampanj för ”klimatvänligt” griskött. Koncernen har nu lovat att inte använda vilseledande påståenden i sin framtida annonsering.

SLC kritiskt: S-gruppen begränsar konsumenternas möjlighet att välja inhemskt kött

Producentorganisationen Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC riktar kritik mot S-gruppen efter att Atria i Maaseudun Tulevaisuus (15.4.2024) bekräftat att S-gruppen har ersatt Atrias griskött med danskt griskött av handelns eget Coop-märke.

Marknadsöversikt: EU:s jordbrukshandel slog nytt rekord 2023

EU:s handelsbalans inom jordbruks- och livsmedelssektorn slog ett nytt rekord under fjolåret. EU-exporten genererade 228,6 miljarder euro förra året medan importen steg till 158,6 miljarder euro. Överskottet slog ett nytt EU-rekord på 70,1 miljarder euro.

Valio flyttar bort produktion från Helsingfors och Åbo

Valio kommer att koncentrera sin verksamhet i Riihimäki, vilket betyder att fabrikerna i Helsingfors och Åbo kommer att stängas. Flytten möjliggör enligt Valio förbättrad effektivitet och lönsamhet, och innebär att bolaget nu inleder omställningsförhandlingar.

SLC - 6A0F6C95 5B2E 43F8 A809 926Ec9D0E695
EU-ministrar vill stärka försörjningen med protein

EU:s medlemsländer borde stärka självförsörjningen med protein. EU borde minska sitt beroende av importerat protein som till exempel soja. Självförsörjningen med protein borde höjas, fastställde EU:s jordbruksministrar under ett möte på tisdagen.

Den inhemska produktionen av träpellets minskade 2023

År 2023 tillverkades totalt 354.000 ton träpellets i Finland. Importen av träpellets minskade jämfört med året innan, och exportvolymen var den minsta sedan statistikens början. Uppgifterna baserar sig på Naturresursinstitutets färska statistik över tillverkningen av pellets under året och preliminära uppgifter från Tullen.

SLC - Pris Edeka Warenwirtschaft
PTT:s prognos: Matens pris kommer att minska måttligt

Livsmedelsmarknaden söker en ny balans efter de senaste årens prishöjningar. Enligt Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT:s prognos sjunker matens pris med 2 procent i år, men produktionskostnaderna förblir på en högre nivå jämfört med tidigare år. Det leder till att lantbrukets producentpriser sjunker och företagarinkomsten minskar.

Danmark exporterar mindre mängder gris

Den danska exporten av griskött minskade kännbart under fjolåret. Trots detta behöll Danmark under fjolåret positionen som världsledande exportör av griskött. Men exportvolymerna har minskat kännbart.

SLC - Spannmal Apr24 Igc
Marknadsöversikt: IGC väntar rekordskörd av spannmål i år

IGC är först ut med en heltäckande prognos för världsproduktionen, konsumtion och lager för spannmål 2024/25. Det är en högst osäker prognos med tanke på att sådden av majs startar först om flera månader i de större producentländerna Brasilien och Argentina.