SLC - To Brfv Tomato Symptoms01
Farlig tomatsjukdom bröt ut i en fransk odling

Stora delar av Frankrikes tomatproduktion riskerar att slås ut av det farliga tomatviruset Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV). Viruset påträffades nyligen i en tomatodling i Bretagne. Plantorna har förstörts och odlingen är försatt i karantän.

SLC - Lpx156677
Tukes hittade brister i marknadsföring av växtskyddmedel på internet

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har i sin marknadsövervakning av kemikalier hittat flera brister i hur växtskyddsmedel marknadsförs på internet. Av de 44 webbsidor som granskades var det endast 2 som uppfyllde alla krav.

SLC - Afoder1
A-Foder efterfrågar proteinrikt foder

A-Foders användning av foderspannmål väntas fortsätta öka under 2020-talet. Framför allt behovet av proteinrika ärter och bondbönor kommer att förstärkas. Dessutom är kontraktsodling hela tiden en växande nisch.

SLC - Vpris Regionala Indelningar 2020
Långsam virkeshandel i privatskogarna i januari

Virkeshandeln gick väldigt långsamt i januari. Skogsindustrin köpte från de privata skogarna 2,5 miljoner kubikmeter råvirke, vilket är hälften mindre än året innan, meddelar Naturresursinstitutet.

SLC - Inhemskt
Kampanj om matens ursprung ökade uppskattningen av inhemsk mat

Vad är den viktigaste frågan när vi talar om mat? Kampanjen om uppskattning av mat som genomfördes 2018-2019 utmanade konsumenterna att fundera på matens ursprung. Kampanjens budskap nådde målgruppen bättre än väntat. Efter kampanjen ansåg konsumenterna att råvarornas ursprung var viktigare än 2017.

SLC - 1518513972 Tine By Bo Mathisen 2
Förändrade matvanor drabbar norsk mejerijätte

Norges mejerisektor rustar sig för sämre tider. Konsumtionen av mjölk minskar brant, medan importen av mejeriprodukter ökar i takt med nya handelsavtal med EU. Mejerikoncernen Tine har redan varslat om nedläggning av tre mejerier.

Trädgårdsföretaget Helle växer i Baltikum

Trädgårdsföretaget Helle utvidgar verksamheten i Baltikum genom att förvärva 80 procent av estniska Horticom OÛ.

Kina rapporterar om genombrott för ASF-vaccin

Ett forskarteam vid kinesiska Harbin Veterinary Research Instute uppger att de har utvecklat ett verksamt vaccin mot afrikansk svinpest.

Köttproduktionen ökade och producentpriserna steg en aning 2019

I fjol producerades cirka 400 miljoner kilo kött, dvs. knappt två procent mer än 2018. Både produktionen av nötkött och produktionen av svinkött ökade med en procent och produktionen av fjäderfäkött med tre procent jämfört med 2018. Producentpriserna på nötkött, svinkött och fjäderfäkött steg också en aning, uppger Naturresursinstitutet.

SLC - Upphandling1
Svensk modell för offentlig upphandling inspirerar finländsk strategi

Finland utarbetar som bäst en gemensam strategi för offentlig upphandling som ska publiceras under hösten 2020. I utvecklingsarbetet riktar man bland annat blicken mot Sverige, där Upphandlingsmyndigheten sedan 2015 samordnat hållbarhetskriterier och främjat samverkan mellan inköpare och försäljare inom offentlig upphandling.

SLC - Lpx 23026
Glyfosat är tryggt hävdar USA:s miljöbyrå

USA:s miljöbyrå EPA har förnyat sin säkerhetsprövning av glyfosat med positivt resultat. Enligt byrån utgår ingen cancerrisk eller annan fara för hälsan från glyfosat. Resultatet uppges bygga på tioåriga studier men möter också misstro.

Ledaren: Marknadsdomstolen satte ner foten

För en vecka sedan satte marknadsdomstolen stopp för Keskos köp av livsmedelsgrossisten Heinon Tukku. Inom så kallad food service har Heinon Tukku en ganska stor betydelse, det gäller alltså närmast matleveranser till hotell, restauranger, daghem, servicestationer med mera. Det är stora volymer som avsätts, man handlar med såväl importvaror som inhemska dito och priset torde vara en hård konkurrensfaktor.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning