SLC - Foderart 4919
Foderärterna mognade snabbt

Sören Stenroos, 32 år från Malax, testade i år för första gången foderärter. Sörens ärter gav en bra skörd på 4,4 ton per hektar och en hektolitervikt på 85.

Producentförbundens kontrollanter av spannmålshandeln

I skördetider aktualiseras kontrollen av spannmålshandeln igen. SLC:s medlemmar kan kontakta spannmålskontrollanterna i frågor gällande spannmålshandel, till exempel vid oklarheter i mottagningen eller prissättningen av spannmål.

Nettopris ska överenskommas på förhand

I spannmålshandeln avgörs pris och kvalitetsjusteringar, frakt- och förmedlingskostnader i förhandlingar mellan säljaren och köparen. Då parterna kommer överens om priset är det viktigt att man talar om samma pris.

God handelssed är en fördel för alla i spannmålsbranschen

SLC - Recept 4955
Månadens recept: Kornet är underskattat i dagens mattrender

Kornmjöl och produkter på korn är något underskattade i dagens hälsomedvetna värld.

SLC - Mikrobryggerier
Stort utbud av inhemskt öl från mikrobryggerier

SLC - Pootfest2
Årets knöl tror på framtiden

Förra lördagen ordnades potatisfestivalen i Kristinestad. Leif Hammarberg – som utsågs till årets knöl – tror på potatisnäringen. Det kommer att vända till det bättre, säger han.

SLC - Boosti
BOOSTI-träff och bastukväll för unga hos Yara

Senaste fredag ordnade BOOSTI-projektet bastukväll på Yaras försöksgård Kotkaniemi i Vichtis. Yaras utvecklingschef Katja Alhonoja presenterade Yaras provrutor.

SLC - Susanne West
Lönsamheten och extremväder givna diskussionsämnen i höst

Susanne West gör comeback i ÖSP-sammanhang i höst efter föräldraledigheten. West åtar sig uppdraget som tf verksamhetsledare samtidigt som ÖSP:s ordinarie verksamhetsledare Madelene Lindqvist i sin tur blir föräldraledig.

Svenskspråkig utbildning för krishanterare

Under hösten siktar Arbetshälsoinstitutet på att ordna tre svenskspråkiga utbildningar för personer som kan hamna i svåra diskussioner när de ska hjälpa jordbrukare och andra landsbygdsmänniskor som behöver stöd.

Trädknopparnas vintervila förklarad i detalj

För träd i nordliga klimat är det viktigt att knopparna inte lockas att slå ut vid tillfälliga varmare perioder under vintern, utan först när det är vår på riktigt. Hur detta går till avslöjas i en studie som har letts av Rishi Bhalerao från SLU och som har publicerats i tidskriften Science.

SLC - Budget
Regeringen återkommer om krishjälp och vill slopa anslaget till gårdsbrukets utvecklingsfond

Regeringen återkommer till jordbrukets svåra situation i anslutning till budgetmanglingen i slutet av månaden. Den informationen kom fram onsdag kväll då finansminister Petteri Orpo (saml) redogjorde för sitt ministeriums beredning av förslaget till statsbudget för 2019.