SLC - Okra Kossor
Optimism hos maskinhandlarna på lantbruksutställningen Okra

Okra-utställningen visade upp det senaste inom lant- och skogsbruk. Lantbruksmaskinerna brukar väcka mångas intresse, så också i år. Och trots det tuffa ekonomiska läget är tongångarna inom maskinhandeln positiva.

Yara öppnar gödselåret

Yara öppnar gödselåret och priserna är nu avsevärt lägre än vid gödselårets öppning ifjol, cirka 300 euro per ton lägre. Från vinterns toppriser har man igen kommit ner med ungefär hälften.

SLC - Dsc08744
Åländsk köttförädlare växer på fastlandet

Åländska slakteri- och charkuteriföretaget WJ Dahlman Ab i Mariehamn har köpt 49 procent av aktierna i företaget Dynameat Oy, som nyligen investerat i nya fabrikslokaler i Yläne 50 km norr om Åbo.

Oda avslutar sin verksamhet i Finland

Norska nätbutiken Oda, som primärt sysslar med dagligvaruhandel, avslutar sin verksamhet i Finland.

Offentliga upphandlingar av livsmedel bör ingå i marknadsombudsmannens befogenheter

Livsmedelsmarknadsombudsmannen och livsmedelsbranschens intresseorganisationer vill se en ändring av livsmedelsmarknadslagen för att de offentliga upphandlingsavtalen tas in i livsmedelsmarknadsombudsmannens befogenheter.

Arla tar emot mjölkproducenter då Fazer lägger ner mejeri

Fazer meddelade senaste vecka att mejeriverksamheten vid fabriken i Koria läggs ner före slutet av augusti 2023. De flesta av de omkring 20 producenterna som drabbas av nedläggningen har skrivit på avtal med Arla.

SLC - Img 6297
Försäljningen av ekoprodukter sjönk med åtta procent ifjol

Inflationen har påverkat konsumenternas köpbeteende. Det märks tydligt på ekomarknaden, där försäljningen nu sjunker på den finländska marknaden efter tio års positiv utveckling.

SLC - Danish Crown Dc Horsens 059
Danish Crown sparar och säger upp personal

Den danska slakterikoncernen Danish Crown har hamnat i ett svårt marknadsläge och säger upp omkring 150 anställda i Danmark och utlandet. Covid, kriget i Ukraina och en kännbar inflation har försämrat förutsättningarna för verksamheten.

SLC - Fao Getreide Entladung Frachtschiff
FAO:s matprisindex fortsatte nedåt i januari

FAO:s matprisindex föll i januari för tionde gången i rad, rapporterar FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Prisfall noterades för vegetabiliska oljor, mjölk och socker, medan priserna för spannmål och kött förblev i stort sett stabila.

EU-exporten av mjölk rasade under fjolåret

Exporten av mejeriprodukter från EU minskade kraftigt förra året. Mest minskade exporten av smör och mjölkpulver, uppger den tyska marknadscentralen för mejeriprodukter ZMB.

SLC - Ukraine M Fao
Östeuropa översvämmas av spannmål från Ukraina

Tullfriheten för EU:s jordbruksimport från Ukraina har framkallat kännbara marknadsstörningar som drabbar medlemsländerna i Östeuropa. EU-kommissionen överväger nu att aktivera jordbrukets krisreserv för att lätta på problemet.

Ny livsmedelsmarknadsnämnd skall utvärdera marknadsföring av livsmedel

En ny livsmedelsmarknadsnämnd har tillsatts 1.1.2023 av Centralhandelskammaren för att utvärdera marknadsföringen av livsmedel.