Libanon lider av svår matbrist

Följderna av fjolårets svåra explosion i ett lager med ammoniummitrat i Libanons huvudstad Beirut har förorsakat en ekonomisk och humanitär kris i landet. Coronakrisen har starkt bidragit till problemen och nu hotar en hungerkatastrof.

Rysk exporttull kan bli dyr för bönderna

I medlet av februari inför Ryssland en exporttull på 25 euro per ton för vete. Enligt planerna fördubblas skatten ytterligare från den första mars. Tullen beräknas kosta producenterna 1,4 miljarder euro i form av förlorad omsättning.

SLC - Lpx 141722
Frihandel är bra för EU:s matexport

Frihandeln är det bästa sättet att skydda den jordbruksbaserade livsmedelssektorn. Tullsänkningar i lämpliga portioner gynnar under strecket både export och import, fastställer EU:s gemensamma forskningscentrum JRC i en färsk rapport.

SLC - 61512949 10155978545216104 2805108793887686656 O
EU försöker trappa ned handelstvisten med USA

EU-kommissionen vill förbättra de inflammerade handelsrelationerna mellan USA och EU. De svåra handelskonflikterna måste lösas med det snaraste, men den nya USA-administrationen förefaller inte att ha någon brådska.

SLC - Greppa Marknaden 1
Havre fortsättningsvis viktig exportgröda trots svagare prisutveckling

Ökad spannmålsexport skulle inverka gynnsamt på den inhemska prisutvecklingen. Samtidigt är viktigt att kunna öka användningsvolymerna på Spannmålstorget. Det var några budskap som förmedlades på det virtuella Greppa Marknaden-seminariet nyligen.

Ändringarna i livsmedelsmarknadslagen har fastställts

Ändringen av livsmedelsmarknadslagen har stadfästs. De bestämmelser som togs in i lagen ger tydliga spelregler för handeln och balanserar livsmedelssystemets förhandlingspositioner, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Vetepriser
Låga skördenivåer håller finländska vetepriset nere

Det skulle finnas efterfrågan på inhemskt vete på exportmarknaden, men skördevolymerna räcker inte för att nå en omsättning som ger möjlighet till priser som motsvarar vetepriserna i Estland. De globala börspriserna svänger kraftigt, men har länge hållits på en ovanligt hög nivå. Också de inhemska priserna klättrar sakta uppåt, meddelar spannmålsuppköparna.

Kommissionen utreder lagringsstöd för griskött

EU-producenterna av griskött har sedan länge krävt EU-medel för privat lagring av griskött. Anledningen är svaga priser i flera viktiga grisproducerande länder. Men kommissionen har ännu inte fattat några beslut.

SLC - 20201214 Ep 108186 B Pbu Tr 015
Parlamentets jordbruksutskott vill ha tullstopp med USA

– Det enda sättet att komma bort från tullarna är att vi inför ett stopp medan förhandlingarna pågår. Jag har fått signaler om att Bidens regering är intresserad av att få bort tullarna, så hoppet finns, berättar Paolo De Castro för Landsbygdens Folk.

SLC - Bayer Basel
Egna aktieägare drar Bayer inför rätta

Den tyska kemikoncernen Bayer har nu också fått problem med sina egna aktieägare hemma i Tyskland. Aktieägarna är missnöjda över kursförluster som en följd av köpet av Monsanto. De anser att Bayer borde ha varnat för riskerna.

SLC - 339514 482114015134365 487739994 O
Australiens nötexport lider av kris med Kina

Australien förlorade under fjolåret mer än femton procent av sin export av nötkött. Det är framför allt den kinesiska marknaden som försvinner. En orsak är stigande priser i Australien, men spänningar i relationerna med Kina försämrar läget ytterligare.

Vietnam aviserar ASF-vaccin till hösten

Ett verksamt vaccin mot afrikansk svinpest (ASF) kommer kanske att lanseras detta år, meddelar regeringen i Vietnam. Den kommersiella produktionen väntas starta under årets tredje kvartal, meddelar landets jordbruksministerium.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning