Jordbruk Globalt Marknad

GMO-majs skadar inte
råttornas hälsa

Råttor som äter genmodifierad majs mår inte sämre än andra råttor. Det hävdar franska forskare, som därmed motsäger tidigare GMO-kritiska försöksresultat. Försöksråttorna hade ätit Monsantos majs i sex månader utan negativa följder.

För sex år sedan förorsakade en fransk forskargrupp kring professor Gilles-Eric Séralini stort tumult i pressen. Séralini hävdade att råttor som äter GMO-majs insjuknar i cancer. Rapporten spreds snabbt kring hela världen.

En rapport från det franska agrarforskningsinstitutet Inra motsäger nu den kontroversiella studien, som också föranledde många politiker att ta en kritisk hållning till GMO. Enligt Inra finns det ingen grund för påståendet.

I en artikel i facktidskriften Toxicological Science redogör de franska forskarna för sitt projekt. De utfodrade sina försöksråttor i sex månaders tid med en blandning av GMO-majssorterna MON810 och NK603.

En jämförelsegrupp utfodrades uteslutande med konventionell majs. Efter försöket undersöktes råttorna med avseende på eventuella förändringar i ämnesomsättningen eller förändringar i kroppens organ.

Sex månader motsvarar ungefär en tredjedel av livstiden hos råttor. Trots den långa exponeringstiden kunde forskarna inte fastställa några som helst skadliga förändringar hos försöksråttorna.

Den förra studien av Gilles-Eric Séralini kritiserades häftigt av EU:s livsmedelsmyndighet Efsa och det tyska institutet för riskutvärdering BfR. Miljöorganisationerna anklagade på sitt håll de båda institutionerna för att gå Monsantos ärenden.