SLC - Lpx 150616
Mjölknoteringarna fortsätter uppåt i EU

Producentpriset på mjölk fortsätter att stiga i EU-länderna. I februari betalade de ledande EU-mejerierna i medeltal 33,98 cent per kg råmjölk till producenterna. Det är en höjning med i medeltal 0,21 cent per kg sedan januari.

SLC - Virkesmarknad
Det råder god efterfråga på virke

Virkeshandeln har varit fortsatt livligt under vintern. Den goda efterfrågan på sågade varor har också positiv inverkan på virkespriserna, åtminstone på fastlandet.

SLC - Virkespriser Aland Webben
Högre virkespriser märks inte på Åland

Världsmarknadspriserna på sågat virke har stigit ganska kraftigt de senaste månaderna, men enligt Ålands Skogsindustriers verkställande direktör Anders Mattsson är inga prishöjningar aktuella på Åland just nu.

SLC - S Market Halpuutus
Hjälp till att göra den reviderade livsmedelsmarknadslagen tydlig för jordbrukare

Livsmedelsmarknadsombudsmannen utreder med hjälp av en enkät hur tydlig den reviderade livsmedelsmarknadslagen är för olika aktörer inom livsmedelskedjan. Genom att besvara enkäten kan jordbrukare hjälpa till att göra lagen enklare att förstå för sin egen sektor.

SLC - 4B9F5Ad9 A1C7 4959 83Ab 26578F959Cc4
Chefen för Arla Finland tar över i Sverige

Arlas Sverigechef Patrik Hansson blir ny VD för Arla Foods Tyskland från den 1 juni 2021. Han ersätts av Kai Gyllström, VD för Arla Foods Finland.

SLC - 48478Cc8 2B1A 4843 9C5A 2Cd0Bc2D5A6B
Ökande mängd livsmedel exporteras från Finland

Exportvärdet för jordbruksprodukter och livsmedel uppgick 2020 till sammanlagt över 1,7 miljarder euro. Under perioden 2015-2020 har exportvärdet ökat kraftigt, med nästan en kvarts miljard (+16 %), uppger Naturresursinstitutet.

Protektionismen frodas i den globala agrarhandeln

Världshandelsorganisationen WTO är fortfarande i dåligt skick. Än så länge ser man inga tecken på initiativ mot den globala protektionismen. Mer eller mindre alla länder eller sammanslutningar av länder drar hemåt.

SLC - Globalhandel Webben
Överhettning och osäkerhet håller spannmålspriset högt

Stigande priser på vete, korn och majs har präglat de globala marknaderna för spannmål under den gångna vintern. Exportpriserna har ställvis nått den högsta nivån sedan 2014. Trots detta är analytikerna försiktiga i sina marknadsprognoser.

Kommentaren: Nu gäller det att kunna utnyttja den positiva prisutvecklingen inför kommande odlingssäsong

Spannmålspriserna har nått rekordhöjder under de senaste månaderna. Det är viktigt att nu redan på våren försöka utnyttja marknadsläget med tanke på det kommande skördeåret om höstens priser ser konkurrenskraftiga ut, påpekar Rikard Korkman, ombudsman på SLC.

I fjol såldes rekordmycket ekologiska livsmedel

Försäljningen av ekologiska livsmedel fortsatte öka och översteg i fjol för första gången 400 miljoner euro. Mest ökade försäljningen av mjöl och grönsaker.

Rekordår för Snellman

Snellmankoncernens omsättning ökade med över 16 procent år 2020 och var den högsta någonsin, 356 miljoner euro. Även rörelsevinsten steg till rekordnivå, 14,6 miljoner euro, uppger koncernen i ett pressmeddelande.

Mjölkpriset på GDT steg med 15 procent

Det hade ingen räknat med. På förra veckans GDT-auktion i Nya Zeeland steg exportpriset för mejeriprodukter med i genomsnitt 15 procent.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning