EU Globalt Marknad

EU har fördubblat importen av USA-soja

Mellan juli och december 2018 har EU köpt 5,1 miljoner ton soja från USA. Mängden har mer än fördubblats, jämfört med motsvarande halvårsperiod året innan. Därmed har USA blivit EU:s viktigaste leverantör av soja, rapporterar EU-kommissionen.

Bakgrunden till detta är den förra sommarens hotande tullkonflikt med USA. I sista ögonblicket lyckades EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker avvärja en konfrontation med USA-presidenten Donald Trump genom att lova större köp av USA-soja.

Juncker och hans förhandlare gick med på att EU ska köpa mer soja av USA. EU-jordbruket är beroende av en årlig import av omkring 30 miljoner ton sojabönor. Sojan har tidigare importerats från Brasilien, Argentina och USA.

De amerikanska sojaproducenterna fick under fjolåret ett stort akut problem på grund av Kinas tull på USA-soja. Detta resulterade i ett 20-procentigt prisfall på soja i USA.

För EU var sojan ett lämpligt lockbete som USA-sidan gärna slukade.

Som ett resultat av förhandlingarna har EU-importen av sojabönor från USA stigit med 112 procent under det andra halvåret 2018. Därmed ökade USA:s andel till 75 procent. EU-köpen motsvarar 28 procent av USA:s totala sojaproduktion.

EU-jordbruket är beroende av en årlig import av omkring 30 miljoner ton sojabönor. Nu har USA:s marknadsandel stigit på bekostnad av framför allt Brasilien. Den brasilianska andelen av sojaleveranserna har sjunkit till omkring 19 procent.

Överenskommelsen har koncentrerat EU:s sojauppköp till USA men de totala inköpen av soja har inte ökat. EU har inte heller något problem med GMO-soja, då nästan all importerad fodersoja redan är gentekniskt förändrad.

Enligt EU-kommissionen är det till och med möjligt att ytterligare öka USA-leveranserna för att täcka en större del av EU-behovet av biobränslen. Detta kan emellertid också drabba europeiska leverantörer av biomassa.