SLC - Beredskap Hakola
Beredskapscentralen har läget under kontroll

På Försörjningsberedskapscentralen FBC ser man inte coronaviruset som ett hot mot Finlands beredskap. FBC följer situationen noggrant, men läget är under kontroll.

Inhemska grönsakerna räcker till

Den inhemska växthusproduktionen fortsätter normalt trots coronaviruset. Det odlas som bäst gurka, olika tomatsorter och sallat samt örter i alla växthus.

SLC - Butik1
Maten tar inte slut i Finland – hyllorna fylls så snabbt det går

Coronavirusets framfart har synts i hela landet som ökad åtgång i butikerna, meddelar både K- och S-kedjorna. Handelskedjorna tackar de finländska livsmedelsproducenterna som möjliggör tillgången på mat i butikerna även under undantagstillståndet.


SLC - Ekonlab2
Sundman-Melin leder ÖSP:s nya projekt Ekonomilaboratoriet

Utvecklingen mot större jordbruksenheter fortsätter. Det ställer högre krav på producenternas ekonomiska kunnande. För att skapa bättre förutsättningar för att klara framtidens utmaningar startar ÖSP det nya projektet ”Ekonomilaboratoriet”.

SLC - 77266827 2534669826620789 3562647115442159616 O
Argentina kan bli först med torktolerant GMO-vete

Genetiskt modifierad soja är inget nytt, men genförändrat vete odlas ännu inte kommersiellt i någon del av världen. Ett bioteknikföretag i Argentina hoppas nu på en snar lansering av sin transgena HB4-vetesort som är resistent mot torka.

Sucors vill ha fler kontraktsodlare

​Sockerbolaget Sucros strävar efter att öka den finländska sockerproduktionen med över 30 procent till 100 miljoner kilo socker.

Snellman höjer slaktpriset på ko

Snellman höjer grundpriset på ko med upp till 15 cent per kilo.

Ekostrategi och ekovecka föreslås i förfrågan av EkoNu!

Inom EkoNu!-projektet riktade man i slutet av februari en förfrågan till jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. I skrivelsen konstaterades att den offentliga måltidssektorn måste fungera som draghjälp ifall ekosektorn ska utvecklas i enlighet med regeringsprogrammets visioner.

SLC - 49587546816 D8Ed80B869 O
Brittiska producenter möter stora förändringar efter CAP

Brexit medför stora omställningar för de brittiska producenterna. Det klargjorde landets jordbruksminister George Eustice vid producentorganisationen NFU:s årskongress nyligen. Regeringen lovar en jordbrukspolitik med komplett nya förtecken.

SLC - 130924 04 Ag Frachthafen Amsterdam
Coronaviruset pressar globala agrarmarknader

Coronaviruset har den senaste tiden pressat noteringarna på jordbruks- och råvarumarknaderna. Aktörerna befarar svåra konsekvenser för handeln och transporter av livsmedel.

SLC - Galina Kallio
Partnerskapsjordbruk utmanar marknadsekonomin

Forskardoktorn Galina Kallio, som talade på JSM:s bioekonomiseminarium i början av mars, anser att industriellt jordbruk är ett av de största hoten då det gäller matsäkerheten och att partnerskapsjordbruk och regenerativa odlingsmetoder har framtiden för sig.

Snellman köpte matföretag

Livsmedelskoncernen Snellman har köpt företaget Endivo från Jakobstad.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning