SLC - Ptt Virke
PTT: Ökande avverkning, minskande export men ändå konkurrenslyft för skogsindustrin

Pellervo ekonomisk forskning PTT har publicerat en prognos för den finska skogsindustrins utsikter. Minskad konsumtion och efterfrågan skapar exportproblem, och det ryska träet måste ersättas. Men energikrisen ger den finska industrin konkurrensfördelar.

Östman vill påskynda införandet av kostnadsindex på livsmedelsmarknaden

Riksdagsledamoten Peter Östman tycker i ett pressutskick att det är bra att Livsmedelsmarknadsombudsmannen föreslår att näringskedjans aktörer samarbetar för att få till stånd ett kostnadsindex för livsmedelskedjan.

Marknadsombudsmannen uppmanar livsmedelskedjan att skapa kostnadsindex

Livsmedelsmarknadsombudsmannen har publicerat ett förslag vars syfte är att få aktörerna i livsmedelskedjan att med snabb tidtabell utveckla flera kostnadsindex för livsmedelskedjan.

SLC - Renfe Grande Descarga 0
Spaniens järnvägar importerar ukrainsk spannmål per järnväg

De spanska statsjärnvägarna Renfe har börjat testa möjligheten att importera spannmål från Ukraina till Spanien med godståg. Det första godståget anlände nyligen till Barcelona med 600 ton spannmål från Ukraina.

SLC - Vaxthusproduktion
Tomatproduktionen minskar med hälften under kommande vinter

Energikrisen drabbar också växthusbranschen. En del av växthusodlarna har fattat beslutet att inte hålla produktionen igång denna vinter.

USA-skörden av vete blir mindre än väntat

Priserna på spannmål har gått upp efter en pessimistisk skördeprognos från USA.

HKScans vd fick sparken

HKScan meddelade i slutet på senaste vecka att bolagets vd Tero Hemmilä avskedas med omedelbar verkan. Hemmilä har fungerat som vd sedan år 2019, före det jobbade han inom gödselkoncernen Yara. Processen för att rekrytera en ny vd inleds genast.

SLC - Kurvinen
Regeringen aviserar ändringar i livsmedelsmarknadslagen

Regeringen kommer att göra ändringar i livsmedelsmarknadslagen med syfte att dämpa handelns makt i livsmedelskedjan. Ett lagförslag presenterades på onsdagen av jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen och åkte ut på remissrunda samma dag. Meningen är att lagändringarna skall träda i kraft ännu under denna valperiod.

SLC - Tomasl1
ÖSP: Kurvinens lagförslag välkommet, men ändå alldeles otillräckligt

– För att trygga livsmedelsproduktionen är en utjämning av styrkeförhållandet mellan parterna i livsmedelskedjan nödvändig. Mot den bakgrunden är minister Kurvinens lagförslag välkommet och ett litet steg i rätt riktning, men ändå alldeles otillräckligt, säger ÖSP:s ordförande Tomas Långgård i ett pressmeddelande.

SLC - K Ruoka Fi Brandikuvat 2
PTT: Krisen på gårdsnivå lättar inte trots högre matpriser

Kostnaderna för livsmedelsproduktionen och konsumentpriserna på mat kommer att ligga på en högre nivå än vanligt åtminstone under nästa år, framgår det ur Pellervo PTT:s prognos.

Brödpriset stiger till rekordnivå i Europa

Priserna på livsmedel har skjutit kraftigt i höjden de senaste månaderna. Detta gäller särskilt matoljor och fetter, men också baslivsmedel som bröd kostar skjortan i många EU-länder, påminner statistikbyrån Eurostat.

SLC - Arla Zentrale Viby Danemark
Europeiska mejerijättar dementerar fusionsplaner

Den senaste veckan har det ryktats om en planerad fusion mellan skandinaviska Arla Foods och nederländska FrieslandCampina. En sådan fusion skulle resultera i en av världens största mejerikoncerner. Men parterna hävdar att ryktena är falska.