SLC - Foodhub
Nyländska foodhuben ökar farten

Foodhuben Nylands mat har under de senaste månaderna satt i en högre växel.

SLC - Lpx 174058
USA-domstol stoppar ogräsmedlet Dicamba

Det omstridda ogräsmedlet Dicamba får inte längre saluföras i USA. En domstol har upphävt tillståndet för det extremt flyktiga medlet, som ofta har skadat angränsande odlingar. Odlare får i alla fall använda upp sina förråd fram till slutet av juli.

SLC - Vaxthuspr2
Nu är det äntligen högsäsong för inhemsk paprika

För drygt en och halv månad sedan började inhemsk paprika dyka upp i butikerna. Trots att åtgången är god kunde producentpriserna gärna få vara på en högre nivå. Det säger Joakim Strand som odlat paprika i fem år.

Låga priser på rundtomat och gurka

Det har varit ett tryck på grönsakspriserna hittills i år. Speciellt priset på rundtomat och gurka nådde botten tidigt och den största orsaken till det är överproduktion. Coronaviruskrisen har också påverkat prisbilden.

SLC - Lpx 47920
FAO-matindexet föll på nytt i maj

Världsmarknadspriserna på baslivsmedel fortsatte att falla i maj för den fjärde månaden i följd. De negativa följderna av coronakrisen och ett starkt utbud på världsmarknaderna präglade utvecklingen, noterar FN-organisationen FAO.

Värdet på export och import av jordbruksprodukter och livsmedel ökade i mars

I mars 2020 uppgick exporten av jordbruksprodukter och livsmedel till drygt 0,15 miljarder euro och importen till knappt 0,5 miljarder euro, visar preliminär statistik från Naturresursinstitutet.

EU-stöd för frukt i skolan utvidgas till andra stadiet

För utdelningen av mejeriprodukter och frukt i skolor och på daghem ska beviljas stöd också läsåret 2020-21. Listan över frukt- och grönsaksprodukter som ger rätt till stöd ska dock utvidgas och stödet för mjölk höjas måttligt, uppger Jord- och skogsbruksministeriet. Samtidigt ska stödet för frukt- och grönsaksprodukter också börja gälla skolor på andra stadiet.

Äppelförsäljningen gick om mjölken på Åland

Äppelodlingen, som ifjol inbringade 6,7 miljoner euro, har nu för första gången passerat mjölken som den största inkomstkällan inom det åländska lantbruket.

Halv miljon minus för ÅCA

Ålands centralandelslag ÅCA som driver både Ålandsmejeriet och bageriet Ålandsbagarn har haft ett mycket utmanande år och redovisar en förlust på nästan en halv miljon euro i sitt bokslut för 2019.

SLC - Cmacgm Marco Polo Dietmar Hasenpusch
Sämre exportsug på skummjölkspulver

EU exporterar just nu mejeriprodukter med varierande framgång. Medan exporten av skummjölkspulver går knackigare än tidigare, är den internationella efterfrågan på smör desto större.

SLC - 69711227 112542906796214 1555071382864265216 O
Mjölkpriset sjunker i EU medan leveranserna ökar

EU-medelpriset för mjölk sjönk i april med 0,18 cent till 34,23 cent per kg, rapporterar EU-kommissionen. Produktionen befinner sig på en relativt hög nivå.

SSO säljer sin järn- och lantbrukshandel

Andelslaget Suur-Seudun Osuuskauppa i Salo- och Kimitonejden säljer två affärsverksamheter, järnhandeln till RTV-Yhtymä Oy, och lantbrukshandeln till Hankkija Oy.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning