Handelns långa prissättningsavtal utreds

Nämnden för handelskutym inom livsmedelskedjan ska nu utreda livsmedelskedjans aktörers långa prissättningsavtal och huruvida de följer god handelskutym.

SLC - Kottlage5
Nötköttsproducenterna drabbas också hårt av ökade kostnader

Prissänkningarna har inte varit lika stora för nötköttsproducenterna som inom svinsektorn. Men slutuppfödare inom nöt som är beroende av köpt foder lider också mycket hårt ekonomiskt. Läget kommer att bli utmanande, säger Ola Sandberg, medlem i ÖSP:s köttutskott.

FAO:s matindex steg i september

FAO:s världsomfattande matindex fortsatte att stiga i september. Det vägda prisindexet steg med 1,2 procent jämfört med motsvarande värde i augusti. FAO-indexet har stigit med 32,8 procent sedan september 2020.

SLC - 2021 10 Arla Pia Jormanainen 3
Pia Jormanainen ny VD för Arla i Finland

Pia Jormanainen har utnämnts till Arla Finlands VD.

Dåligt år för chipspotatis

Årets potatisskörd för chipsfabrikens åländska kontraktsodlare är enligt odlingschefen Christer Clemes ”ingen lysande historia”.

Lantmännen inleder produktionen av ThermoSeed

Finlands första ThermoSeed-produktionslinje har färdigställts hos Vihervakka i Pöytis i Egentliga Finland. Byggnadsskedet är nu över och produktionen kan ta vid.

PTT: Virkeshandeln livlig och når rekordnivå nästa år

På tisdagen kom Pellervos forskningsinstitut PTT med sina prognoser om skogsbruket och skogsindustrin. Virkeshandeln ser ut att öka nästa år, rent av till en nivå som då det gäller skogsägarens bruttointäkter överstiger 2018 års rekord.

SLC - Snellman9
Normal produktion på Snellman – aviserar höjda producentpriser

Snellman drabbades hårt av coronaviruset i början av september. Men nu börjar ordningen vara återställd – och företaget kan återigen fokusera krafterna på att underlätta den svåra situationen för svinproducenterna.

SLC - Sundqvistpriser 1 A Webben
Virkespriserna har kommit ner – men fortfarande på en god nivå

Under coronaviruspandemin tog byggandet fart på allvar. Efterfrågan på sågade varor sköt i höjden och det drev upp både konsument- och råvarupriser. Nu ser det ut som att konsumtionen avtar, men virkespriserna är ännu på en bra nivå.

Marknadsombudsmannen utreder handelns säsongsvisa sortiment

Livsmedelsmarknadsombudsmannen utreder om det finns problem med handelns säsongsvisa sortiment med tanke på livsmedelsmarknadslagen eller god affärssed.

PTT:s senaste prognos en dyster läsning för jordbruket

Jordbrukets företagarinkomst minskar dramatiskt i år och maten blir märkbart dyrare nästa år, förutspår Pellervos ekonomiska forskningsinstitut (PTT).

SLC - Pgp 4976B
Handel och bönder grälar om marginaler i Österrike

En häftig debatt om livsmedelshandelns marginaler har utbrutit i Österrike. Jordbruksministern anklagar de stora livsmedelskedjorna för utpressningsmetoder, medan handeln beklagar sig över orättvis kritik.