Agrarministrarna antog frukostdirektiv

EU-ländernas jordbruksministrar har formellt antagit uppdaterade regler för sammansättning, märkning och namngivning med avseende på honung, fruktjuice, sylt och dehydratiserad mjölk.

SLC - Ng9 Apr24 Ct
Närpes Grönsaker siktar på export till Sverige

Närpes Grönsaker ser med tillförsikt på framtiden trots försämrad köpkraft, höga energipriser och varierande producentpriser. Efterfrågan på grönsaker är god, produktionsvolymerna ökar och efter flera års förhandlingar är exportdörren till Sverige nu förhoppningsvis på väg att öppnas.

Marknadsöversikt: Rotpriserna för industrivirke fortsatte att stiga i mars

Rotpriserna för industrivirke fortsatte att stiga i mars, uppger Naturresursinstitutet i en översikt över virkeshandeln i privatskogarna.

SLC - Danish Crown
Marknadsöversikt: Danish Crown stänger nästa slakteri i Danmark

Det har blivit ont om slaktgrisar i Danmark. Den stora slakterikoncernen Danish Crown drar konsekvenserna av utvecklingen och fortsätter att banta ned verksamheten. Nästa stora slakteri slår igen i september.

Köttproduktionen i Finland minskade 2023

Kött producerades 389 miljoner kilo förra året. Det är 3 procent mindre än föregående år. Produktionen av nötkött ökade, medan produktionen av griskött, fjäderfäkött och fårkött minskade, uppger Naturresursinstitutet.

Snellman säger upp 17 anställda

Köttförädlingsföretaget Snellman i Jakobstad har avslutat sina omställningsförhandlingar.

SLC - 6D16Ee67 3Cac 4197 Ae16 842F2A8Da209
Forskning: ”Globaliseringsregimen” har försatt livsmedelssystemet i kris

Sårbarheterna inom det finska livsmedelssystemets beror inte på yttre orsaker, utan på hur själva systemet är byggt och de störningar som uppkommer som ett resultat av detta. Samtidig kan de inbyggda problemen vara svåra att rubba påvisar forskning som gjorts inom projektet Ruokavarma.

SLC - Danish Crown Reklam
Danish Crown beklagar reklammiss med ”klimatgris”

Den danska slakterikoncernen Danish Crown har fällts i en dansk domstol i samband med en kampanj för ”klimatvänligt” griskött. Koncernen har nu lovat att inte använda vilseledande påståenden i sin framtida annonsering.

SLC kritiskt: S-gruppen begränsar konsumenternas möjlighet att välja inhemskt kött

Producentorganisationen Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC riktar kritik mot S-gruppen efter att Atria i Maaseudun Tulevaisuus (15.4.2024) bekräftat att S-gruppen har ersatt Atrias griskött med danskt griskött av handelns eget Coop-märke.

Marknadsöversikt: EU:s jordbrukshandel slog nytt rekord 2023

EU:s handelsbalans inom jordbruks- och livsmedelssektorn slog ett nytt rekord under fjolåret. EU-exporten genererade 228,6 miljarder euro förra året medan importen steg till 158,6 miljarder euro. Överskottet slog ett nytt EU-rekord på 70,1 miljarder euro.

Valio flyttar bort produktion från Helsingfors och Åbo

Valio kommer att koncentrera sin verksamhet i Riihimäki, vilket betyder att fabrikerna i Helsingfors och Åbo kommer att stängas. Flytten möjliggör enligt Valio förbättrad effektivitet och lönsamhet, och innebär att bolaget nu inleder omställningsförhandlingar.

SLC - 6A0F6C95 5B2E 43F8 A809 926Ec9D0E695
EU-ministrar vill stärka försörjningen med protein

EU:s medlemsländer borde stärka självförsörjningen med protein. EU borde minska sitt beroende av importerat protein som till exempel soja. Självförsörjningen med protein borde höjas, fastställde EU:s jordbruksministrar under ett möte på tisdagen.