SLC - 97E4Ea34 35B5 4771 9F88 1600E7217Cfb
Livsmedelsexporten överstiger för första gången 2 miljarder

Enligt Tullens exportstatistik har vår livsmedelsexport ökat med omkring 20 procent under januari-oktober år 2022 jämfört med motsvarande period året innan. För första gången i historien växer Finlands livsmedelsexport till cirka 2,1 miljarder euro år 2022. Den ökande exporten ökar krisberedskapen inom livsmedelsbranschen, säger Esa Wrang från Business Finland i ett pressutskick.

Mjölkpriset har gått upp medan produktionen minskat

I november låg producentpriset på mjölk på historiskt höga 56,38 cent per liter, vilket är 33 procent mera än året innan. Samtidigt föll mjölkproduktionen med tre procent i jämförelse med 2021. Detta framgår av naturresursinstitutet Lukes statistik.

Tyska ekosektorn tappar efterfrågan

Den tyska marknaden för ekologiska livsmedel backade 2022 för första gången i branschens historia. Branschens omsättning krympte under mellan januari och oktober med 4,1 procent, uppger den tyska producentorganisationen DBV.

Nytt exporttillstånd för nötkött till Japan

Japan har beviljat ett exporttillstånd för finskt nötkött och nötköttsprodukter, uppger Livsmedelsverket.

Atria förvärvar aktiemajoriteten i Ab Korv-Görans Kebab Oy

Atria Finland förvärvar 51,0 procent av aktierna i Ab Korv-Görans Kebab Oy.

SLC - 9209372D D8C7 42B4 B567 C8220Ed54Dc7
Markus Hellström blir Snellmans nya koncerndirektör

Snellmans koncerndirektör Erkki Järvinen går i pension nästa vår och efterträds av Markus Hellström, 48.

SLC - Agglage2
Rejäl prishöjning i våras räddade äggbranschen

I början av året såg det mörkt ut för landets äggproducenter. Men i våras fick sektorn glädjande besked när producentpriset höjdes med 37 procent. Höjningen var helt nödvändig för att branschen skulle överleva, säger Johnny Grandell, försäljningschef på Dava Foods Närpes.

SLC - Agglage4
Äggbranschens strategi: Ökad dialog med handeln

För två år sedan tillträdde Pekka Yli-Piipari som försäljningschef vid Dava Foods Finland. Hans strategi var att förbättra kommunikationen med handeln. En bra dialog förbättrar branschens position i förhandlingar med kunderna, säger han.

HKScan säljer sin verksamhet i Baltikum

HKScan har skrivit under ett avtal om försäljning av sina dotterbolag i Baltikum. De tre dotterbolagen i Estland, Lettland och Litauen som tillsammans bildar den baltiska affärsverksamhetsenheten kommer att säljas till det estniska bolaget AS Maag Grupp.

SLC - Atria Kauhajoki Leikkaamo 6 22087
OT Årsbok 2022: Tillväxt och lönsamhet för kooperativa företag på rekordnivå under det andra coronaåret

De finska kooperativens sammanlagda omsättning ökade med åtta procent förra året till över 35 miljarder euro. Detta är helt klart en bättre prestation än genomsnittet i ekonomin. De största påverkarna var OP Gruppen, LokalTapiola och Metsä Group, som alla hade ett rörelseresultat på 400-500 miljoner högre än föregående år. Å andra sidan hade köttbolagen utmaningar i sin lönsamhet.

SLC - Ritva Toivonen
Så här skall Finlands livsmedelsexport tredubblas

Senaste fredag presenterade jord- och skogsbruksministeriet en handlingsplan för hur den inhemska livsmedelssektorn skall bli mera internationell. Handlingsplanen har gjorts upp av Anne Berner och är en del av arbetet inom diskussionsforumet ”Det gemensamma matbordet”.

SLC - Aggg8
EU förlänger försäljningstid för hönsägg i handeln

Från och med den 8 december tillåter EU:s handelsnormer en förlängd försäljningstid för hönsägg. Enligt de nya reglerna får hönsägg säljas från värpningsdagen fram till dag 28. Hittills har försäljningen begränsats till dag 21 efter värpning.